Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại mới nhất

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại là một loại hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, theo đó bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ quảng cáo cho bên thuê dịch vụ theo hình thức nhất định và nhận thanh toán; bên thuê dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận. Để hiểu rõ hơn về Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại như thế nào mời các bạn cùng eLib tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại mới nhất

1. Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại là gì?

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại là một loại hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, theo đó bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ quảng cáo cho bên thuê dịch vụ theo hình thức nhất định và nhận thanh toán; bên thuê dịch vụ có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận.

2. Các loại hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại có hai loại:

Hợp đồng thuê dịch vụ quảng cáo: là hợp đồng dịch vụ quảng cáo, trong đó bên cung ứng dịch vụ có thể cung ứng một phần hoặc toàn bộ công đoạn trong quảng cáo thương mại (có thể bao gồm cả phát hành quảng cáo).

Hợp đồng thuê phát hành quảng cáo: là hợp đồng dịch vụ quảng cáo, trong đó bên cung ứng dịch vụ là các tổ chức, cá nhân dùng phương tiện quảng cáo thuộc trách nhiệm quản lý của mình giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng, bao gồm cơ quan báo chí, nhà xuất bản, chủ trang thông tin điện tử, người tổ chức chương trình văn hóa, thể thao và tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện quảng cáo khác.

3. Hình thức của hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương như thông qua bản mềm như file máy tính, hoặc fax…

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải được lập thành văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương theo quy định tại Điều 110 Luật Thương mại 2005.

4. Nội dung của hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại có thể gồm các nội dung sau:

Thông tin các bên tham gia hợp đồng: Các bên tham gia hợp đồng bao gồm bên thuê quảng cáo và bên nhận dịch vụ quảng cáo. Các bên cung cấp đầy đủ thông tin của mình theo: Tên, địa chỉ, người đại diện (nếu là tổ chức), thông tin người đại diện, số tài khoản…

Nội dung công việc: Các bên ghi nhận cụ thể về nội dung dịch vụ quảng cáo; hình thức quảng cáo (bản tin, bài viết trên báo hay hình ảnh, video trên truyền hình); Phương thức quảng cáo; phương tiện quảng cáo;

Phí dịch vụ và thanh toán

- Các bên thảo thuận tổng phí dịch vụ bao gồm: Phí dịch vụ quảng cáo; Chi phí nguyên vật liệu; chi phí khác (nếu có).

- Thời hạn và phương thức thanh toán các bên thỏa thuận cụ thể.

Quyền và nghĩa vụ các bên: Dựa theo quy định của Bộ luật dân sự và Luật quảng cáo các bên quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của các bên cho phù hợp.

Bồi thường và phạt vi phạm hợp đồng: Các bên quy định mức bồi thường, các trường hợp bồi thường; Mức phạt vi phạm và trường hợp phạt vi phạm. Lưu ý mức phạt vi phạm không quá 8% tổng giá trị hợp đồng.

Giải quyết tranh chấp: Các bên thỏa thuận về phương thức và cơ quan giải quyết tranh chấp.

Điều khoản khác: Các bên thỏa thuận các điều khoản khác nhưng không được trái với quy định của pháp luật và đạo đức xã hội.

Một số điều khoản khác như:

- Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng của từng bên;

- Chấm dứt và thanh lý hợp đồng;

- Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng;

- Điều khoản chung và hướng dẫn thi hành.

Lưu ý: Nội dung quảng cáo cần tuân theo cả pháp luật cạnh tranh và mức phạt vi phạm hợp đồng đối với hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại nói riêng, hợp đồng thương mại nói chung không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm.

5. Chủ thể của hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Chủ thể của hợp đồng bao gồm

Bên cung ứng dịch vụ quảng cáo: 

Thương nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo

Người phát hành quảng cáo

Bên thuê dịch vụ quảng cáo: 

Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài có nhu cầu giới thiệu hàng hóa dịch vụ của mình với khách hàng.

Văn phòng đại diện của thương nhân trong trường hợp được thương nhân ủy quyền.

Thương nhân nước ngoài chưa được phép hoạt động thương mại tại Việt Nam trong trường hợp bên cung ứng dịch vụ là thương nhân  kinh doanh dịch vụ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ Việt Nam

6. Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại tham khảo

Mẫu 1:

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

Mẫu 2:

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo

Mời các bạn bấm nút TẢI VỀ hoặc XEM ONLINE để tham khảo đầy đủ Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại!

Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM