Giải bài tập SGK Lịch Sử 8 Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Dựa theo nội dung SGK Lịch Sử 8 eLib xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung bài giải Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917). Bài này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập đầy đủ, chi tiết và rõ ràng. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích với các em học sinh.

Giải bài tập SGK Lịch Sử 8 Bài 14: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

1. Giải bài 1 trang 74 SGK Lịch sử 8

Em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại và giải thích vì sao?

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức đã học ở Chương III SGK Lịch sử 8 để suy luận để trả lời.

- Cách mạng tư sản Hà Lan

- Cách mạng tư sản Pháp

- Phong trào công nhân

- Sự ra đời của chủ nghĩa Mác

- Cách mạng tháng Mười Nga 1917

Hướng dẫn giải

- Cách mạng tư sản Hà Lan: mở đầu thời kì lịch sử thế giới cận đại.

- Cách mạng tư sản Pháp: đây là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất.

- Phong trào công nhân: cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản.

- Sự ra đời của chủ nghĩa Mác: vũ khí đấu tranh của giai cấp công nhân thế giới.

- Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga 1917: mở ra một thời kì mới - thời kì lịch sử thế giới hiện đại.

2. Giải bài 2 trang 74 SGK Lịch sử 8

Hãy nêu những nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học ở Chương III SGK Lịch sử 8 để suy luận để trả lời.

- Sự ra đời chủ nghĩa tư bản

- Phong trào giải phóng dân tộc

- Sự phát triển phong trào công nhân quốc tế.

Hướng dẫn giải

Những nội dung chính của lịch sử thế giới cận đại bao gồm:

- Sự ra đời và phát triển của nền sản xuất mới - tư bản chủ nghĩa. Với hàng loạt các cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, hệ thống chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới.

- Sự xâm lược của chủ nghĩa đế quốc và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước châu Á.

- Sự phát triển của phong trào công nhân quốc tế.

- Văn học, nghệ thuật, khoa học - kĩ thuật thời kì này phát triển với hàng loạt các thành tựu lớn.

- Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) diễn ra để lại nhiều hậu quả nặng nề cho nhân loại.

3. Giải bài 3 trang 74 SGK Lịch sử 8

Vẽ bản đồ, sưu tầm tài liệu, tranh ảnh về một số sự kiện đã học trong bài.

Phương pháp giải

Từ các hiểu biết của bản thân và kiến thức ở sách báo, internet để trả lời.

Ví dụ: Hình ảnh về lãnh tụ LêNin, cách mạng tháng Mười Nga, Cách mạng tháng Hai...

Hướng dẫn giải

Một số hình ảnh của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

 Công nhân ở Petrograd xuống đường biểu tình trong cuộc cách mạng Tháng Hai

Leenin từ Phần Lan bí mật trở về nước lãnh đạo cuộc Cách mạng tháng Mười Nga

Ngày:19/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM