Giải bài tập SBT Địa lí 10 Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trong sách SBT Địa lí 10 Bài 41 Môi trường và tài nguyên thiên nhiên được eLib biên soạn và tổng hợp dưới đây, mời các bạn tham khảo.

Giải bài tập SBT Địa lí 10 Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

1. Giải bài 1 trang 105 SBT Địa lí 10

Điền nội dung vào các ô trống để hoàn thiện sơ đồ sau:

Phương pháp giải

Cần nắm rõ kiến thức về đặc điểm của môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và môi trường nhân tạo để hoàn thành bảng trên.

Gợi ý trả lời

2. Giải bài 2 trang 105 SBT Địa lí 10

Nêu sự khác nhau cơ bản giữa môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo.

Phương pháp giải

Cần nắm rõ kiến thức về đặc điểm của môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo để chỉ ra sự khác nhau giữa chúng.

Gợi ý trả lời

Sự khác nhau cơ bản giữa môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo:

- Môi trường tự nhiên:

+ Xuất hiện trên bề mặt Trái Đất không phụ thuộc vào con người.    

+ Con người tác động vào tự nhiên làm cho nó thay đổi, nhưng các thành phần tự nhiên vẫn phát triển theo qui luật riêng cùa nó

- Môi trường nhân tạo:

+ Là kết quả lao động của con người,  tồn tại phụ thuộc vào con người.

+ Nếu không có bàn tay chăm sóc của con người thì các thành phần cùa môi trường nhân tạo sẽ dần dần bị hủy  hoại.

3. Giải bài 3 trang 106 SBT Địa lí 10

Điền nội dung vào các ô trống để hoàn thành sơ đồ sau:

Phương pháp giải

Cần nắm rõ chức năng của môi trường địa lí để hoàn thành sơ đồ trên.

Gợi ý trả lời

4. Giải bài 4 trang 106 SBT Địa lí 10

Vì sao chúng ta cần bảo vệ môi trường?

Phương pháp giải

Dựa vào tầm quan trọng của môi trường tự nhiên đối với xã hội con người để giải thích vì sao chúng ta cần bảo vệ môi trường.

Gợi ý trả lời

Chúng ta cần bảo vệ môi trường vì:

Môi trường tự nhiên có vai trò rất quan trọng với xã hội loài người nhưng không có vai trò quyết định đến sự phát triển xã hội loài người (vai trò quyết định sự phát triển xã hội là phương thức sản xuất bao gồm sức sản xuất và quan hệ sản xuất).

5. Giải bài 5 trang 106 SBT Địa lí 10

Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống trong sơ đồ dưới đây:

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về phân loại tài nguyên thiên nhiên để lấy những ví dụ cụ thể cho từng loại.

Gợi ý trả lời

Ngày:17/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM