Soạn bài Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức Ngữ văn 11 siêu ngắn

Nhằm giúp các em nắm được những những quan niệm của tác giả về mối quan hệ giữ ngôn ngữ nước ngoài và ngôn ngữ nước mình. eLib đã biên soạn nội dung bài này một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Mời cáce em cùng tham khảo nhé, chúc các em học tập tốt.

Soạn bài Đọc thêm: Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức Ngữ văn 11 siêu ngắn

1. Soạn câu 1 trang 91 SGK Ngữ văn 11 siêu ngắn

- Tác giả đã phê phán một số hành vi học đòi Tây hóa như:

+ Bập bẹ vài ba tiếng Pháp ⇒làm tổn thương tiếng mẹ đẻ

+ Kiến trúc và trang trí nhà cửa lai căng, lại ngỡ là học theo văn minh Pháp.

2. Soạn câu 2 trang 91 SGK Ngữ văn 11 siêu ngắn

Theo tác giả, tiếng nói dân tộc có vai trò quan trọng với vận mệnh dân tộc:

+ Tiếng nói là người bảo vệ quý báu nhất nền độc lập của các dân tộc.

+ Tiếng nói là yếu tố quan trọng nhất giúp giải phóng các dân tộc bị áp bức

3. Soạn câu 3 trang 91 SGK Ngữ văn 11 siêu ngắn

Để khẳng định rằng tiếng “nước mình” không nghèo nàn, tác giả căn cứ vào:

+ Người dùng hiểu biết nông cạn về ngôn ngữ: thể hiện qua việc người dùng chỉ biết những từ thông dụng mà chưa biết được sự phong phú của tiếng dân tộc.

+ Sự bất tài của con người: Có thể dịch tác phẩm của Trung Quốc ⇒ Ngôn ngữ dân tộc không hề nghèo nàn, nhưng lại không viết được các tác phẩm tương tự

4. Soạn câu 4 trang 91 SGK Ngữ văn 11 siêu ngắn

- Quan niệm về mối quan hệ giữa tiếng mẹ đẻ và tiếng nước ngoài.

+ Tiếng nước ngoài là cần thiết, tuy nhiên, điều này không kéo theo việc từ bỏ tiếng mẹ đẻ.

+ Tiếng nước ngoài mà mình học được phải làm giàu cho ngôn ngữ nước mình ⇒ Quan điểm đúng đắn: Tiếng Việt cần phải được bảo vệ và giữ gìn.

5. Soạn câu 5 trang 91 SGK Ngữ văn 11 siêu ngắn

- Câu nói của Nguyễn An Ninh là hoàn toàn đúng đắn: Bởi nô dịch về văn hóa sẽ dẫn đến nô dịch bởi mọi phương diện. Văn hóa, mà trong đó ngôn ngữ là yếu tố quan trọng đã bị lai căng, mất đi bản sắc hoặc bị hủy diệt thì dân tộc đó đã đánh mất mình và trở thành kẻ phụ thuộc, kẻ sống nhờ ở đợ. Chính vì vậy mà những kẻ xâm lược rất quan tâm tới chính sách nô dịch văn hóa.

Ngày:29/12/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM