Giải Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 24: Vùng biển Việt Nam

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trong Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 24: Vùng biển Việt Nam được eLib biên soạn và tổng hợp dưới đây, mời các em học sinh tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 24: Vùng biển Việt Nam

1. Giải bài 1 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 8

Dựa vào lược đồ và kiến thức đã học, hãy cho biết:

Lược đồ khu vực Biển Đông

- Biển Đông được bao bọc bởi những bán đảo, quần đảo và đảo nào.

- Biển Đông nằm chủ yếu ở đới khí hậu nào? Nằm trong khu vực (vùng) khí hậu nào.

Phương pháp giải

Cần có kĩ năng khai thác lược đồ để xác định:

- Những bán đảo, quần đảo và đảo xung quanh Biển Đông

- Đới khí hậu và khu vực khí hậu của Biển Đông

Hướng dẫn giải

- Biển Đông được bao bọc bởi: đảo Hải Nam, đảo Luxôn, đảo Palaoan, đảo Calimanta, quần đảo Trường Sa, quần đảo Hoàng Sa.

- Biển Đông nằm chủ yếu ở đới khí hậu nhiệt đới. Nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á.

2. Giải bài 2 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 8

Dựa vào hình 24.3 trong SGK, hãy cho biết:

- Dòng biển mùa đông chảy theo hướng nào. Nguyên nhân hình thành dòng biển mùa đông. Vì sao lại có dòng biển chảy theo hướng đó?

- Dòng biển mùa hạ chảy theo hướng nào. Nguyên nhân hình thành dòng biển mùa hạ. Vì sao dòng biển mùa hạ có hướng như vậy?

Phương pháp giải

Dựa vào kĩ năng quan sát lược đồ để xác định:

- Hướng chảy của dòng biển mùa đong và mùa hạ

- Để giải thích nguyên nhân ta cần ghi nhớ: hướng dòng biển tương ứng với hướng gió

Hướng dẫn giải

- Dòng biển mùa đông chảy theo hướng đông bắc – tây nam, hướng dòng biển tương ứng với hướng gió mà mùa đông gió thổi theo hướng đông bắc – tây nam nên dòng biển cũng có hướng đó.

- Dòng biển mùa hạ chảy theo hướng tây nam – đông bắc, hướng dòng biển tương ứng với hướng gió mà mùa hạ gió thổi theo hướng tây nam – đông bắc nên dòng biển cũng có hướng đó.

3. Giải bài 3 trang 28 Tập bản đồ Địa lí 8

Đánh dấu × vào ô trống ý em cho là đúng nhất:

- Tài nguyên biển của nước ta có:

☐ Nhiều loại khoáng sản.

☐ Nguồn muối vô tận.

☐ Thủy hải sản phong phú.

☐ Tất cả các ý trên.

- Tài nguyên biển hiện nay của nước ta là:

☐ Vô cùng phong phú.

☐ Một số tài nguyên có nguy cơ cạn kiệt.

☐ Có những tài nguyên có thể phục hổi được.

☐ Tất cả các ý trên.

Phương pháp giải

Cần có kiến thức về tài nguyên biển nước ta để chọn đáp án đúng:

- Tài nguyên biển của nước ta có nhiều loại khoáng sản, nguồn muối vô tận, thủy hải sản phong phú.

- Hiện nay một số tài nguyên có nguy cơ cạn kiệt, có những tài nguyên có thể phục hồi được

Hướng dẫn giải

- Tài nguyên biển của nước ta có:

☐ Nhiều loại khoáng sản.

☐ Nguồn muối vô tận.

☐ Thủy hải sản phong phú.

☒ Tất cả các ý trên.

- Tài nguyên biển hiện nay của nước ta là:

☐ Vô cùng phong phú.

☐ Một số tài nguyên có nguy cơ cạn kiệt.

☐ Có những tài nguyên có thể phục hồi được.

☒ Tất cả các ý trên.

Ngày:17/11/2020 Chia sẻ bởi:Xuân Quỳnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM