Giải Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 2: Khí hậu châu Á

Hướng dẫn Giải Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 2 của eLib dưới đây sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức về Khí hậu châu Á. Mời các em cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 8 Bài 2: Khí hậu châu Á

1. Giải bài 1 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 8

Dựa vào hình 2.1 trong SGK, kết hợp với kiến thức đã học, em hãy tô màu vào bảng chú giải và lược đồ để phân biệt rõ các đới và kiểu khí hậu ở Châu Á.

Lược đồ khí hậu châu Á

Phương pháp giải

Dựa vào lược đồ các đới khí hậu và lược đồ đã cho để tô màu và xác định các đới và kiểu khí hậu ở Châu Á

Hướng dẫn giải

Lược đồ khí hậu châu Á

2. Giải bài 2 trang 5 Tập bản đồ Địa lí 8

Thống kê các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa theo bảng dưới đây:

Phương pháp giải

Dựa vào bảng chú giải lược đồ khí hậu Châu Á để xác định:

- Các kiểu khí hậu lục địa

- Các kiểu khí hậu gió mùa

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 6 Tập bản đồ Địa lí 8

Dựa vào các biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa và số liệu bảng 2.1 trong SGK, em hãy:

- Xác định và ghi vào bảng dưới đây theo nội dung sau

- Nêu đặc điểm chế độ mưa và chế độ nhiệt của hai địa điểm E Riát (kiểu nhiệt đới khô), Yangun (kiểu nhiệt đới gió mùa) và ghi vào bảng dưới đây:

Phương pháp giải

Cần có kĩ năng khai thác số liệu và biểu đồ để xác định:

- Các địa điểm thuộc kiểu khí hậu gió mùa và lục địa

- Đặc điểm chế độ nhiệt và chế độ mưa ở E Riat và Yangun

Hướng dẫn giải

Ngày:16/11/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM