Mẫu hợp đồng giám sát thi công xây dựng mới nhất

Hợp đồng giám sát thi công xây dựng do hai bên chủ đầu tư và công ty giám sát xây dựng lập ra nhằm giám sát thi công xây dựng công trình cho chủ đầu tư yêu cầu. Để hiểu rõ hơn về Hợp đồng giám sát thi công xây dựng như thế nào mời các bạn cùng eLib tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Mẫu hợp đồng giám sát thi công xây dựng mới nhất

1. Hợp đồng giám sát thi công là gì?

Hợp đồng giám sát thi công xây dựng do hai bên chủ đầu tư và công ty giám sát xây dựng lập ra nhằm giám sát thi công xây dựng công trình cho chủ đầu tư yêu cầu. Hợp đồng được lập ra nhằm kiểm tra lại bản vẻ thiết kế và thi công xem xét có đúng với kết cấu kiến trúc, giám sát chất lượng cọc và kỹ thuật ép cọc theo thiết kế đối với công trình, giám sát và kiểm tra nhà thầu có thực hiện đúng theo cam kết thiết kế đã được duyệt, giám sát và kiểm tra các công việc liên quan theo yêu cầu của chủ đầu tư.

2. Yêu cầu đối với việc giám sát thi công

Thực hiện trong suốt quá trình thi công từ khi khởi công xây dựng, trong thời gian thực hiện cho đến khi hoàn thành và nghiệm thu công việc, công trình xây dựng;

Giám sát thi công công trình đúng thiết kế xây dựng được phê duyệt, tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật, quy định về quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật và hợp đồng xây dựng;

Trung thực, khách quan, không vụ lợi.

3. Các điều khoản khi soạn thảo hợp đồng giám sát thi công xây dựng

Khi tiến hành soạn thảo hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng cần có các điều khoản bố cục như sau:

Mẫu hợp đồng phải tuân thủ theo quy định pháp luật về hợp đồng thi công giám sát xây dựng;

Bố cục hợp đồng rõ ràng gồm phần mở đầu các điều khoản thông tin các bên trong hợp đồng thi công giám sát, nội dung công việc hai bên thỏa thuận rõ ràng được ghi cụ thể trong hợp đồng từng công việc cụ thể để bên giám sát thực hiện;

Phần trọng tâm hợp đồng phải quy định các điều khoản ràng buộc hai bên như nghĩa vụ quyền hạng của các bên trong hợp đồng, thời gian giám sát và chi phí giám sát rõ ràng và giá trị của hợp đồng này và cách thức thanh toán hợp đồng;

Phần kết hợp đồng phải được quy định các trường hợp miễn trách nhiệm trong hợp đồng và khi có tranh chấp xảy ra thì phương thức giải quyết tranh chấp trong hợp đồng, và cuối cùng là các điều khoản khác nếu có.

4. Nội dung giám sát thi công xây dựng

Thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình, cho các nhà thầu có liên quan biết để phối hợp thực hiện;

Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định tại Điều 107 của Luật Xây dựng;

Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: Nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;

Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt;

Xem xét và chấp thuận các nội dung do nhà thầu trình và yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa các nội dung này trong quá trình thi công xây dựng công trình cho phù hợp với thực tế và quy định của hợp đồng. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu về việc giao nhà thầu giám sát thi công xây dựng lập và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đối với các nội dung nêu trên;

Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;

Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác triển khai công việc tại hiện trường theo yêu cầu về tiến độ thi công của công trình;

Giám sát việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường đối với các công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình;

Giám sát việc đảm bảo an toàn lao động theo quy định của quy chuẩn, quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật về an toàn lao động;

Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế;

Tạm dừng thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn; chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố theo quy định của Nghị định này;

Kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;

Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng;

Thực hiện nghiệm thu công việc xây dựng để chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành;

Tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng;

Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.

5. Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng giám sát thi công xây dựng

Khi soạn thảo mẫu hợp đồng giám sát thi công xây dựng cần lưu ý một số điều sau khi soạn thảo mẫu hợp đồng:

Hợp đồng soạn thảo phải quy định rõ ràng về giá trị hợp đồng, thời gian giám sát thực tế không bao gồm ngày lễ hay ngày nghỉ và giá này không thay đổi trong suốt quá trình thi công;

Hợp đồng phải quy định rõ ràng về nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng, bên giám sát thi công xây dựng đảm bảo giám sát kiểm tra công việc được giao và phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật mọi hoạt động do mình thực hiện;

Hợp đồng phải quy định tiến độ thực hiện và bắt đầu tính thời gian từ lúc ép cọc, kết thúc thời gian hợp đồng vào ngày nghiệm thu bàn giao công trình giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

Hợp đồng bắt buộc phải quy định các trường hợp bất khả kháng trong hợp đồng cụ thể cho bên thi công giám sát bao gồm như hỏa hoạn, thiên tai, sự can thiệp của chính quyền thì các trường hợp đó bên giám sát thi công được miễn chịu trách nhiệm;

6. Mẫu hợp đồng giám sát thi công xây dựng tham khảo

Mẫu hợp đồng giám sát thi công xây dựng

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ Hợp đồng giám sát thi công xây dựng!

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM