Giải Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta

Giải Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta là tài liệu học tốt môn Địa lí 8 được eLib sưu tầm và đăng tải. Hi vọng sẽ giúp các em giải bài tập nhanh chóng và chính xác. Chúc các em đạt kết quả cao trong học tập.

Giải Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta

1. Giải bài 1 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 8

Dựa vào kiến thức đã học, em hãy điền vào chỗ chấm (…) tên các sông trong lược đồ “Các hệ thống sông lớn ở Việt Nam”trang 38 để thấy rõ 9 hệ thống sông lớn ở nước ta:

- Sông Hồng (72 700 km2)

- Sông Thu Bồn (10 350 km2)

- Sông Kì Cùng – Bằng Giang (11 220 km2)

- Sông Ba ( 13 900 km2)

- Sông Thái Bình (15 180 km2)

- Sông Đồng Nai (37 400 km2)

- Sông Mã (17 600 km2)

- Sông Cả (17 730 km2)

- Sông Cửu Long ( 71 000 km2) (72 700 km2: diện tích lưu vực sông)

Lược đồ các hệ thống sông Việt Nam

Phương pháp giải

Cần có kĩ năng khai thác lược đồ và đối chiếu với lược đồ các hệ thống sông lớn để xác định 9 hệ thống sông lớn: Sông Hồng, Thu Bồn, Mã, Cả, Kì Cùng- Bằng Giang, Thái Bình, Sông Ba, Sông Đồng Nai, Sông Mê Công

Hướng dẫn giải

Lược đồ các hệ thống sông lớn Việt Nam

2. Giải bài 2 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 8

Dựa vào lược đồ hình 33.1 trong SGK và kiến thức đã học, đối chiếu với lược đồ trang 38, hãy tô màu vào chú giải và lược đồ để thấy rõ 9 lưu vực sông lớn ở Việt Nam.

Lược đồ các hệ thống sông Việt Nam

Phương pháp giải

Dựa vào lược đồ các hệ thống sông lớn, đối chiếu với lược đồ đã cho để xác định 9 lưu vực sông lớn ở Việt Nam

Hướng dẫn giải

Lược đồ các hệ thống sông Việt Nam

3. Giải bài 3 trang 39 Tập bản đồ Địa lí 8

Hãy điền tiếp vào chỗ chấm (…) ở bảng dưới đây để nêu rõ đặc điểm thủy văn của sông ngòi Việt Nam.

Phương pháp giải

Để hoàn thành bảng trên cần nắm được đặc điểm thủy văn của sông ngòi nước ta ở 3 miền (Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ):

- Mạng lưới sông

- Chế độ nước

- Mùa lũ (số tháng lũ, thời gian kéo dài, tháng có lũ cao nhất)

Hướng dẫn giải

Ngày:17/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM