Giải bài tập SBT Địa lí 12 Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập theo đầu người giữa các vùng

Nhằm giúp các em củng cố kiến thức đồng thời rèn luyện các kỹ năng làm bài, eLib xin giới thiệu nội dung Giải bài tập SBT Địa lí 12 Bài 19 Thực hành Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập theo đầu người giữa các vùng. Nội dung chi tiết tham khảo tại đây!

Giải bài tập SBT Địa lí 12 Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập theo đầu người giữa các vùng

1. Giải bài 1 trang 49 SBT Địa lí 12

Cho bảng số liệu sau:

THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI/THÁNG GIỮA CÁC VÙNG

(Đơn vị: nghìn đồng)

Vẽ biểu đồ (thanh ngang) thể hiện thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng nước ta, năm 2010

Phương pháp giải

Dựa vào số liệu đã cho và nắm được cách vẽ biểu đồ thanh ngang để vẽ biểu đồ thể hiện thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng nước ta, năm 2010.

Gợi ý trả lời

2. Giải bài 2 trang 49 SBT Địa lí 12

Nhận xét sự gia tăng mức thu nhập bình quân đầu người/tháng của cả nước và các vùng.

Phương pháp giải

Dựa vào biểu đồ đã vẽ ở bài tập 1 để nhận xét về sự gia tăng mức thu nhập bình quân đầu người/tháng của cả nước và các vùng.

Gợi ý trả lời

Sự gia tăng mức thu nhập bình quân đầu người/tháng của cả nước và các vùng:

-  Giai đoạn 1999 – 2010, mức thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng đều tăng.

- Có sự chênh lệch thu nhập bình quân đầu người/tháng giữa các vùng:

+ Đông Nam Bộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng cao nhất cả nước (2304,0 nghìn đồng) và thấp nhất là vùng Trung du miền núi Bắc Bộ (905,0 nghìn đồng).

+ Các vùng có thu nhập bình quân đầu người/tháng cao hơn mức trung hình cả nước (năm 2010): Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng.

+ Các vùng còn lại có thu nhập hình quân đầu người/tháng thấp hơn mức trung bình cả nước.

3. Giải bài 3 trang 49 SBT Địa lí 12

Giải thích tại sao Đông Nam Bộ là vùng có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng cao nhất cả nước.

Phương pháp giải

Dựa vào thu nhập bình quân đầu người, vị trí địa lý, nguồn lao động, chính sách phát triển,... để giải thích tại sao Đông Nam Bộ là vùng có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng cao nhất cả nước.

Gợi ý trả lời

Đông Nam Bộ là vùng có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng cao nhất cả nước vì:

- Là vùng dẫn đầu cả nước về thu nhập bình quân đầu người. Năm 2010 là 2304 nghìn đồng/ người.

- Có điều kiện thuận lợi, năng động, ưu thế về vị trí địa lý, về nguồn lao động lành nghề, có cơ sở vật chất kỹ thuật, lại có chính sách phát triển phù hợp, thu hút được các nguồn đầu tư trong và ngoài nước.

- Là trung tâm kinh tế, chính trị, chiếm phần lớn diện tích vùng kinh tế trọng điểm, cơ cấu ngành kinh tế hợp lý nên thu nhập bình quân cao.

 - Là vùng có nền kinh tế hàng hóa sớm phát triển.

4. Giải bài 4 trang 50 SBT Địa lí 12

Giải thích tại sao Đồng bằng sông Hồng là vùng có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng cao hơn so với Đồng bằng sông Cửu Long.

Phương pháp giải

Dựa vào điều kiện phát triển kinh tế, cơ sở vật chất kỹ thuật, chính sách phát triển để giải thích tại sao Đồng bằng sông Hồng là vùng có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng cao hơn so với Đồng bằng sông Cửu Long.

Gợi ý trả lời

Đồng bằng sông Hồng là vùng có mức thu nhập bình quân đầu người/tháng cao hơn so với Đồng bằng sông Cửu Long vì:

- Đồng bằng sông Hồng có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế hơn so với đồng bằng Sông Cửu Long: Có nhiều trung tâm kinh tế, đầu mối giao thông quan trọng, nhiều tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm…

- Đồng bằng sông Hồng là vùng kinh tế có lịch sử khai thác lâu đời hơn, có cơ sở vật chất kỹ thuật, lại có chính sách phát triển phù hợp, thu hút được các nguồn đầu tư trong và ngoài nước, có tổng thu nhập rất lớn.

Ngày:22/09/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM