Giải Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

Giải bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam được eLib sưu tầm và tổng hợp dưới đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong Tập bản đồ Địa lí 8. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

1. Giải bài 1 trang 43 Tập bản đồ Địa lí 8

Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất.

Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam là:

☐ Một nước nhiệt đới gió mùa ẩm.

☐ Xứ sở của cảnh quan đồi núi.

☐ Một quốc gia ven biển

☐ Thiên nhiên phân hóa phức tạp, đa dạng.

☐ Tất cả các ý trên.

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam để chọn đáp án đúng:

- Một nước nhiệt đới gió mùa ẩm.

- Xứ sở của cảnh quan đồi núi.

- Một quốc gia ven biển

- Thiên nhiên phân hóa phức tạp, đa dạng.

Hướng dẫn giải

Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam là:

☐ Một nước nhiệt đới gió mùa ẩm.

☐ Xứ sở của cảnh quan đồi núi.

☐ Một quốc gia ven biển

☐ Thiên nhiên phân hóa phức tạp, đa dạng.

☒ Tất cả các ý trên.

2. Giải bài 2 trang 43 Tập bản đồ Địa lí 8

Hãy điền những nội dung thích hợp vào bảng dưới đây để thấy rõ được những đặc điểm chính của tự nhiên nước ta:

Phương pháp giải

Cần nắm kiến thức về những đặc điểm chính của tự nhiên nước ta để chỉ ra những biểu hiện, thuận lợi và khó khăn:

- Là một nước nhiệt đới gió mùa ẩm

- Là một quốc gia ven biển

- Là xứ sở của cảnh quan đồi núi

- Thiên nhiên Việt Nam phân hóa phức tạp, đa dạng

Hướng dẫn giải

Ngày:17/11/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM