Giải bài tập SBT Địa lí 10 Bài 4: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

Mời các em học sinh cùng tham khảo nội dung giải bài 4 SBT Địa lí 10 dưới đây. Tài liệu được biên soạn và tổng hợp với nội dung đầy đủ, chi tiết, hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập thật tốt.

Giải bài tập SBT Địa lí 10 Bài 4: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

1. Giải bài 1 trang 9 SBT Địa lí 10

Đọc bản đồ dưới đây và cho biết:

a) Tên bản đồ

b) Nội dung bản đồ thể hiện

c) Tên các phương pháp biểu hiện và tên đối tượng địa lí được từng phương pháp biểu hiện

d) Qua bản đồ có thể biết được những đặc tính nào của đối tượng địa lí?

Phương pháp giải

- Dựa vào tên bản đồ để xác định nội dung bản đồ thể hiện.

- Dựa vào chú thích, hình dạng, kí hiệu và các phương pháp đã học để xác định các phương pháp biểu hiện và tên đối tượng địa lí được từng phương pháp biểu hiện.

- Dựa vào đối tượng địa lí đã chỉ ra ở trên để xác định đặc tính của đối tượng đó.

Gợi ý trả lời

a) Tên bản đồ:

Công nghiệp điện Việt Nam, năm 2002

b) Nội dung thể hiện

Công nghiệp điện Việt Nam (nhiệt điện thủy điện), các trạm và đường dây 220KV, 500KV.

c)

- Các phương pháp biểu hiện: Phương pháp Kí hiệu (kí hiệu điểm), phương pháp kí hiệu đường.

- Đối tượng biểu hiện ở:

+ Kí hiệu điểm: nhà máy nhiệt điện, nhà máy thuỷ điện, nhà máy thuỷ điện đang xây dựng, trạm biến áp 220KV, trạm biến áp 500KV, sông ngòi .

+ Kí hiệu theo đường là: Đường dây 220 KV, 500KV, biên giới lãnh thổ.

d) Ta biết được:

- Kí hiệu điểm:

+ Tên của các nhà máy: thủy điện, nhiêt điện, nhà máy thủy điện đang xây dựng.

+ Vị trí, sư phân bố của đối tượng: nhà máy: thủy điện, nhiêt điện, nhà máy thủy điện đang xây dựng, trạm biến áp

+ Chất lượng quy mô đối tượng 

- Kí hiệu theo đường:

+ Tên, vị trí, chất lượng đối tượng  Đường dây 220 KV, 500 KV

+ Biên giới lãnh thổ…

+ Sông ngòi

2. Giải bài 2 trang 11 SBT Địa lí 10

Đọc bản đồ dưới đây và cho biết:

a) Tên bản đồ

b)  Nội dung bản đồ thể hiện

c)  Tên các phương pháp biểu hiện và tên đối tượng địa lí được từng phương pháp biểu hiện

d) Qua bản đồ có thể biết được những đặc tính nào của đối tượng địa lí?

Phương pháp giải

- Dựa vào tên bản đồ để xác định nội dung bản đồ thể hiện.

- Dựa vào chú thích, hình dạng, kí hiệu và các phương pháp đã học để xác định các phương pháp biểu hiện và tên đối tượng địa lí được từng phương pháp biểu hiện.

- Dựa vào đối tượng địa lí đã chỉ ra ở trên để xác định đặc tính của đối tượng đó.

Gợi ý trả lời

a. Tên bản đồ:

Gió và bão Việt Nam.

b. Nội dung thể hiện

Công nghiệp điện Việt Nam (nhiệt điện thủy điện), các trạm và đường dây 220KV, 500KV.

c.

- Các phương pháp biểu hiện: Phương pháp kí hiệu đường chuyển động, phương pháp kí hiệu (dạng đường), Phương pháp kí hiệu (dạng điểm). 

- Đối tượng biểu hiện ở:

+ Kí hiệu chuyển động: Gió, bão 

+ Kí hiệu đường: Biên giới, sông, biển.

+ Kí hiệu: Các thành phố

d. Ta biết được:

- Kí hiệu chuyển động: Hướng, tần suất của gió,bão trên lãnh thổ.

- Kí hiệu đường: Hình dạng đường biên giới, đường bờ biển; phân bố mạng lưới sông ngòi.

- Kí hiệu: Vị trí các thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh…

3. Giải bài 2 trang 13 SBT Địa lí 10

Đọc bản đồ  dưới đây và cho biết:

a) Tên bản đồ

b)  Nội dung bản đồ thể hiện

c)  Tên các phương pháp biểu hiện và tên đối tượng địa lí được từng phương pháp biểu hiện

d)  Qua bản đồ có thể biết được những đặc tính nào của đối tượng địa lí ?

Phương pháp giải

- Dựa vào tên bản đồ để xác định nội dung bản đồ thể hiện.

- Dựa vào chú thích, hình dạng, kí hiệu và các phương pháp đã học để xác định các phương pháp biểu hiện và tên đối tượng địa lí được từng phương pháp biểu hiện.

- Dựa vào đối tượng địa lí đã chỉ ra ở trên để xác định đặc tính của đối tượng đó.

Gợi ý trả lời

a. Tên bản đồ:

Phân bố dân cư châu Á

b. Nội dung thể hiện

Công nghiệp điện Việt Nam (nhiệt điện thủy điện), các trạm và đường dây 220KV, 500KV.

c.

- Các phương pháp biểu hiện: phương pháp chấm điểm, phương pháp kí hiệu đường.

- Đối tượng biểu hiện ở:

+ Kí hiệu điểm: Dân cư 

+ Kí hiệu theo đường là: Biên giới, đường bờ biển 

d. Ta biết được:

- Sự phân bố dân cư châu Á, nơi đông dân, thưa dân.

- Vị trí các đô thị đông dân châu Á 

- Hình dạng đường biên giới, bờ biển, các con sông…

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM