Giải Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trong Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á được eLib biên soạn và tổng hợp dưới đây, mời các em cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

1. Giải bài 1 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 8

Em hãy điền tên nước và thủ đô các nước Đông Nam Á vào chỗ chấm (…) của lược đồ dưới đây:

Phương pháp giải

Căn cứ vào lược đồ các nước Đông Nam Á trong sách giáo khoa, đối chiếu với lược đồ đã cho để xác định tên nước và thủ đô tương ứng

Hướng dẫn giải

Lược đồ các nước Đông Nam Á

2. Giải bài 2 trang 18 Tập bản đồ Địa lí 8

Dựa vào số liệu bảng 15.2 trong SGK, hãy sắp xếp các nước theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích và dân số vào bảng dưới đây:

Phương pháp giải

Cần có kĩ năng phân tích bảng số liệu để xác định:

- Diện tích các nước Đông Nam Á

- Dân số các nước Đông Nam Á

Hướng dẫn giải

Ngày:16/11/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM