Giải bài tập SBT Địa lí 10 Bài 23: Cơ cấu dân số

eLib xin chia sẻ với các em học sinh nội dung giải bài tập SBT Địa lí 10 Bài Cơ cấu dân số bên dưới đây. Với nội dung đầy đủ các bài tập đi kèm đó là phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các em học tập tốt hơn.

Giải bài tập SBT Địa lí 10 Bài 23: Cơ cấu dân số

1. Giải bài 1 trang 61 SBT Địa lí 10

Điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) để hoàn thành sơ đồ dưới đây.

Phương pháp giải

Cần nắm rõ đặc điểm cơ cấu dân số để điền những từ còn thiếu vào sơ đồ đã cho.

Gợi ý trả lời

2. Giải bài 2 trang 62 SBT Địa lí 10

Hãy nêu ý nghĩa của một số loại cơ cấu dân số:

Phương pháp giải

Cần nắm rõ ý nghĩa của một số loại cơ cấu dân số như theo giới, trình độ văn hóa, lao động và theo tuổi để hoàn thành bảng trên.

Gợi ý trả lời

3. Giải bài 3 trang 62 SBT Địa lí 10

Tô kín O trước ý trả lời đúng. Công thức tính tỉ số giới tính là :

a) O Tỉ số giới tính (TNN) = Dân số nam (Dnam) + Dân số nữ (Dnữ).

b) O Tỉ số giới tính (TNN) = Dân số nam (Dnam) - Dân số nữ (Dnữ).

c) O Tỉ số giới tính (Tnn) = Dân số nam (Dnam) X Dân số nữ (Dnữ).

d) O Tỉ số giới tính (TNN) = Dân số nam (Dnam): Dân số nữ (Dnữ).

Phương pháp giải

Dựa vào công thức tính tỉ số giới tính để lựa chọn đáp án phù hợp.

Gợi ý trả lời

Công thức tính tỉ số giới tính là :

Tỉ số giới tính (TNN) = Dân số nam (Dnam): Dân số nữ (Dnữ). 

→ Chọn d.

4. Giải bài 4 trang 63 SBT Địa lí 10

Điền nội dung phù hợp vào các bảng sau:

a) Phân chia dân số thế giới thành 3 nhóm tuổi.

b) Phân biệt các nước dân số trẻ và các nước dân số già.

Phương pháp giải

Cần nắm rõ độ tuổi nào ứng với nhóm tuổi dưới lao động, lao động hay trên lao động để hoàn thành bảng đã cho. Đồng thời cần nắm được ở mỗi nhóm tuổi có tỉ lệ phần trăm bao nhiêu để phân biệt các nước dân số trẻ và các nước dân số già.

Gợi ý trả lời

a) Phân chia dân số thế giới thành 3 nhóm tuổi.

b) Phân biệt các nước dân số trẻ và các nước dân số già.

5. Giải bài 5 trang 63 SBT Địa lí 10

Nối các ô ở giữa với các ô hai bên, sao cho phù hợp.

Phương pháp giải

Cần nắm rõ mỗi hình dạng của tháp tương ứng với kiểu tháp và nội dung biểu hiện nào để nối cho thích hợp.

Gợi ý trả lời

6. Giải bài 6 trang 63 SBT Địa lí 10

Dựa vào hình dưới đây, hãy nêu đặc điểm cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của các nhóm nước.

Phương pháp giải

Dựa vào kĩ năng đọc và phân tích biểu đồ để nêu đặc điểm cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của các nhóm nước.

Gợi ý trả lời

Ngày:16/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM