Giải bài tập SGK Lịch Sử 8 Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

Dưới đây là nội dung chi tiết Giải bài tập SGK Lịch Sử 8 Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới với hướng dẫn giải chi tiết, rõ ràng, trình bày khoa học. eLib hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh lớp 8 học tập thật tốt !

Giải bài tập SGK Lịch Sử 8 Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

1. Giải bài 1 trang 27 SGK Lịch sử 8

Những sự kiện nào chứng tỏ đến giữa thế kỉ XIX, chủ nghĩa tư bản đã thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới?

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung bài 3 Lịch sử 8 trang 23-27 để suy luận trả lời.

- Giai đoạn năm 1830: chế độ phong kiến Pháp bị lật đổ.

- Giai đoạn năm 1848 - 1849: cách mạng tư sản ở Châu Âu thắng lợi.

- Giai đoạn năm 1859 - 1870: Thống nhất I-ta-li-a.

Hướng dẫn giải

Sự các lập của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới được thể hiện ở thắng lợi của cách mạng tư sản dưới nhiều hình thức khác nhau ở các nước châu Âu và Mĩ Latinh.

- Năm 1830, chế độ phong kiến bị lật đổ ở Pháp, sau đó cách mạng tư sản lan nhanh ra nhiều nước châu Âu.

- Năm 1848 - 1849, cách mạng tư sản ở nhiều nước châu Âu góp phần củng cố sự thắng lợi của chủ nghĩa tư bản ở Pháp và làm rung chuyển chế độ phong kiến ở châu Âu.

- Năm 1859 - 1870 hoàn thành thống nhất I-ta-li-a; Năm 1864 - 1871 hoàn thành thống nhất nước Đức; Năm 1861 cải cách nông nô ở Nga đã tạo điều kiện cho kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển ở những nước này.

- Các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa. Hầu hết các nước châu Á, châu Phi lần lượt trở thành thuộc địa hoặc phụ thuộc vào các nước tư bản phương Tây.

2. Giải bài 2 trang 27 SGK Lịch sử 8

Dùng lược đồ thế giới, đánh dấu các nước ở châu Á, châu Phi đã trở thành thuộc địa (của nước thực dân nào?)

Phương pháp giải

Dựa vào những kiến thức đã học, kết hợp kiến thức địa lí để trả lời

- Các nước Châu Á

- Các nhước Châu Phi

- Nhìn vào lược đồ để phân tích, đánh giá

Lược đồ Thế Giới

Hướng dẫn giải

Dựa vào lược đồ ta thấy

- Các nước Châu Á:

+ Ấn Độ, Ma-lai-xi-a: thuộc địa của Anh

+ Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia: thuộc địa của Pháp

+ Phi-lip-pin: thuộc địa của Mĩ

- Các nhước Châu Phi:

+ Các nước Tây Phi như: An-giê-ri, Ma-rốc, Xu-đăng, Ni-giê,… thuộc địa của Pháp

+ Ai Cập, Nam Phi, Sô-ma-li, Bô-ơ,… thuộc địa của Anh

+ Nam-bi-a thuộc địa của Đức.

Ngày:19/09/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM