Giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Qua nội dung tài liệu hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật. eLib tổng hợp giới thiệu đến các em tài liệu này giúp củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài tập về Sinh trưởng và phát triển ở động vật. Mời các em theo dõi.

Giải bài tập SGK Sinh học 11 Nâng Cao Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

1. Giải bài 1 trang 143 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Sự sinh trưởng khác sự phát triển ở những đặc điểm nào?

Phương pháp giải

- Sinh trưởng là lớn lên về kích thước khối lượng của cùng một tế bào, mô, cơ quan và cơ thể.

- Phát triển là phân hóa tế bào, hình thành mô, cơ quan mới có cấu tạo hình thái và chức năng sinh lí khác hẳn cũ.

Hướng dẫn giải

- Sự sinh trưởng khác phát triển ở chỗ sinh trưởng là lớn lên về kích thước khối lượng của cùng một tế bào, mô, cơ quan và cơ thể còn phát triển là phân hóa tế bào, hình thành mô, cơ quan mới có cấu tạo hình thái và chức năng sinh lí khác hẳn cũ. Sinh trưởng và phát triển có liên quan mật thiết không tách rời nhưng không đồng nhất.

2. Giải bài 2 trang 143 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Quá trình phát triển ở ếch gồm những giai đoạn nào? Nêu đặc điểm của mỗi giai đoạn.

Phương pháp giải

- Ếch phát triển gồm hai giai đoạn:

+ Giai đoạn phát triển phôi.

+ Giai đoạn phát triển hậu phôi.

Hướng dẫn giải

- Quá trình phát triển ở ếch gồm giai đoạn phát triển phôi và hậu phôi.

  • Trong giai đoạn phát triển phôi từ trứng phân cắt cho ra phôi nang, phôi vị gồm 3 lá phôi, phôi thần kinh với mầm các cơ quan.
  • Trong giai đoạn hậu phôi, trứng nở ra nòng nọc sống tự do trong môi trường nước và sẽ biến thái thành ếch.

3. Giải bài 3 trang 143 SGK Sinh 11 Nâng cao

Chọn phương án trả lời đúng thể hiện sự khác nhau giữa phát triển không qua biến thái và phát triển qua biến thái:

A. Phát triển không qua biến thái khác với phát triển qua biến thái ở chỗ không có giai đoạn con trưởng thành.

B. Phát triển không qua biến thái có con non mới nở giống con trưởng thành, còn phát triển qua biến thái có giai đoạn con non (ấu trùng) không giống con trưởng thành.

C. Phát triển không qua biến thái và phát triển qua biến thái khác nhau ở nhiệt độ phát triển.

D. Tất cả các phương án trên đều đúng.

Phương pháp giải

- Xem lại các kiểu phát triển ở động vật, bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật SGK Sinh học 11 nâng cao.

Hướng dẫn giải

- Phát triển không qua biến thái có con non mới nở giống con trưởng thành, còn phát triển qua biến thái có giai đoạn con non (ấu trùng) không giống con trưởng thành.

  • Đáp án B.

4. Giải bài 4 trang 143 SGK Sinh 11 Nâng cao

- Tại sao nuôi cá rô phi người ta thường thu hoạch cá sau một năm nuôi khi cá đạt khối lượng 1,5 — 1,8 kg mà không nuôi kéo dài tới năm thứ ba khi cá có thế đạt tới khối lượng tối đa 2,5 kg?

Phương pháp giải

- Giới hạn nguồn thức ăn, nơi ở...

Hướng dẫn giải

- Nuôi cá rô phi chỉ nên thu hoạch sau một năm khi đạt 1,5 - 1,8 kg vì nó kinh tế nhất, ở chỗ thời gian đó cá sinh trưởng mạnh nhanh hơn so với giai đoạn sau 1 năm trở đi (trên đơn vị thời gian và đơn vị tiêu tốn thức ăn, công chăm sóc).

- Mặt khác, nuôi 3 năm cá đã già chất lượng thịt không ngon.

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM