Sử dụng hàm Filter trong Google Sheets

Với Google Sheets bạn cũng sẽ tìm thấy rất nhiều tính năng với trang bị các hàm tương tự như Excel, thuận tiện để bạn sử dụng và trình bày dữ liệu. Hàm lọc Filter trong Google Sheets là một trong những hàm cơ bản và quan trọng mà bất cứ ai làm việc với dữ liệu đều muốn sự có mặt của nó. Bài viết sau chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm filter trong Google Sheets.

Sử dụng hàm Filter trong Google Sheets

1. Hàm FILTER là gì?

Trong ví dụ này, mình có một vùng giá trị trong cột A và mình muốn trích xuất các giá trị cụ thể trong vùng đó, ví dụ như các số lớn hơn một mức trung bình nào đó hoặc chỉ các số chẵn.

Hàm FILTER sẽ chỉ trả về các giá trị thỏa mãn các điều kiện mà mình đã đặt ra. Và đây là cú pháp của hàm FILTER: 

=FILTER("range of values", "condition 1", ["condition 2", ...])

  • range of values: vùng chứa giá trị bạn muốn lọc
  • condition 1, condition 2,... : các điều kiện đối với giá trị cần lọc

2. Cách sử dụng hàm FILTER trong Google Sheets

Hàm FILTER trong Google Sheets

Ví dụ đối với hình trên, sau đây sẽ là công thức và các điều kiện tương ứng:

Lọc các giá trị nhỏ hơn 50:  =filter(A3:A21,A3:A21<50)

Lọc các giá trị lớn hơn mức trung bình của vùng:  =filter(A3:A21,A3:A21>AVERAGE(A3:A21))

Lọc các giá trị chẵn:  =filter(A3:A21,iseven(A3:A21))

Lọc các giá trị lẻ:  =filter(A3:A21,isodd(A3:A21))

Và đây là kết quả:

Lưu ý: KHÔNG phải tất cả các giá trị đều được hiển thị trong cột A.

Nhập nhiều điều kiện trong hàm FILTER

Ví dụ, bằng cách sử dụng dữ liệu cơ bản ở trên, mình có thể hiển thị các giá trị trong khoảng 200 đến 300 với công thức này:

=FILTER(A3:A21, A3:A21>200, A3:A21<300)

2.1. Tham chiếu nhiều cột trong hàm FILTER

Ta chỉ cần thêm chúng vào phần [condition 1], [condition 2],... Ví dụ như trong hình dưới đây là hai cột điểm thi. Hàm FILTER được dùng để trả về tất cả các hàng có điểm trên 50 trong cả hai cột:

=FILTER(A1:B20,A1:A20 > 50,B1:B20 > 50)

Tham chiếu nhiều cột trong hàm FILTER - Google Sheets

Lưu ý: việc sử dụng hàm FILTER với nhiều cột như thế này cho thấy cách sử dụng hàm logic AND trong hàm FILTER. Ví dụ, ta cần hàm FILTER hiển thị tất cả dữ liệu với các điều kiện gồm [condition 1] AND [condition 2] (AND [condition 3], ...) là đúng.

2.2. Tham chiếu ô trong phần điều kiện của hàm FILTER

Thay vì mã hóa một giá trị trong [condition 1], bạn có thể chỉ cần tham chiếu một ô khác có chứa điều kiện cần kiểm tra. Bằng cách đó, bạn có thể dễ dàng thay đổi điều kiện cần kiểm tra hoặc sử dụng các phần khác của trình phân tích bảng tính để được hàm FILTER hoàn chỉnh.

Tham chiếu ô trong phần điều kiện của hàm FILTER - Google Sheets

Ví dụ: trong hình dưới đây, hàm FILTER cần đến ô E1 cho điều kiện, cụ thể là 70 và trả về tất cả các giá trị lớn hơn 70.

=FILTER(A1:A20,A1:A20 > E1)

2.3. Lồng nhiều hàm FILTER vào nhau

Bằng cách sử dụng đầu ra của hàm FILTER đầu tiên của bạn làm [range of values] của hàm FILTER thứ hai:

=FILTER( FILTER( range, conditions ), conditions )

Trên đây là những hướng dẫn về cách mở rộng ngày và chỉ định giá trị cụ thể cho ngày đó trong Google Sheets. Chúc các bạn thực hiện thao tác thành công!

Ngày:15/08/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM