Hướng dẫn cách viết tiểu luận Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

Nhằm giúp các bạn rút bớt thời gian tìm kiếm tư liệu và hoàn thành tốt tiểu luận Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam, eLib đã tổng hợp và giới thiệu đến các bạn Cách viết tiểu luận Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam thật chi tiết dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo!

Hướng dẫn cách viết tiểu luận Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

1. Tiểu luận là gì? 

Tiểu luận không đơn giản chỉ là những bài tập trong hoạt động nghiên cứu mà còn là những bài tập về cách thức giao tiếp. Tiểu luận cho bạn cơ hội để chứng tỏ bạn có thể làm được những gì; rằng bạn hiểu được câu hỏi đặt ra; hiểu được các vấn đề liên quan; và rằng bạn đã đọc khá đầy đủ về các vấn đề đó. Tiểu luận cũng cho phép bạn thể hiện khả năng suy nghĩ phân tích, và buộc bạn phải tuân theo một phương thức học tập sâu sắc và hiệu quả. Chính bởi những lý do này mà các bài tiểu luận thường được chọn như một hình thức để đánh giá ở các trường Đại học. Hình thức đánh giá này thường được lồng ghép vào các bài tập trong từng giai đoạn của một môn học và trong các kỳ thi. Hầu hết sinh viên sẽ được yêu cầu thể hiện khả năng học hỏi của mình thông qua hình thức đánh giá này trong suốt chương trình đào tạo của họ.

2. Cách viết tiểu luận Đường lối cách mạng của Đảng

Là môn học thuộc về đường lối chính trị của Đảng nên đa số các bạn sinh viên luôn cảm thấy khô khan và gặp không ít khó khăn khi làm tiểu luận đường lối cách mạng. Để viết tốt một tiểu luận đường lối cách mạng, bạn cần ghi nhớ rõ các bước sau đây:

Bước 1: Nắm rõ cấu trúc bài tiểu luận

Bài tiểu luận đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam yêu cầu một sự trình bày trang trọng, gọn gàng, và không quá cầu kỳ. Cấu trúc của bài tiểu luận này bao gồm 11 phần đầy đủ như sau:

Trang bìa chính

Trang bìa phụ 

Mục lục 

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Danh sách chữ viết tắt, thuật ngữ

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Nội dung chính

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Phụ lục (nếu có)

Lưu ý: Bắt đầu của từng phần cần được trình bày ở một trang mới. Tùy vào quy mô của tiểu luận và yêu cầu của giáo viên mà bạn có thể lược bỏ một số phần.

Bước 2: Tìm đề tài và phân tích đề tài

Tìm và phân tích đề tài rất quan trọng vì nó quyết định trực tiếp giá trị của bài tiểu luận. Nếu đề tài cho bạn tự chọn, bạn cần chọn cho mình một đề tài vừa hay vừa phù hợp với khả năng nghiên cứu của bản thân. Vì nếu đề tài hay mà quá sức của bạn thì bài luận của bạn cũng không thể cho ra các lý lẽ thuyết phục hay những kết quả chính xác.

Nếu đề tài được giáo viên ấn định thì bạn cần phân tích thật kỹ để nắm chính xác yêu cầu của đề bài tránh đi lạc đề. 

Bước 3: Lập dàn ý

Bước lập dàn ý sẽ góp phần không nhỏ vào thành công của bài tiểu luận đường lối cách mạng. Khi bạn hoàn thành tốt việc liệt kê và sắp xếp được các ý chính vào từng mục lớn nhỏ, bạn đã định hình được những gì mình cần viết và những tài liệu nào mình cần đọc để nghiên cứu vấn đề.

Do đó, dàn ý càng chi tiết thì việc viết nội dung chính của bạn sẽ càng dễ dàng và có sự liên kết chặt chẽ. 

Bước 4: Viết nội dung chính

Phần nội dung chính là nội dung cốt lõi của tiểu luận đường lối cách mạng. Phần này được cấu tạo bởi 3 mục chính: Mở bài (Nêu vấn đề), thân bài (Giải quyết vấn đề, đưa ra kết quả và giải pháp), và kết bài (Tổng hợp ý chính và kết quả tìm được). 

3. Nội dung tiểu luận Đường lối cách mạng của Đảng

I. Mở bài: Nêu lên vấn đề cần nghiên cứu

Mục này sẽ giúp người đọc biết bài tiểu luận đường lối cách mạng của bạn có những ý chính nào, và bạn sẽ dùng phương pháp nào để thực hiện bài tiểu luận của mình. Mở bài bao gồm 3 phần sau:

Dẫn dắt nhằm khơi gợi vấn đề. Bạn sẽ đưa ra một số dẫn chứng để người đọc thấy được độ quan trọng và cấp thiết của đề tài trong tiểu luận.

Nêu mục tiêu chính của tiểu luận: Bạn sẽ viết ngắn gọn và rõ ràng những gì bạn sẽ nghiên cứu trong tiểu luận, và nêu ra những đóng góp cụ thể của việc nghiên cứu này.

Nêu phương pháp nghiên cứu: Bạn cần nêu rõ phương pháp mà bạn áp dụng để nghiên cứu vấn đề trong tiểu luận, đây là phần ảnh hưởng đến giá trị đóng góp của tiểu luận, vì nếu phương pháp nghiên cứu không khả thi thì kết quả tìm được trong tiểu luận sẽ mất giá trị.

II. Thân bài: Giải quyết vấn đề, đưa ra kết quả và giải pháp

Ở thân bài, bạn sẽ bắt đầu đưa ra các luận cứ nghiên cứu, sau đó đưa ra những cơ sở lý thuyết mà bạn tham khảo trong sách báo hoặc bài giảng để lập luận xem luận cứ này có chính xác hay không. Cuối cùng, bạn sẽ đưa ra kết luận cho luận cứ này trước khi tiến hành lập luận cho luận cứ khác.

Lưu ý rằng bạn cần ghi rõ nguồn tài liệu tham khảo sau mỗi trích dẫn lý thuyết nhé.

Sau khi lập luận hết tất cả các luận cứ chính, bạn cần viết một đoạn văn thống kê lại các kết quả nhận được sau những lập luận. Đây có thể nói là ý nghĩa của bài tiểu luận đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam, vì sau khi nghiên cứu bạn cần rút ra một bài học nào đó.

Sau khi đã có kết quả từ việc nghiên cứu, bạn nên gợi ý một số giải pháp nhằm phát triển thêm những cái hay cái đẹp trong đường lối cách mạng của Đảng, hoặc khắc phục những vấn đề còn tồn đọng (nếu có).

III. Kết luận: Tóm tắt mục tiêu, ý chính, kết quả và giải pháp và nêu kiến nghị của bản thân.

Phần kết luận chính là phần tổng hợp tất cả nội dung của tiểu luận đường lối cách mạng bao gồm: mục tiêu chính, các luận cứ, các kết quả nhận được và những giải pháp được đề xuất. 

Mục đích của mục kết luận là giúp người đọc hệ thống lại toàn bộ nội dung của tiểu luận một cách ngắn gọn và dễ nhớ nhất. Cuối cùng, bạn cần nêu lên các kiến nghị của bản thân về những vấn đề cần được nghiên cứu sâu thêm ở các tiểu luận đường lối cách mạng khác.

4. Một số đề tài tiểu luận Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam tham khảo

Tìm hiểu Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược thời kỳ 1946 - 1954.

Phân tích chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ.

Vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc với việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Quá trình chuẩn bị những điều kiện cần và đủ để thành lập Đảng cộng sản Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc từ 1911 - 1930 .

Tìm hiểu Cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam được Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thông qua vào tháng 2/1930.

Những sáng tạo về đường lối của Đảng ta trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954).

Giá trị lịch sử của phương châm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954).

Phân tích sự vận dụng quan điểm của Đảng vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới: Thực trạng và giải pháp.

Thực tiễn vận dụng tư tưởng của Đảng về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Tìm hiểu quan điểm của Đảng về xây dựng phát triển nền văn hóa trong thời kỳ đổi mới.

Những nội dung cơ bản trong lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (1954 - 1975).

Các điều kiện cần và đủ cho việc thực hiện mục tiêu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thời kỳ đổi mới.

Các đặc trưng cơ bản của mô hình Chính phủ kiến tạo phát triển.

Tính tất yếu của việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam.

Những thành tựu và hạn chế trong lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tìm hiểu đường lối lãnh đạo của Đảng trong phát triển văn hóa truyền thống trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay.

Tính tất yếu của việc chuyển đổi từ Nhà nước can thiệp trực tiếp vào nền kinh tế sang Nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam.

Những đặc điểm cơ bản của con người Việt Nam và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển con người Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.

Đặc điểm của việc thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của nước ta hiện nay.

Những tác động tích cực của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến thị trường tài chính, tiền tệ Việt Nam hiện nay.

Những tác động tiêu cực của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đến thị trường tài chính, tiền tệ Việt Nam hiện nay.

Những thành tựu và hạn chế trong công cuộc chống tham nhũng của Đảng ta hiện nay.

Chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế nước ta hiện nay: Những khó khăn và giải pháp.

Những hạn chế của quá trình xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thời kỳ đổi mới. Đề xuất các kiến nghị dưới góc độ chính sách.

Những ý nghĩa của chủ trương chuyển hướng của Đảng trong giai đoạn 1939 – 1945 trong thành công của Cách mạng tháng Tám.

Ý nghĩa quan trọng của đường lối kháng chiến chống Mỹ (1965 – 1975) dẫn đến thành công của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phương hướng và quyết sách phát triển nền giáo dục Việt Nam của Đảng và Nhà nước. Liên hệ hệ thống giáo dục tại Việt Nam hiện nay.

Những quan điểm về văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam là mục tiêu và động lực thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Phân tích vai trò quan trọng của Nguyễn Ái Quốc trong sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đặc điểm và ý nghĩa lịch sử của sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ảnh hưởng tích cực của chiến tranh thương mại Mỹ – Trung đối với thị trường tài chính Việt Nam hiện nay.

Ảnh hưởng tiêu cực của chiến tranh thương mại Mỹ – Trung đối với thị trường tài chính Việt Nam hiện nay.

Phân tích con đường xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam.

Thực tiễn vận dụng tư tưởng của Đảng về xây dựng phát triển nền văn hóa trong thời kỳ đổi mới.

...

Trên đây là bài viết tham khảo chia sẻ về cách làm bài tiểu luận Đường lối cách mạng của Đảng Việt Nam cũng như cách trình bày chi tiết và một số đề tài tham khảo. Hy vọng những thông tin này hữu ích và giúp bạn đạt điểm cao trong bài tiểu luận của mình.

Ngày:21/09/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM