Giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 28: Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động

Nội dung hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 28: Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động, giúp các em củng cố kiến thức, bám sát nội dung bài tập SGK, rèn luyện kĩ năng làm bài tập về dạng điện thế nghỉ và điện thế hoạt động. Mời các em cũng theo dõi.

Giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 28: Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động

1. Giải bài 1 trang 112 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Điện thế nghỉ là gì? Sự hình thành như thế nào?

Phương pháp giải

- Để trả lời câu hỏi này các em cần xem lại khái niệm điện thế nghỉ và sự hình thành điện thế nghỉ bài 28: Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động SGK Sinh học 11 nâng cao.

Hướng dẫn giải

- Điện thế nghỉ là sự chênh lệch hiệu điện thế giữa 2 bên màng tế bào khi tế bào không bị kích thích, phía bên trong màng mang điện âm so với bên ngoài màng điện dương.

- Điện thế nghỉ hình thành chủ yếu do 3 yếu tố sau:

+ Sự phân bố ion ở hai bên màng tế bào và sự di chuyển của các ion qua màng tế bào.

+ Tính thấm có chọn lọc của màng tế bào đối với ion.

+ Bơm Na – K.

- Sự hình thành điện thế nghỉ: Sự chênh lệch điện thế giữa trong và ngoài màng sinh chất của nơron là do sự khác nhau về nồng độ các ion Na+, K+ giữa dịch mô và dịch bào, nên K+ có xu hướng di chuyển ra ngoài màng và Na+ lại có xu hướng di chuyển vào trong màng theo chiều građien nồng độ; nhưng ở trạng thái nghỉ, màng sinh chất chỉ có tính thấm chọn lọc đối với K+ nghĩa là cho phép kênh K "mở hé" để K+ đi ra trong khi kênh Na+ vẫn đóng. Khi K đi ra màng theo điện tích dương (+) và các anion (-) bị giữ lại bên trong màng đã tạo nên lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu, nên K+ cũng không thể đi ra một cách thoải mái (và cũng không thể đi xa khỏi màng) hơn nữa, K+ cũng chỉ đi ra một lượng nhất định còn nhờ hoạt động của bơm Na+/K+, do đó, duy trì được tính ổn định tương đối của điện thế nghỉ (-70mV đối với thần kinh mực ống).

2. Giải bài 2 trang 112 SGK Sinh 11 Nâng cao

Điện thế hoạt động được hình thành trải qua các giai đoạn:

A. Phân cực, đảo cưc, tái phân cực.

B. Phân cực, mất phân cực, tái phân cực.

C. Mất phân cực, đảo cực, tái phân cực.

D. Phân cực, mất phân cực, đảo cực, tái phân cực.

Phương pháp giải

- Xem lại sự hình thành điện thế hoạt động bài 28: Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động SGK Sinh học 11 nâng cao.

Hướng dẫn giải

- Điện thế hoạt động được hình thành trải qua các giai đoạn: Mất phân cực, đảo cực, tái phân cực.

  • Đáp án: C.

3. Giải bài 3 trang 112 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Sự truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin khác với không có bao miêlin như thế nào?

Phương pháp giải

- Các em xem lại sự truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin khác với không có bao miêlin bài 28: Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động SGK Sinh học 11 nâng cao.

Hướng dẫn giải

Sự dẫn truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin và sợ trục không có bao miêlin

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM