Mẫu hợp đồng dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm mới nhất

Hợp đồng dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm là một loại hợp đồng dịch vụ mà theo đó bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ trưng bày, giới thiệu sản phẩm cho bên thuê dịch vụ theo hình thức nhất định và nhận thanh toán; bên thuê dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận. Để hiểu rõ hơn về Hợp đồng dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm như thế nào mời các bạn cùng eLib tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Mẫu hợp đồng dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm mới nhất

1. Hợp đồng dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm là gì?

Hợp đồng dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm là một loại hợp đồng dịch vụ mà theo đó bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ trưng bày, giới thiệu sản phẩm cho bên thuê dịch vụ theo hình thức nhất định và nhận thanh toán; bên thuê dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận.

2. Điều kiện đối với hàng hóa giới thiệu

Hàng hóa, dịch vụ trưng bày, giới thiệu phải thỏa mãn các điều kiện sau:

Là những hàng hoá, dịch vụ kinh doanh hợp pháp trên thị trường.

Phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa và ghi nhãn hàng hoá.

3. Hình thức và chủ thể của hợp đồng dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm

Hợp đồng dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định tại Điều 124 Luật Thương mại 2005.

Hợp đồng trưng bày, giới thiệu sản phẩm thường có hai chủ thể là bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu sản phẩm và bên cung ứng dịch vụ trưng bày, giới thiệu sản phẩm (Thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ). Trong đó, bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu sản phẩm là

Thương nhân Việt Nam

Chi nhánh của thương nhân Việt Nam

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài chưa được phép hoạt động thương mại tại Việt Nam

4. Nội dung của hợp đồng dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm

Hợp đồng dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm có thể gồm các nội dung sau:

Đối tượng của hợp đồng: đối tượng của hợp đồng dịch vụ này là một công việc cụ thể liên quan tới dịch vụ giới thiệu, trưng bày sản phẩm. Khi tiến hành thỏa thuận các nội dung liên quan tới dịch vụ cần thống nhất các nội dung bao gồm hình thức trưng bày, giới thiệu; địa điểm thực hiện, số lượng hàng hóa, nhiệm vụ của bên cung ứng dịch vụ,…

Hình thức trưng bày, giới thiệu sản phẩm có thể là: (1) Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ, (2)Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ. (3) Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên Internet và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Thù lao dịch vụ và thanh toán;

Thông tin và tài liệu cung cấp cho việc thực hiện dịch vụ

Quyền, nghĩa vụ của các bên;

Quyền sở hữu trí tuệ

Hiệu lực và chấm dứt hợp đồng.

Các bên có thể thỏa thuận và bổ sung thêm một số nội dung khác của hợp đồng không trái với quy định của pháp luật. Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng thì các bên sẽ áp dụng những quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện hợp đồng.

5. Hướng dẫn viết hợp đồng dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm đúng quy định

Để viết hợp đồng dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm cần xác định cụ thể các nội dung trong hợp đồng như đã trình bày ở trên và các điều khoản giao kết trong hợp đồng cần tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Mục đích của việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm đối với chủ thể thuê dịch vụ là nhằm tìm kiếm và mở rộng cơ hội bán hàng, tăng lợi nhuận, do đó, khi giao kết hợp đồng, các bên cần chú ý điều khoản về nhiệm vụ của bên cung ứng dịch vụ - căn cứ để xác định hiệu quả tối thiểu khi thực hiện hình thức xúc tiến thương mại này.

Lưu ý: Mức phạt vi phạm hợp đồng đối với hợp đồng dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm nói riêng, hợp đồng thương mại nói chung không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm.

6. Mẫu Hợp đồng dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm tham khảo

Hợp đồng dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ Hợp đồng dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm!

Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM