Giải bài tập SBT Địa lí 10 Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số

Mời các em học sinh cùng tham khảo nội dung giải bài 22 SBT Địa lí 10 dưới đây. Tài liệu được biên soạn và tổng hợp với nội dung đầy đủ, chi tiết, hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập thật tốt.

Giải bài tập SBT Địa lí 10 Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số

1. Giải bài 1 trang 58 SBT Địa lí 10

Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Nhận xét tình hình tăng dân số trên thế giới.

a) Về số dân.

b) Về thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người.

c) Về thời gian dân số tăng gấp đôi.

Phương pháp giải

Dựa vào kĩ năng đọc và phân tích bảng số liệu để đưa ra nhận xét về số dân, thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người và thời gian dân số tăng gấp đôi theo yêu cầu đề bài.

Gợi ý trả lời

a) Về số dân: Dân số ngày càng tăng

Năm 1804 là 1 tỉ người, đến năm 2005, dan số đã tăng thêm 5,5 tỉ người đạt 6,5 tỉ người.

b) Về thời gian dân số tăng thêm 1 tỉ người: ngày càng rút ngắn từ 123 năm xuống 32, xuống 15 năm, xuống 13 năm, xuống 12 năm.

c) Về thời gian dân số tăng gấp đôi: rút ngắn từ 123 năm codn 47 năm

d) Kết luận: Tốc độ gia tăng dân số nhanh, quy mô ngày càng lớn đặc biệt từ nửa sau thế kỉ XX do tỉ lệ tử vong giảm nhờ những thành tựu của y tế, chăm sóc sức khỏe.

2. Giải bài 2 trang 59 SBT Địa lí 10

Tô kín O trước ý trả lời đúng

2.1. Tỉ suất sinh thô là

a) O tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm và tổng số trẻ em ở cùng thời điểm.

b) O tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm và số phụ nữ ở cùng thời điểm.

c) O tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm và số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ở cùng thời điểm.

d) O tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm và số dân trung bình ở cùng thời điểm.

2.2. Tỉ suất tử thô là

a) O tương quan giữa số trẻ sơ sinh chết trong năm và số trẻ em sinh thêm cùng thời điểm.

b) O tương quan giữa số trẻ em chết trong năm và số dân trung bình cùng thời điểm.

c)  O tương quan giữa số người chết trong năm và số dân trung bình cùng thời điểm.

d) O tương quan giữa số người chết trong năm và số người sinh thêm cùng thời điểm.                                                   •

2.3. Động lực phát triển dân số là

a) O tỉ suất gia tăng cơ học của dân số.

b) O tỉ suất gia tăng tự nhiên của dân số.

c) O tỉ suất sinh thô.

d) O tổng số của tỉ suất gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học của dân số.

Phương pháp giải

Cần dựa vào khái niệm về tỉ suất sinh thô, tỉ suất tử thô và động lực phát triển dân số để chọn đáp án đúng.

Gợi ý trả lời

2.1. Tỉ suất sinh thô là tương quan giữa số trẻ em sinh ra trong năm và số dân trung bình ở cùng thời điểm.

→ Chọn d.

2.2. Tỉ suất tử thô là tương quan giữa số người chết trong năm và số dân trung bình cùng thời điểm.

→ Chọn a.

2.2. Động lực phát triển dân số là tỉ suất gia tăng tự nhiên của dân số.

→ Chọn a.

3. Giải bài 3 trang 60 SBT Địa lí 10

Hãy nêu các yếu tố tác động đến tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô.

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về các yếu tố tác động đến tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô để hoàn thành bảng trên.

Gợi ý trả lời

4. Giải bài 4 trang 60 SBT Địa lí 10

Hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong sơ đồ sau và nêu các ví dụ cụ thể để minh hoạ.

SỨC ÉP DÂN SỐ ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG

Phương pháp giải

Cần nắm rõ sức ép của dân số đối với các yếu tố như kinh tế, xã hội và môi trường để hoàn thành bảng và cho ví dụ minh họa.

Gợi ý trả lời

SỨC ÉP DÂN SỐ ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG

Ví dụ:

  • Kinh tế: GDP bình quân đầu người thấp, tốc độ tăng trưởng chậm.
  • Xã hội: Thất nghiệp, thiếu việc làm, giáo dục, y tế, gặp nhiều khó khăn.
  • Môi trường: Tài nguyên bị khai thác quá mức dẫn đến cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm suy thoái.
Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM