Giải bài tập SBT Địa lí 10 Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên TĐ

Để giúp các em học sinh học tập thật tốt bộ môn Địa lí 10, eLib xin giới thiệu nội dung giải bài tập SBT bên dưới đây. Tài liệu gồm tất cả các bài tập có phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, sẽ giúp các em ôn tập lại kiến thức, củng cố kĩ năng làm bài hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SBT Địa lí 10 Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên TĐ

1. Giải bài 1 trang 40 SBT Địa lí 10

Hãy trình bày về vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn của nước trên Trái Đất.

a)  Vòng tuần hoàn nhỏ của nước là:...........

b)   Vòng tuần hoàn lớn của nước là:...........

Phương pháp giải

Dựa vào hình 15 (sơ đồ vòng tuần hoàn của nước) để trình bày vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn của nước trên Trái Đất.

Gợi ý trả lời

- Vòng tuần hoàn nhỏ: nước biển bốc hơi tạo thành mây, mây gặp lạnh tạo thành mưa rơi xuống biển;

- Vòng tuần hoàn lớn: nước biển bốc hơi tạo thành mây, mây được gió đưa vào sâu lục địa; ở vùng vĩ độ thấp, núi thấp mây gặp lạnh thành mưa; ở vùng vĩ độ cao và núi cao, mây gặp lạnh tạo thành tuyết; mưa nhiều và tuyết tan chảy theo sông và các dòng ngầm từ lục địa ra biển; biển lại bốc hơi,...

2. Giải bài 2 trang 40 SBT Địa lí 10

Hãy vẽ một sơ đồ đơn giản biểu hiện vòng tuần hoàn nhỏ và tuần hoàn lớn của nước.

Phương pháp giải

Cần nắm rõ sơ đồ vòng tuần hoàn của nước và tham khảo sách giáo khoa để vẽ sơ đồ  biểu hiện vòng tuần hoàn nhỏ và tuần hoàn lớn.

Gợi ý trả lời

Sơ đồ vòng tuần hoàn nhỏ và tuần hoàn lớn của nước:

3. Giải bài 3 trang 41 SBT Địa lí 10

Hãy trình bày các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông về chế độ mưa, địa lí và thực vật.

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm về sự ảnh hưởng các nhân tố như chế độ mưa, địa thế và thực vật tới chế độ nước sông để trả lời.

Gợi ý trả lời

Các nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông:

- Chế độ mưa:

Ở miền khí hậu nóng hoặc những nơi địa hình thấp của khu vực khí hậu ôn, nguồn tiếp nước chủ yếu là nước mưa, nên chế độ nước sông ở từng nơi phụ thuộc vào sự phân bố lượng nước mưa trong năm của nơi đó, ở những vùng đất đá thấm nước nhiều, nước ngầm có vai trò đáng kể trong việc điều hoà chế độ nước của sông.

- Địa thế:

Ở miền núi nước sông chảy nhanh hơn ở đồng bằng do độ dốc của địa hình. Sau mỗi trận mưa to là nước dồn về các dòng suối, sông.

- Thực vật:

Khi nước mưa rơi xuống mặt đất, một lượng khá lớn được giữ lại ở tán cây, lượng còn lại khi xuống tới mặt đất một phần bị lớp thảm mục giữ lại, một phần len lỏi qua các rễ cây thấm dần xuống đất tạo nên những mạch ngầm, điều hoà dòng chảy cho sông ngòi, làm lũ lụt.

4. Giải bài 4 trang 42 SBT Địa lí 10

Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

Phương pháp giải

Cần nắm rõ đặc điểm của sông ở miền xích đạo, miền nhiệt đới gió mùa và miền ôn đới lạnh để nối ô bên trái với ô bên phải tương ứng cho phù hợp.

Gợi ý trả lời

5. Giải bài 5 trang 42 SBT Địa lí 10

Tô kín O trước ý trả lời đúng.

5.1. Ở nước ta, sông ngòi miền Trung thường có lũ lên rất nhanh vì

a) O sông dài, nhiều nước.

b) O sông ngắn, ít nước.

c) O sông dài, độ dốc nhỏ.                      

d) O sông ngắn, độ dốc lớn.

5.2. Ở lưu vực của sông, rừng phòng hộ thường được trồng ở:

a) O thượng lưu sông.

b) O trung lưu sông.

c) O hạ lưu sông.

d) O trên khắp lưu vực sông.

Phương pháp giải

- Dựa vào đặc điểm sông ngòi miền Trung để giải thích vì sao lũ lên rất nhanh.

- Dựa vào tác dụng của rừng phòng hộ đê xác định địa điểm trồng rừng phòng hộ.

Gợi ý trả lời

5.1.    Ở nước ta, sông ngòi miền Trung thường có lũ lên rất nhanh vì sông ngắn, độ dốc lớn.

→ Chọn d.

5.2.    Ở lưu vực của sông, rừng phòng hộ thường được trồng ở thượng lưu sông.

→ Chọn a.

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM