Giải Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á

Giải Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á được eLib sưu tầm và tổng hợp dưới đây. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Giải Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á

1. Giải bài 1 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 8

Dựa vào số liệu ở bảng 7.2 trong SGK, hãy vẽ biểu đồ cơ cấu GDP của ba nước Nhật Bản, Trung Quốc và Lào.

Phương pháp giải

Dựa vào số liệu về cơ cấu GDP trong bảng đã cho để vẽ biểu đồ tròn theo yêu cầu đề bài

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 8

Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy so sánh giá trị nông nghiệp và dịch vụ trong GDP của từng nước so với hai nước còn lại như thế nào (cao, thấp, trung bình)? Ghi kết quả này vào chỗ chấm (…) của bảng dưới đây:

Phương pháp giải

Căn cứ vào số liệu và biểu đồ đã vẽ để so sánh giá trị nông nghiệp và dịch vụ trong GDP của:

- Nhật Bản

- Trung Quốc

- Lào

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 8

Liên hệ giữa các giá trị nêu trên với mức thu nhập của các nước, hãy rút ra kết luận và hoàn chỉnh các nhận xét dưới đây:

Nước có giá trị nông nghiệp trong GDP thấp, giá trị dịch vụ cao thì mức thu nhập…………

Nước có giá trị nông nghiệp trong GDP cao, giá trị dịch vụ thấp thì mức thu nhập…………

Phương pháp giải

Căn cứ vào giá trị nông nghiệp và dịch vụ đã hoàn thành nhận xét:

- Mức thu nhập của nước có giá trị nông nghiệp thấp, giá trị dịch vụ cao

- Mức thu nhập của nước có giá trị nông nghiệp cao, giá trị dịch vụ thấp

Hướng dẫn giải

- Nước có giá trị nông nghiệp trong GDP thấp, giá trị dịch vụ cao thì mức thu nhập cao.

- Nước có giá trị nông nghiệp trong GDP cao, giá trị dịch vụ thấp thì mức thu nhập thấp.

4. Giải bài 4 trang 10 Tập bản đồ Địa lí 8

Dựa vào nội dung SGK trang 23, em hãy nêu ba đặc điểm chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của châu Á vào chỗ chấm (…).

1. .....................................................................................

2. .....................................................................................

3. .....................................................................................

Phương pháp giải

Cần nắm được ba đặc điểm chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của châu Á:

- Trình độ phát triển rất khác nhau, không đồng đều

- Một số quốc gia tuy thuộc loại nước nông nghiệp – công nghiệp nhưng lại có các ngành công nghiệp rất hiện đại 

- Số lượng các quốc gia có thu nhập thấp, đời sống nhân dân nghèo khổ chiếm tỉ lệ cao

Hướng dẫn giải

Ba đặc điểm chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của châu Á là:

1. Trình độ phát triển giữa các nước và vùng lãnh thổ rất khác nhau, không đồng đều

2. Một số quốc gia tuy thuộc loại nước nông nghiệp – công nghiệp nhưng lại có các ngành công nghiệp rất hiện đại như các ngành điện tử, nguyên tử, hàng không vũ trụ… Đó là các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Pa-ki-xtan…

3. Hiện nay, ở châu Á số lượng các quốc gia có thu nhập thấp, đời sống nhân dân nghèo khổ…còn chiếm tỉ lệ cao.

Ngày:16/11/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM