Giải bài tập SBT Địa lí 10 Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Mời các em học sinh cùng tham khảo nội dung giải bài 9 SBT Địa lí 10 dưới đây. Tài liệu được biên soạn và tổng hợp với nội dung đầy đủ, chi tiết, hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập thật tốt.

Giải bài tập SBT Địa lí 10 Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

1. Giải bài 1 trang 24 SBT Địa lí 10

Hãy điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong bảng sau:

Phương pháp giải

Cần nắm rõ nơi phát sinh, nguyên nhân phát sinh và sự ảnh hưởng tới địa hình của nội lực và ngoại lực để hoàn thành bảng đã cho.

Gợi ý trả lời

2. Giải bài 2 trang 24 SBT Địa lí 10

Hãy điền các nội dung phù hợp vào chỗ trống (...) trong bảng sau:

Phương pháp giải

Dựa vào khái niệm, tác nhân chủ yếu và kết quả của các quá trình phong hóa để hoàn thành bảng đã cho.

Gợi ý trả lời

3. Giải bài 3 trang 25 SBT Địa lí 10

Vì sao phong hoá lí học lại xảy ra mạnh ở các miền khí hậu khô nóng (hoang mạc, bán hoang mạc) và miền có khí hậu lạnh?

Phương pháp giải

Dựa vào yếu tố các khoáng vật tạo đá có khả năng thay đổi theo nhiệt độ, và khí hậu lạnh xảy ra hiện tượng hóa băng – băng tan để giải thích vì sao phong hoá lí học lại xảy ra mạnh ở các miền khí hậu khô nóng (hoang mạc, bán hoang mạc) và miền có khí hậu lạnh.

Gợi ý trả lời

Phong hoá lí học lại xảy ra mạnh ở các miền khí hậu khô nóng (hoang mạc, bán hoang mạc) và miền có khí hậu lạnh là do:

- Các khoáng vật tạo đá có khả năng dãn nở khi nhiệt độ tăng lên và co lại khi nhiệt độ giảm xuống. Vì thế, ở các miền khí hậu khô nóng (hoang mạc và bán hoang mạc) do biên độ nhiệt dao động ngày đêm cao nên quá trình phong hóa lí học lại xảy ra rất mạnh

- Ở miền khí hậu lạnh khi nhiệt độ hạ thấp tới 00C, nước trong các khe nứt của đá hóa băng, thể tích của nước tăng lên, do đó tác động lên các khe nứt làm cho nó bị dãn thêm. Nếu hiện tượng hóa băng – băng tan xảy ra nhiều lần sẽ làm cho các đá bị vỡ thành những tảng và mảnh vụn.

4. Giải bài 4 trang 25 SBT Địa lí 10

Tác nhân chủ yếu để hình thành nên dạng địa hình cacxtơ là

a)   O nước.                                             c) O sinh vật.

b)   O gió.                                               d) O con người.

Phương pháp giải

Để chọn đáp án đúng cần ghi nhớ: Tác nhân chủ yếu để hình thành nên dạng địa hình cacxtơ là nước.

Gợi ý trả lời

Tác nhân chủ yếu để hình thành nên dạng địa hình cacxtơ là

a) nước

5. Giải bài 5 trang 25 SBT Địa lí 10

Nêu sự khác nhau cơ bản giữa phong hoá vật lí và phong hoá hoá học.

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm về màu sắc, thành phần khoáng vật và hóa học để chỉ ra sự khác nhau cơ bản giữa phong hoá vật lí và phong hoá hoá học.

Gợi ý trả lời

Sự khác nhau cơ bản giữa phong hoá vật lí và phong hoá hoá học:

Phong hóa vật lí làm đá bị vỡ vụn mà không làm biến đổi về màu sắc, thành phần khoáng vật và hóa học của chúng.

Phong hóa hóa học làm đá bị biến đổi thành phần, tính chất hóa học của đá và khoáng vật

6. Giải bài 6 trang 26 SBT Địa lí 10

Các câu dưới đây đúng hay sai?

a)  Quá trình phong hoá diễn ra mạnh nhất là ờ bé mặt Trái Đất.

O Đúng.                      O Sai.

b)  Nhiệt độ của nước càng cao thì khả năng phong hoá hoá học của nước càng mạnh.

O Đúng.                      O Sai.

Phương pháp giải

Để chọn đáp án đúng hay sai cần ghi nhớ:

- Quá trình phong hoá diễn ra mạnh nhất là ờ bề mặt Trái Đất.

- Nhiệt độ của nước càng cao thì khả năng phong hoá hoá học của nước càng mạnh.

Gợi ý trả lời

a) Quá trình phong hoá diễn ra mạnh nhất là ờ bề mặt Trái Đất.

 Đúng

b) Nhiệt độ của nước càng cao thì khả năng phong hoá hoá học của nước càng mạnh.

Đúng

7. Giải bài 7 trang 26 SBT Địa lí 10

Hãy nêu một vài hoạt động kinh tế của con người có tác động phá huỷ đá.

Phương pháp giải

Liên hệ thực tế cuộc sống để nêu ra một vài hoạt động kinh tế của con người có tác động phá huỷ đá.

Gợi ý trả lời

Hoạt động kinh tế của con người có tác động phá huỷ đá.

  • Khai thác khoáng sản.
  • Sản xuất vật liệu xây dựng.
  • Phá rừng ở vùng đầu nguồn, đồi núi.
Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM