Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán mới nhất

Hợp đồng dịch vụ kế toán được coi là văn bản pháp lý được ký kết giữa hai bên về việc thỏa thuận thuê dịch vụ kế toán. Hợp đồng có quy định rõ về cách thức thực hiện, phương thức thanh toán, trách nhiệm và điều khoản quy định mỗi bên. Để hiểu rõ hơn về hợp đồng dịch vụ kế toán như thế nào mời các bạn cùng eLib tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán mới nhất

1. Hợp đồng dịch vụ kế toán là gì?

Hợp đồng dịch vụ kế toán được coi là văn bản pháp lý được ký kết giữa hai bên về việc thỏa thuận thuê dịch vụ kế toán. Hợp đồng có quy định rõ về cách thức thực hiện, phương thức thanh toán, trách nhiệm và điều khoản quy định mỗi bên. Đây là hợp đồng kinh tế thể hiện trách nhiệm pháp lý của hai bên khi tham gia ký kết hợp đồng này.

2. Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán 

Thông tin của hai bên: Địa chỉ, mã số thuế, email, đại diện, chức vụ, giám đốc…

Hai bên cùng đồng thuận xác lập quyền và nghĩa vụ quyền lợi của mình nhất trí thiết lập bản hợp đồng kết toán và cùng nhau nghiêm chỉnh thực hiệ nội dung của hợp đồng, quy định các điều khoản như loại hình kế toán và số lượng phát sinh hàng tháng, phạm vi công việc hợp đồng dịch vụ kế toán, quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ kế toán, thời hạn thực hiện hợp đồng dịch vụ kế toán, phí dịch vụ và phương thức thanh toán, phương thức thực hiện, hiệu lực, ngôn ngữ thời hạn hợp đồng dịch vụ kế toán.

3. Những điểm cần lưu ý trong quá trình soạn thảo hợp đồng dịch vụ kế toán 

Nội dung cần có trong hợp đồng:

Nêu rõ thông tin của cả hai bên;

Nêu rõ nội dung cần yêu cầu cung cấp dịch vụ và thời gian giải quyết như thế nào?

Không thực hiện đúng như cam kết thì hậu quả pháp lý xảy ra như thế nào, trách nhiệm bồi thường ra sao?

Quyền của bên cung ứng dịch vụ

Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện để thực hiện công việc.

Được thay đổi điều kiện dịch vụ vì lợi ích của bên sử dụng dịch vụ mà không nhất thiết phải chờ ý kiến của bên sử dụng dịch vụ, nếu việc chờ ý kiến sẽ gây thiệt hại cho bên sử dụng dịch vụ, nhưng phải báo ngay cho bên sử dụng dịch vụ.

Yêu cầu bên sử dụng dịch vụ trả tiền dịch vụ.

Quyền của bên sử dụng dịch vụ

Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm và thỏa thuận khác.

Trường hợp bên cung ứng dịch vụ vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên sử dụng dịch vụ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

4. Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán tham khảo

Mẫu 1: 

Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán - Mẫu 1

Mẫu 2:

Mẫu hợp đồng dịch vụ kế toán - Mẫu 2

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ Hợp đồng dịch vụ kế toán!

Ngày:29/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM