Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt Ngữ văn 11 siêu ngắn

Bài soạn Ôn tập phần Tiếng Việt dưới đây nhằm giúp các em ôn tập và củng cố lại kiến thức đã học trong chương trình Ngữ văn 11. eLib mời các em tham khảo bài soạn dưới đây nhé. Chúc các em học tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập nhé.

Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt Ngữ văn 11 siêu ngắn

1. Soạn câu 1 trang 120 SGK Ngữ văn 11 siêu ngắn

Ngôn ngữ là tài sản chung của xã hội vì: 

+ Trong thành phần ngôn ngữ có yếu tố chung cho tất cả cá nhân trong cộng đồng. Đó là: các âm, các thanh. Các âm tiết kết hợp với các thanh theo quy tắc nhất định, các từ và ngữ cố định

+ Tính chung còn thể hiện ở quy tắc, phương thức chung sử dụng các đơn vị ngôn ngữ

2. Soạn câu 2 trang 120 SGK Ngữ văn 11 siêu ngắn

Sự vận dụng sáng tạo của Tú Xương:

+ “Lặn lội thân cò” lấy từ ngôn ngữ chung, nhưng đã đảo trật tự từ

+ “Eo sèo mặt nước” (tương tự)

+ “Năm nắng mười mưa” (vận dụng thành ngữ)

Tất cả: thể hiện sự chịu thương, chịu khó, tần tảo đảm đang của bà Tú.

3. Soạn câu 3 trang 120 SGK Ngữ văn 11 siêu ngắn

Ngữ cảnh là bối cảnh ngôn ngữ làm cơ sở cho việc vận dụng từ ngữ và tạo lập lời nói, làm căn cứ để lĩnh hội được nội dung, ý nghĩa của lời nói.

4. Soạn câu 4 trang 120 SGK Ngữ văn 11 siêu ngắn

Bối cảnh rộng: hoàn cảnh đất nước bị xâm lược. Bối cảnh hẹp: Nghĩa sĩ nông dân Cần Giuộc tự vũ trang tập kích giặc ở đồn Cần Giuộc.

Trong cuộc chiến đấu không cân sức ấy: 21 nghĩa sĩ đã hi sinh bài văn tế đã ra đời trong bối cảnh chung và cụ thể đó. Triều đình nhà Nguyễn đầu hàng giặc, bỏ rơi dân chúng, chỉ có những người nông dân yêu nước, dũng cảm đứng lên đánh giặc. Ngữ cảnh chi phối cách sử dụng từ ngữ của hai câu tứ tự mở đầu bài văn tế: lòng dân - súng giặc

5. Soạn câu 5 trang 120 SGK Ngữ văn 11 siêu ngắn

a. Nghĩa sự việc: Là nghĩa tương ứng với sự việc được đề cập đến trong câu

Biểu hiện: Câu biểu hiện: hành động, trạng thái, tính chất, quá trình, tư thế, sự tồn tại, quan hệ

b. Nghĩa tình thái: Là thái độ, sự đánh giá của người nói với sự việc Biểu hiện: Khẳng định tính chân thực, phỏng đoán sự việc, đánh giá về mức độ hay số lượng, đánh giá sự việc có thực, hay không có thực, đánh giá sự việc đã xảy ra hay chưa xảy ra, khẳng định khả năng sự việc.

6. Soạn câu 6 trang 121 SGK Ngữ văn 11 siêu ngắn

- Nghĩa sự việc: câu biểu hiện hành động (Không phải đi gọi họ).

- Nghĩa tình thái: phỏng đoán sự việc (dễ… đâu)

7. Soạn câu 7 trang 121 SGK Ngữ văn 11 siêu ngắn

8. Soạn câu 8 trang 121 SGK Ngữ văn 11 siêu ngắn

Bảng đối chiếu những đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ báo chí và phong cách ngôn ngữ chính luận:Phong cách ngòn ngữ báo chí:

Ngày:06/01/2021 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM