Giải bài tập SBT Địa lí 11 Bài 1: Sự tương quan về trình độ phát triển KT- XH của các nhóm nước. Cuộc cách mạng KH và CN hiện đại

Với mong muốn giúp các em học sinh có thêm nhiều kĩ năng giải bài tập Địa lí 11, eLibxin giới thiệu nội dung giải bài tập SBT Địa lí 11 Bài 1 Sự tương quan về trình độ phát triển KT- XH của các nhóm nước, cuộc cách mạng KH và CN hiện đại. Mời các em theo dõi!

Giải bài tập SBT Địa lí 11 Bài 1: Sự tương quan về trình độ phát triển KT- XH của các nhóm nước. Cuộc cách mạng KH và CN hiện đại

1. Giải bài 1 trang 5 SBT Địa lí 11

Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

Phương pháp giải

Cần nắm rõ đặc điểm của các nước phát triển, đang phát triển, nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới để nối với nội dung ở ô bên phải cho tương ứng.

Gợi ý trả lời

1. Nước phát triển: GDP bình quân đầu người cao, đầu tư ra nước ngoài nhiều, HDI ở mức cao.

→ 1- b.

2. Nước đang phát triển: GDP bình quân đầu người thấp, nợ nước ngoài nhiều, HDI ở mức thấp.

→ 2- c.

3. Nước và vùng lãnh thổ công nghiệp mới trải qua quá trình công nghiệp hoá và đạt được trình độ phát triển nhất định về công nghiệp.

→ 3- a.

2. Giải bài 2 trang 5 SBT Địa lí 11

Dựa vào hình dưới đây:

a) Xếp các nước có tên sau vào bảng, theo mức GDP bình quân đầu người : Hoa Kì, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Việt Nam, Nhật Bản, Ma-lai-xi-a, Bra-xin, Ai Cập, Ô-xtrây-li-a, Nam Phi, Pháp, Xu-đăng, Pa-ra-goay, Đức, Mông Cổ.

MỘT SỐ NƯỚC CÓ GDP/NGƯỜI Ở CÁC MỨC KHÁC NHAU

b) Nhận xét

Phương pháp giải

Dựa vào kĩ năng đọc và phân tích bản đồ để xác định các nước có mức GDP bình quân đầu người ở mức nào, từ đó hoàn thành bảng đã cho.

Gợi ý trả lời

a)

MỘT SỐ NƯỚC CÓ GDP/NGƯỜI Ở CÁC MỨC KHÁC NHAU

b) 

Nhận xét:

- Các nước phát triển: Có tổng sản phẩm trong nước bình quân trên đầu người (GDP/người) cao, đầu tư nước ngoài (FDI)  nhiều, chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức cao.

- Các nước đang phát triển: GDP bình quân đầu người thấp, nợ nước ngoài nhiều, HDI ở mức thấp.

3. Giải bài 3 trang 7 SBT Địa lí 11

Dựa vào bảng dưới đây, rút ra nhận xét về cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển năm 2004. Tại sao có sự khác biệt về cơ cấu GDP của hai nhóm nước.

CƠ CẤU GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA HAI NHÓM NƯỚC NĂM 2004

(Đơn vị: %)

a) Nhận xét về cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của hai nhóm nước.

b) Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của hai nhóm nước.

Phương pháp giải

Dựa vào bảng số liệu đã cho để nhận xét về cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của hai nhóm nước. Đồng thời, dựa vào đặc điểm tự nhiên, lịch sử phát triển của hai nhóm nước để chỉ ra nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của hai nhóm nước.

Gợi ý trả lời

a) Trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của hai nhóm nước:

- Các nước phát triển khu vực dịch vụ chiếm tỉ lệ rất lớn, nông nghiệp rất nhỏ. (dẫn chứng số liệu).

- Các nước đang phát triển tỉ lệ ngành nông nghiệp còn cao. (dẫn chứng số liệu).

b) Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của hai nhóm nước:

- Đặc điểm tự nhiên (vị trí, địa hình, khí hậu, nguồn nước, khoáng sản, rừng), dân cư, xã hội và trình độ phát triển kinh tế khác nhau.

- Lịch sử phát triển đất nước khác nhau.

- Các nước phát triển đã bước sang giai đoạn hậu công nghiệp, trong cơ cấu thành phần kinh tế, khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn và ngày càng cao.

- Các nước đang phát triển, trình độ phát triển còn thấp, nông nghiệp còn đóng vai trò đáng kể trong nền kinh tế.

4. Giải bài 4 trang 7 SBT Địa lí 11

Dựa vào các thông tin và số liệu dưới đây, viết một đoạn văn ngắn trình bày sự khác biệt về chỉ số HDI và tuổi thọ trung bình của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển.

TUỔI THỌ TRUNG BÌNH CỦA THẾ GIỚI VÀ CÁC NHÓM NƯỚC NĂM 2005

Phương pháp giải

Cần có kĩ năng đọc và phân tích bảng số liệu để trình bày sự khác biệt về chỉ số HDI và tuổi thọ trung bình của nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển.

Gợi ý trả lời

Giới thiệu về chỉ số HDI, tuổi thọ, các nhóm nước

-  Nhóm nước đang phát triển:

+ Tuổi thọ trung bình dưới mức bình quân của thế giới:

+ Chỉ số HDI thấp hơn mức trung bình cả thế giới.

- Nhóm nước phát triển:

+ Tuổi thọ trung bình cao: 76 tuổi

+ Chỉ số HDI cao.

5. Giải bài 5 trang 9 SBT Địa lí 11

Chọn ý trả lời đúng

Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là: 

A. tiến hành vào cuối thế kỉ XX, đầu thế kỉ XXI

B. xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao.

C. làm xuất hiện nhiều ngành mới trong nền kinh tế

D. Tất cả đều đúng

Phương pháp giải

Để chọn đáp án đúng cần ghi nhớ đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.

Gợi ý trả lời

Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là xuất hiện và phát triển nhanh chóng công nghệ cao.

Chọn B.

6. Giải bài 6 trang 9 SBT Địa lí 11

Nối ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp.

Phương pháp giải

Cần dựa vào kiến thức về các ngành công nghệ sinh học, vật liệu, năng lượng và công nghệ thông tin để nối với các ô bên phải sao phù hợp.

Gợi ý trả lời

1. Công nghệ sinh học tạo ra những giống mới không có trong tự nhiên, cùng những bước tiến quan trọng trong chẩn đoán và điếu trị bệnh,...

→ 1- d.

2. Công nghệ vật liệu tạo ra những vật liệu chuyên dụng mới, với những tính năng mới (vật liệu composit, vật liệu siêu dẫn,...).

→ 2 - b.

3. Công nghệ năng lượng phát triển theo hướng tăng cường sử dụng các dạng năng lượng mới: hạt nhân, mặt trời, sinh học, địa nhiệt, thuỷ triều và năng lượng gió.

→ 3- a.

4. Công nghệ thông tin tạo ra các vi mạch, chíp điện tử có tốc độ cao, kĩ thuật só hoá, công nghệ lade, cáp sợi quang,... nâng cao năng lực của con người trong truyền tải, xử lí và lưu giữ thông tin.

→ 4- c.

7. Giải bài 7 trang 9 SBT Địa lí 11

Điền những thông tin cần thiết vào bảng sau:

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về cơ cấu kinh tế, công nghệ chủ yếu và cơ cấu lao động của ngành nông nghiệp, công nghiệp và tri thức để hoàn thành bảng trên.

Gợi ý trả lời

8. Giải bài 8 trang 10 SBT Địa lí 11

Chọn ý trả lời sai

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã:

A. làm xuất hiện nhiều ngành mới có hàm lượng kĩ thuật cao (sản xuất vật liệu mới, công nghệ gen,...)

B. làm xuất hiện các dịch vụ nhiều tri thức (ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, viễn thông,..).

C. làm thay đổi cơ cấu lao động xã hội (tỉ lệ những người làm việc bằng trí óc để tạo ra sản phẩm ngày càng cao)

D. làm xuất hiện 2 nhóm nước: phát triển và đang phát triển.

Phương pháp giải

Cần có những kiến thức về cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại để chỉ ra ý sai trong các ý đã nêu.

Gợi ý trả lời

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã làm xuất hiện 2 nhóm nước: phát triển và đang phát triển. 

→ sai.

Chọn D. 

Ngày:17/09/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM