Giải Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 9: Khu vực Tây Nam Á

Giải Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 9: Khu vực Tây Nam Á được eLib tổng hợp lại. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các em học sinh.

Giải Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 9: Khu vực Tây Nam Á

1. Giải bài 1 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 8

Dựa vào lược đồ trên và hình 9.1 trong SGK, em hãy:

- Kể tên các hoang mạc

Kết hợp với kiến thức đã học, hãy cho biết những hoang mạc trên nằm trong điều kiện khí hậu nào (Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng).

☐ Khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải.

☐ Khí hậu cận nhiệt núi cao.

☐ Khí hậu nhiệt đới khô và cận nhiệt lục địa.

Phương pháp giải

Cần có kĩ năng phân tích và kết hợp hai lược đồ đã cho để xác định:

- Các hoang mạc

- Những hoang mạc trên nằm trong điều kiện khí hậu nhiệt đới khô và cận nhiệt lục địa

Hướng dẫn giải

- Tên các hoang mạc: hoang mạc Muối Lớn, hoang mạc Nêphut, hoang mạc Rup en Khali.

- Những hoang mạc trên nằm trong điều kiện khí hậu:

☐ Khí hậu cận nhiệt Địa Trung Hải

☐ Khí hậu cận nhiệt núi cao

☒ Khí hậu nhiệt đới khô và cận nhiệt lục địa

2. Giải bài 2 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 8

Quan sát lược đồ trên, hãy cho biết dầu mỏ dầu tập trung chủ yếu ở khu vực nào. (Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất).

☐ Đồng bằng Lưỡng Hà.

☐ Đồng bằng ven vịnh Pecxich.

☐ Cả hai vùng nêu trên.

Phương pháp giải

Để chọn đáp án đúng ta căn cứ vào lược đồ để xác định, khu vực dầu mỏ dầu tập trung chủ yếu:  

- Đồng bằng Lưỡng Hà

- Đồng bằng ven vịnh Pecxich

Hướng dẫn giải

Dầu mỏ dầu tập trung chủ yếu ở khu vực:

☐ Đồng bằng Lưỡng Hà.

☐ Đồng bằng ven vịnh Pecxich.

☒ Cả hai vùng nêu trên

3. Giải bài 3 trang 12 Tập bản đồ Địa lí 8

Vẫn dựa vào lược đồ trên, hãy kể tên các quốc gia nằm trong vùng có nhiều dầu mỏ.

Phương pháp giải

Dựa vào kĩ năng phân tích lược đồ để xác định quốc gia nằm trong vùng có nhiều dầu mỏ: ARập Xêut, Cô-oét, I-ran, I-rắc,...

Hướng dẫn giải

Các quốc gia nằm trong vùng có nhiều dầu mỏ: Các tiều vương quốc Ả Rập thống nhất, ARập Xêut, Cô-oét, I-ran, I-rắc, Ba-ranh, Cata.

Ngày:16/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM