Unit 5 lớp 6: Natural wonders of the world - Project

Bài học Unit 5 lớp 6 mới phần Project tạo cho các em không khí cởi mở, thoải mái để các em tìm hiểu về Việt Nam, luyện tập hỏi đáp và luyện tập viết về các đặc trưng của Việt Nam. Để hiểu rõ hơn, mời các em đến với bài học "Project".

Unit 5 lớp 6: Natural wonders of the world - Project

How well do you know Viet Nam? (Bạn biết về Việt Nam tốt như thế nào?)

1. Task 1 Unit 5 lớp 6 Project

In groups, ask and answer questions about Viet Nam. (Trong nhóm, hỏi và trả lời các câu hỏi về Việt Nam.)

Weather (thời tiết)

- What is the wettest place in Vietnam? (Nơi nào ẩm ướt nhất Việt Nam?)

- What is the hottest place in Vietnam? (Nơi nào nóng nhất Việt Nam?)

- What is the coolest place in Vietnam? (Nơi nào mát mẻ nhất Việt Nam?)

- What is the coldest place in Vietnam? (Nơi nào lạnh nhất Việt Nam?)

Travelling (du lịch)

- What is the nicest city in Vietnam? (Thành phố nào đẹp nhất Việt Nam?)

- What is the best place for tourists to come? (Địa điểm nào tuyệt nhất dành cho khách du lịch?)

- What is the most convenient time of the year to visit it? (Thời gian du lịch tốt nhất là lúc nào?)

- What are the reasons? (Những lý do là gì?)

- What's the fastest way to travel around Vietnam? (Cách nhanh nhất để đi khắp Việt Nam là gì?)

Natural attraction (Cảnh đẹp thiên nhiên)

- What is the highest mountain in Viet Nam? (Ngọn núi nào cao nhất Việt Nam?)

- What is the longest river? (Con sông nào dài nhất?)

- What is the biggest island? (Hòn đảo nào lớn nhất?)

- What is the largest lake? (Hồ nào lớn nhất)  

2. Task 2 Unit 5 lớp 6 Project

Write down what you know about Viet Nam. Talk about the weather, natural wonders and travelling. Start with: "In Viet Nam, the... is... (Viết những gì em biết vể Việt Nam. Nói về thời tiết, kỳ quan thiên nhiên và du lịch. Bắt đầu với: “ Ở Việt Nam...”.)

Guide to answer

In Viet Nam, the weather is hot. It includes 3 areas: The North, The Central, The South. In every area, there're 3 cities that you must visit. In the North, Hanoi is the capital of Vietnam which is known as  the main cultural centres and the most important political centre of Vietnam. In the Central, Da Nang city is a place that you mustn't want to miss. It's the best place for leisure travel. In the South, Ho Chi Minh city is the most suitable place to visit and to entertain. Each area has its own wonderful scenery that any tourists can never forget. 

Tạm dịch

Ở Việt Nam, thời tiết nắng nóng. Nó bao gồm 3 khu vực: Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam. Trong mọi khu vực, có 3 thành phố mà bạn phải ghé thăm. Ở miền Bắc, Hà Nội là thủ đô của Việt Nam, được biết đến là trung tâm văn hóa chính và trung tâm chính trị quan trọng nhất của Việt Nam. Ở miền Trung, thành phố Đà Nẵng là một địa điểm mà bạn không thể bỏ qua. Đó là nơi tốt nhất để du lịch giải trí. Ở miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh là nơi thích hợp nhất để tham quan và giải trí. Mỗi khu vực đều có những khung cảnh tuyệt vời riêng mà bất kỳ du khách nào cũng không thể nào quên.

3. Conclusion

Kết thúc bài học, các em cần tìm thông tin cho các câu hỏi, luyện tập hỏi và trả lời, sau đó hoàn thành bài viết về các đặc trưng ở Việt Nam. Cố gắng kể càng nhiều điều em biết về Việt Nam càng tốt để xem em hiểu về nước ta đến đâu.

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM