Giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 35: Hoocmôn ở thực vật

eLib tổng hợp, giới thiệu đến các em tài liệu hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 35: Hoocmôn ở thực vật. Giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài tập về công dụng của hooc môn thực vật. Mời các em cùng theo dõi.

Giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 35: Hoocmôn ở thực vật

1. Giải bài 1 trang 135 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Thế nào là hoocmôn thực vật?

Phương pháp giải

- Xem lại khái niệm hoocmôn thực vật.

Hướng dẫn giải

- Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ có mặt trong cây với một lượng rất nhỏ vận chuyển đến các bộ phận khác nhau của cây, điều tiết và đảm bảo sự hài hòa các hoạt động sinh trưởng. 

2. Giải bài 2 trang 135 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Hãy chọn phương án trả lời đúng. Sinh trưởng của cây bị kìm hãm bởi:

A. Auxin.

B. Gibêrelin.

C. Axit abxixic.

D. Xitôkinin.

Phương pháp giải

- Sinh trưởng của cây bị kìm hãm bởi hoocmôn ức chế sinh trưởng.

Hướng dẫn giải

  • Sinh trưởng của cây bị kìm hãm bởi axit abxixic.
  • Đáp án C

3. Giải bài 3 trang 135 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Khi dùng các hoocmôn thực vật cần chú ý những điều gì?

Phương pháp giải

- Tác dụng chuyên biệt từng loại hooc môn.

- Nồng độ liều lượng tác động.

- Cách thức sử dụng từng loại hooc môn.

- Sự tác động lần nhau (đối kháng hay hỗ trợ) của các loại hooc môn.

- Mức độ ảnh hưởng và khả năng tiếp nhận của thực vật.

Hướng dẫn giải

- Những chú ý khi dùng hoocmôn thực vật là:

+ Sử dụng phitôhoocmôn cần chú ý nồng độ tối thích (vài ppm đến vài chục, vài trăm ppm). Nếu nồng độ quá thấp thì hiệu quả thấp, nếu nồng độ cao quá sẽ ức chế sự sinh trưởng, thậm chí còn phá hủy hay gây chết mô và tế bào sinh vật. Ví dụ: Dùng gibêrelin 5 - 40pp làm tăng năng suất nho gấp đôi. Để dứa ra quả trái vụ nhằm tăng thêm một vụ thu hoạch, người ta dùng 5 - 10 ppm 2,4 D. Dùng 1g đất đèn (có chứa êtilen) đổ vào nón dứa kích thích ra hoa sớm.

+ Chú ý tính chất đối kháng, hỗ trợ giữa các phitôhoocmôn.

+ Đối với chất diệt cỏ chú ý tính chọn lọc riêng biệt.

4. Giải bài 4 trang 135 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Trong nông nghiệp sử dụng hoocmôn thực vật đã mang lại kết quả cụ thể nào? Ví dụ ở địa phương.

Phương pháp giải

- Dựa vào tác dụng của các loại hoocmôn.

Hướng dẫn giải

- Trong nông nghiệp sử dụng hoocmôn thực vật đã mang lại kết quả cụ thể

+ Auxin: Làm rễ mọc nhanh, mạnh (50 - 100 ppm ngâm cành chiết 24 giờ), tạo quả không hạt (cà chua, nho).

+ Gibêrelin: Làm sợi lanh, đay dài; quả không hạt (cam, dưa hấu, nho).

+ Xitôkinin: Dùng trong nuôi cấy mô tạo cơ quan sinh dưỡng (rễ mới, cành mới).

+ Axit abxixic: Gây nên trạng thái nghỉ, ngủ của chồi (cam, quít, khoai tây).

+ Êtilen: Làm quả chín đều (cà chua, chuối), làm rụng lá.

+ Chất làm chậm sinh trưởng: Cỏ ở công viên, sân đá bóng mọc chậm.

+ Chất diệt cỏ: Làm chết cỏ ở ruộng ngô đậu.

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM