Cách trình bày tiểu luận tốt nghiệp ngành Luật

Để giúp các bạn trình bày một bài tiểu luận có hệ thống, rõ ràng, súc tích và dễ hiểu, thì eLib xin hướng dẫn các bạn Cách trình bày tiểu luận tốt nghiệp ngành Luật một cách chi tiết nhất về cấu trúc, hình thức cũng như các nguyên tắc trình bày đúng quy định. Mời các bạn tham khảo!

Cách trình bày tiểu luận tốt nghiệp ngành Luật

Tiểu luận tốt nghiệp là đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó mục đích quan trọng nhất là chuyển tải thông tin, ý tưởng đến người đọc. Vì thế, thể thức và kỹ thuật trình bày tiểu luận phải có hệ thống, rõ ràng, súc tích và dễ hiểu.

1. Cấu trúc tiểu luận ngành Luật

Cấu trúc của mỗi luận văn, tiểu luận có thể khác nhau tuỳ theo từng đề tài. Thông thường một luận văn có từ hai đến bốn chương và các phần theo thứ tự như sau:

Trang bìa (bìa cứng)

Trang giống bìa

Trang nhận xét của Hội đồng chấm Luận văn

Danh mục từ viết tắt (nếu có)

Mục lục

Mở đầu

Chương 1: Cơ sở lý luận

Chương 2: Phân tích quy định pháp luật

Chương 3: Thực tiễn và giải pháp (kiến nghị) hoàn thiện

Kết luận

Danh mục tài liệu tham khảo

Phụ lục (nếu có)..

2. Hình thức trình bày tiểu luận ngành Luật

2.1 Chương, đánh số chương và số mục

Chương: mỗi chương phải được bắt đầu bằng một trang mới. Tựa chương được đặt bên dưới chữ chương. Chữ chương và tựa chương phải viết hoa, in đậm và đặt ở vị trí giữa trang.

Số thứ tự của chương được đánh số bằng hệ thống số Ả Rập (1, 2, 3, ...)

Số thứ tự của mục được đánh số bằng hệ thống số Ả Rập (1.1, 1.2, .....; 2.1, 2.2,....; 3.1, 3.2.....);

Ví dụ:

CHƯƠNG 1

LÝ LUẬN CHUNG VỀ …

1.1 Sự hình thành và phát triển của ….

1.1.1 Sự hình thành và phát triển của ...trên thế giới

1.1.1.1 Giai đoạn …

2.2 Đánh số trang

Phần nôi dung bài viết được đánh theo số Ả Rập (1, 2, 3, ...). Trang 1 được tính từ trang đầu tiên của Mở đầu đến trang cuối cùng của Kết luận

2.3 Khoảng cách dòng

Bài viết có khoảng cách dòng là 1.3.

Không để tựa của mục ở cuối trang mà không có ít nhất một dòng ở dưới nó. 

2.4 Khổ giấy và số trang

Luận văn được in trên giấy A4 (210mm x 297mm)

Số trang tối thiểu của luận văn là 30 trang, tiểu luận là 20 trang (không kể trang Mục lục, trang Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục).

2.5 Font chữ, cỡ chữ

Luận văn, tiểu luận thống nhất dùng font Times New Roman với cỡ chữ (size) là 13.

2.6 Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo được đánh số thứ tự theo số Ả-rập liên tục từ số 1 đến hết.

Ví dụ: tài liệu tham khảo có 5 văn bản và 6 sách, thì đánh số từ 1 đến 11.

Tài liệu tham khảo sẽ được chia thành các nhóm như sau:

Danh mục văn bản

Danh mục văn bản có thể bao gồm:

Văn bản của Đảng

Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản hành chính

Lưu ý:

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật được sắp xếp theo giá trị pháp lý từ cao đến thấp, nếu có từ hai văn bản trở lên có giá trị pháp lý ngang nhau, văn bản nào ra đời trước sẽ được sắp xếp trước.

Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì cuối văn bản phải ghi rõ hết hiệu lực để trong dấu ngoặc đơn

2.7 Chú dẫn (Footnote)

Khi trích dẫn chính xác một nội dung hoặc các ý tưởng trong của một công trình khác, người viết dùng footnote để chú dẫn trong cùng trang viết. Ngoài ra, footnote có thể dùng để diễn giải ngắn gọn một số nội dung có liên quan đến đề tài nhưng không phải là nội dung cơ bản.

Cách trình bày ở footnote giống như cách trình bày ở trong Tài liệu tham khảo. Tuy nhiên, đối với bài viết thì người viết ghi thêm số trang của bài viết; đối với văn bản thì ghi thêm (điểm, khoản) điều của văn bản.

Ví dụ: Khoản 1 Điều 21 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

2.8 Trang bìa

Màu bìa tiểu luận thống nhất như sau:

Trang bìa tiểu luật ngành Luật

Đề tài thuộc chuyên ngành Bộ môn Luật Hành chính quản lý: màu xanh lá nhạt.

Đề tài thuộc chuyên ngành Bộ môn Luật Thương mại quản lý: màu trắng.

Đề tài thuộc chuyên ngành Bộ môn Luật Tư pháp quản lý: màu xanh dương.

3. Đề tài tiểu luận ngành Luật tham khảo

Hình thức xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành của pháp luật.

Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính trong pháp luật Việt Nam.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính.

Những vướng mắc trong thủ tục hành chính về lĩnh vực hộ tịch và hướng hoàn thiện.

Công tác hòa giải trong tố tụng dân sự - Thực trạng và kiến nghị.

Định giá và thẩm định tài sản trong pháp luật tố tụng dân sự ở Việt Nam.

Giám sát việc giám hộ - Những vấn đề lý luận và thực tiễn.

Điều kiện để có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trách nhiệm dân sự của pháp nhân trong các mối quan hệ dân sự.

Xác định phạm vi quan hệ dân sự khi có yếu tố nước ngoài - Lý luận và thực tiễn.

Trách nhiệm liên đới của vợ chồng theo pháp luật hôn nhân và gia đình - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện.

Thực thi nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con trong hôn nhân và gia đình - Thực trạng và kiến nghị.

Quy định về tài sản riêng của vợ chồng theo thỏa thuận trong pháp luật hôn nhân và gia đình ở Việt Nam.

Vấn đề bình đẳng giới trong pháp luật hôn nhân và gia đình theo pháp luật Việt Nam.

Việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo quy định của pháp luật hôn nhân gia đình.

Vấn đề giải quyết ly hôn trong trường hợp một bên vợ hoặc chồng mất tích.

Điều kiện và thủ tục nhận con nuôi theo Luật Nuôi con nuôi năm 2010.

Điều kiện để thực hiện đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam.

Thực trạng giải quyết tranh chấp tài sản giữa vợ và chồng khi ly hôn.

Tội phạm xâm phạm an toàn công cộng và trật tự công cộng.

Các yếu tố cấu thành tội phạm - Lý luận và thực tiễn.

Hành vi khách quan của tội giết người - Lý luận và thực tiễn.

Hành vi khách quan của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Lý luận và thực tiễn.

Hành vi khách quan của tội cố ý gây thương tích - Lý luận và thực tiễn.

Năng lực chịu trách nhiệm hình sự khi phạm tội trong tình trạng say rượu hoặc sử dụng chất kích thích mạnh khác.

Mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả trong luật hình sự - Lý luận và thực tiễn.

Phân tích những động cơ và mục đích của tội phạm liên quan đến ma túy ở Việt Nam.

Khái niệm đồng phạm trong luật hình sự Việt Nam - Những cơ sở lý luận và thực tiễn.

Khái niệm đồng phạm trong tội tàng trữ trái phép chất ma túy - Những cơ sở lý luận và thực tiễn.

......

Trên đây là bài biết tham khảo Cách trình bày tiểu luận tốt nghiệp ngành Luật được eLib giới thiệu đến bạn, nhằm giúp các bạn nắm rõ quy định trình bày tiểu luận cho đúng chuẩn.

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM