Giải bài tập SGK Lịch Sử 8 Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Mời các em cùng tham khảo nội dung giải bài tập SGK trang 138 môn Lịch sử 8 Bài 28 được biên soạn và tổng hợp dưới đây sẽ giúp các em rèn luyện kĩ năng trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học. 

Giải bài tập SGK Lịch Sử 8 Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

1. Giải bài 1 trang 136 SGK Lịch sử 8

Kể tên các nhà cải cách cuối thế kỉ XIX. Trình bày nội dung một số đề nghị cải cách.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và dựa vào nội dung mục III SGK trang 135 để trả lời

Ví dụ: Tên một số nhà cải cách

- Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế

- Đinh Văn Điền

- Nguyễn Trường Tộ

Hướng dẫn giải

- Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế (1868): xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định).

- Đinh Văn Điền xin đẩy mạnh việc khai khẩn đất hoang và khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng.

- Nguyễn Trường Tộ (1863 - 1871): đề nghị chấn chỉnh bộ máy quan lại. phát triển công, thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục,…

- Nguyễn Lộ Trạch (1877 - 1882): đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.

2. Giải bài 2 trang 136 SGK Lịch sử 8

Vì sao các đề nghị cải cách ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX không thực hiện được?

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục III SGK trang 135 để phân tích, nhận xét.

- Phân tích về mặt:

+ Tính chất

+ Nguồn gốc

+ Nguồn lực, hậu thuẫn.

Hướng dẫn giải

- Các đề nghị cải cách có những hạn chế:

+ Vẫn mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc.

+ Chưa xuất phát từ những vấn đề cơ bản của thời đại: giải quyết hai mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp xâm lược và giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

- Triều đình phong kiến bảo thủ, cự tuyệt mọi đề nghị cải cách.

Ngày:20/09/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM