Giải bài tập SBT Địa lí 12 Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế- xã hội ở Bắc Trung Bộ

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trong sách SBT Địa lí 12 Bài 35 Vấn đề phát triển kinh tế- xã hội ở Bắc Trung Bộ được eLib biên soạn và tổng hợp dưới đây, mời các bạn tham khảo.

Giải bài tập SBT Địa lí 12 Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế- xã hội ở Bắc Trung Bộ

1. Giải bài 1 trang 112 SBT Địa lí 12

Quan sát lược đồ vùng Bắc Trung Bộ dưới đây, hãy điền:

Tên các tỉnh, thành phố được đánh số trong lược đồ

Phương pháp giải

Cần có kĩ năng quan sát lược đồ vùng Bắc Trung Bộ đối chiếu với lược đồ trống ở trên để xác định tên các tỉnh, thành phố thuộc vùng Bắc Trung Bộ.

Gợi ý trả lời

Tên các tỉnh, thành phố được đánh số trong lược đồ:

1. Thanh Hóa.             2. Nghệ An.

3. Hà Tĩnh.                  4. Quảng Bình.

5. Quảng Trị.               6. Thừa Thiên Huế.

2. Giải bài 2 trang 113 SBT Địa lí 12

Việc hình thành cơ cấu kinh tế nông-lâm-ngư nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ góp phần

A. tạo sự phân hóa giữa các vùng.

B. tạo cơ cấu kinh tế chung và tạo thế liên hoàn giữa các vùng.

C. tạo sự liên kết với các vùng khác.

D. hình thành các đô thị mới ở vùng miền núi.

Phương pháp giải

Cần nắm rõ lợi ích mang lại của việc hình thành cơ cấu kinh tế nông-lâm-ngư nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ để chọn đáp án đúng.

Gợi ý trả lời

Việc hình thành cơ cấu kinh tế nông-lâm-ngư nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ góp phần tạo cơ cấu kinh tế chung và tạo thế liên hoàn giữa các vùng.

Chọn B.

3. Giải bài 3 trang 113 SBT Địa lí 12

Bắc Trung Bộ có thế mạnh để chăn nuôi gia súc là do

A. có vùng núi ở phía tây.

B. có vùng đồi trước núi.

C. có dải đồng bằng kéo dài.

D. có các bãi bồi ven sông.

Phương pháp giải

Để chỉ ra nguyên nhân Bắc Trung Bộ có thế mạnh để chăn nuôi gia súc dựa vào:

- Vị trí địa lí

- Điều kiện tự nhiên

Gợi ý trả lời

Bắc Trung Bộ có thế mạnh để chăn nuôi gia súc là do có vùng đồi trước núi hình thành các đồng cỏ thuận lợi để chăn thả gia súc: trâu, bò.

Chọn B.

4. Giải bài 4 trang 113 SBT Địa lí 12

Để khai thác tổng hợp các thế mạnh trong nông nghiệp, vùng Bắc Trung Bộ cần phải

A. đẩy mạnh khai thác rừng đặc dụng.

B. trồng rừng ven biển.

C. khai thác thế mạnh của cả trung du, đồng bằng và biển.

D. hình thành các vùng chuyên canh kết hợp với công nghiệp chế biến.

Phương pháp giải

Dựa vào thế mạnh của từng vùng để đẩy mạnh việc khai thác tổng hợp  trong nông nghiệp ở vùng Bắc Trung Bộ.

Gợi ý trả lời

Bắc Trung Bộ có dạng địa hình chuyển tiếp đồi núi - trung du - đồng bằng - thềm lục địa. Mỗi khu vực có những điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp riêng.

- Khu vực trung du và miền núi: Phát triển lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc và cây công nghiệp.

- Đồng bằng: trồng cây lương thực, cây công nghiệp hàng năm.

- Vùng biển: phát triển thủy sản.

-> Để khai thác tổng hợp các thế mạnh trong nông nghiệp, vùng Bắc Trung Bộ cần phải khai thác tổng hợp thế mạnh của cả trung du, đồng bằng và ven biển.

Chọn C.

5. Giải bài 5 trang 113 SBT Địa lí 12

Ở Bắc Trung Bộ, chiếm diện tích lớn nhất là

A. rừng sản xuất.

B. rừng phòng hộ.

C. rừng đặc dụng.

D. rừng ven biển.

Phương pháp giải

Để chọn đáp án đúng cần ghi nhớ: rừng phòng hộ diện tích lớn nhất ở Bắc Trung Bộ.

Gợi ý trả lời

Ở Bắc Trung Bộ, chiếm diện tích lớn nhất là rừng phòng hộ (50%).

Chọn B.

6. Giải bài 6 trang 113 SBT Địa lí 12

Việc trồng rừng ven biển ở Bắc Trung Bộ có vai trò rất lớn trong việc

A. giữ nước ngầm.

B. chống xói mòn đất.

C. chắn gió, bão và ngăn chặn tình trạng cát bay, cát lấn.

D. chắn sóng.

Phương pháp giải

Cần nắm rõ lợi ích của việc trồng rừng ven biển ở Bắc Trung Bộ để lựa chọn đáp án đúng.

Gợi ý trả lời

Việc trồng rừng ven biển ở Bắc Trung Bộ có vai trò rất lớn trong việc chắn gió, bão và ngăn chặn tình trạng cát bay, cát lấn.

Chọn C.

7. Giải bài 7 trang 114 SBT Địa lí 12

Tại sao việc phát triển cơ cấu nông-lâm-ngư nghiệp góp phần phát triển bền vững ở Bắc Trung Bộ?

Phương pháp giải

Dựa vào các lợi ích mang lại của mô hình nông – lâm – ngư nghiệp như:

- Khai thác thế mạnh về tự nhiên

- Hạn chế các thiên tai

- Bảo vệ môi trường

- Tạo cơ hội việc làm,... 

Gợi ý trả lời

Việc phát triển cơ cấu nông – lâm – ngư nghiệp góp phần phát triển bền vững ở Bắc Trung Bộ vì:

-  Góp phần khai thác hiệu quả các thế mạnh về tự nhiên tạo nên cơ cấu ngành và thế liên hoàn trong quá trình hình thành cơ cấu theo lãnh thổ giữa các khu vực núi, đồi, đồng bằng và ven biển.

+ Vùng đồi núi phía Tây có thể phát triển lâm nghiệp với nhiều loại gỗ quý, lâm sản, động vật quý hiếm.

+ Vùng trung du – miền núi và đồng bằng ven biển:

  •  Phát triển mô hình nông – lâm kết hợp, hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả: cà phê, cao su, hồ tiêu, keo…
  •  Vùng đồi trước núi phát triển chăn nuôi gia súc: trâu, bò (bò chiếm 50% số lượng đàn bò cả nước).
  •  Vùng đồng bằng ven biển có thể phát triển cây lúa, các loại cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả, nuôi gia cầm, lợn…

+ Vùng biển rộng lớn phía Đông: có nhiều bãi tôm, bãi cá phát triển đánh bắt thủy sản, các vũng vịnh, đầm phá có thể nuôi trồng thủy sản (tôm, cá).

- Cung cấp nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.

- Sử dụng hợp lí tài nguyên, tạo công ăn việc làm cho người dân, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo.

- Góp phần hạn chế các thiên tai, bảo vệ môi trường tự nhiên của vùng:

+ Góp phần bảo vệ tài nguyên đất, hạn chế xói mòn trượt lở đất, hạn chế lũ lụt.

+ Phát triển rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển vừa tạo điều kiện bảo vệ môi trường, vừa chống nạn cát bay cát chảy, làm thu hẹp diện tích các đồng bằng nhỏ hẹp ven biển.

+ Việc nuôi tôm trên cát cho phép tận dụng các diện tích đất khô cằn để đem lại hiệu quả kinh tế.

8. Giải bài 8 trang 114 SBT Địa lí 12

Bắc Trung Bộ có điều kiện thuận lợi nào để phát triển công nghiệp?

Phương pháp giải

Để chỉ ra những thuận lợi trong việc phát triển công nghiệp cần phân tích đặc điểm về:

- Điều kiện tự nhiên

- Điều kiện kinh tế- xã hội

Gợi ý trả lời

Bắc Trung Bộ có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp là:

- Điều kiện tự nhiên:

+  Khoáng sản: Crom, thiếc, sắt, đá vôi, sét làm xi măng,…

+ Thủy năng: trên hệ thống sông Mã, Cả.

+ Nguồn nguyên liệu từ nông-lâm-ngư: trồng cây công nghiệp và chăn nuôi gia súc ở vùng gò đồi,  nuôi trồng và đánh bắt thủy sản.

- Điều kiện kinh tế - xã hội:

+ Lao động: giàu kinh nghiệm, chất lượng lao động ngày càng được nâng cao.

+ Cơ sở vật chất-hạ tầng ngày càng được đầu tư, nâng cấp

+ Đường lối: mở cửa, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

+ Thị trường: ngày càng được mở rộng.

9. Giải bài 9 trang 114 SBT Địa lí 12

Hạn chế trong phát triển công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ là

A. thiếu nguyên liệu.

B. xa thị trường.

C. thiếu lao động.

D. thiếu kĩ thuật và vốn.

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm trong việc phát triển công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ để chỉ ra những hạn chế, từ đó chọn đáp án thích hợp.

Gợi ý trả lời

Hạn chế trong phát triển công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ là thiếu kĩ thuật và vốn.

Chọn D.

10. Giải bài 10 trang 114 SBT Địa lí 12

Đường Hồ Chí Minh không góp phần cho vùng Bắc Trung Bộ

A. phát triển kinh tế của vùng phía tây.

B. phân bố lại dân cư.

C. mở rộng liên kết theo hướng đông-tây.

D. hình thành mạng lưới đô thị mới.

Phương pháp giải

Cần nắm rõ lợi ích của đường Hồ Chí Minh mang lại cho vùng Bắc Trung Bộ, từ đó dùng phương pháp loại trừ để chọn đáp án phù hợp.

Gợi ý trả lời

Đường Hồ Chí Minh góp phần cho vùng Bắc Trung Bộ phát triển kinh tế của vùng phía tây, phân bố lại dân cư, hình thành mạng lưới đô thị mới. -> C không đúng.

Chọn C.

11. Giải bài 11 trang 114 SBT Địa lí 12

Việc làm đường hầm ô tô qua Hoành Sơn và Hải Vân ở vùng Bắc Trung Bộ góp phần

A. làm tăng khả năng vận chuyển của tuyến Bắc-Nam.

B. làm tăng khả năng vận chuyển của tuyến Đông-Tây.

C. mở rộng giao thương với Lào.

D. mở rộng giao thương với Campuchia.

Phương pháp giải

Cần nắm rõ lợi ích và tầm quan trọng của việc làm đường hầm ô tô qua Hoành Sơn và Hải Vân để chọn đáp án đúng.

Gợi ý trả lời

Việc làm đường hầm ô tô qua Hoành Sơn và Hải Vân ở vùng Bắc Trung Bộ góp phần làm tăng khả năng vận chuyển của tuyến Bắc-Nam.

Chọn A.

12. Giải bài 12 trang 115 SBT Địa lí 12

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, tỉ trọng GDP của vùng Bắc Trung Bộ so với GDP cả nước năm 2007 là

A. 6,8%.                      B. 7,8%.

C. 8,8%.                      D. 9,8%.

Phương pháp giải

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27 để xác định tỉ trọng GDP của vùng Bắc Trung Bộ so với GDP cả nước năm 2007, từ đó chọn đáp án phù hợp.

Gợi ý trả lời

GDP của vùng Bắc Trung Bộ so với GDP cả nước năm 2007 là 6,8%.

Chọn A.

13. Giải bài 13 trang 115 SBT Địa lí 12

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, về hiện trạng sử dụng, loại đất chiếm phần lớn diện tích ở vùng Bắc Trung Bộ là

A. đất phi nông nghiệp.

B. đất lâm nghiệp có rừng.

C. đất trồng cây công nghiệp lâu năm.

D. đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm.

Phương pháp giải

Cần có kĩ năng phân tích bản đồ để xác định loại đất chiếm phần lớn diện tích ở vùng Bắc Trung Bộ.

Gợi ý trả lời

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, về hiện trạng sử dụng, loại đất chiếm phân lớn diện tích ở vùng Bắc Trung Bộ là đất lâm nghiệp có rừng.

Chọn B.

Ngày:23/09/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM