Giải bài tập SGK Lịch Sử 8 Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

Giải bài tập SGK bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) là tài liệu học tốt môn Lịch sử lớp 8 được eLib sưu tầm, biên soạn và tổng hợp. Hi vọng sẽ giúp các bạn giải bài tập Sử 8 nhanh chóng và chính xác. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong học tập.

Giải bài tập SGK Lịch Sử 8 Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

1. Giải bài 1 trang 95 SGK Lịch sử 8

Kinh tế Mĩ đã phát triển như thế nào trong thập niên 20 của thế kỉ XX?

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học và dựa vào nội dung chính của bài 18 SGK Lịch sử 8 trang 93, 94 để trả lời.

- Trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế.

- Về công nghiệp: sản lượng tăng 69%, nắm 60% trữ lượng vàng của thế giới.

→ Rút ra một số mặt hạn chế.

Hướng dẫn giải

- Mĩ bước vào thời kì phồn vinh trong thập niên 20 và trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế.

- Về công nghiệp:

+ Trong những năm 1923 - 1929, sản lượng công nghiệp của Mĩ tăng 69%.

+ Năm 1928, vượt quá sản lượng của toàn châu Âu và chiếm 48% tổng sản lượng công nghiệp thế giới.

+ Mĩ đứng đầu thế giới về các ngành công nghiệp sản xuất ô tô, dầu lửa, thép,…

- Về tài chính: Mĩ nắm 60% trữ lượng vàng của thế giới.

* Hạn chế:

Sự phát triển không đồng bộ giữa các ngành công nghiệp, giữa công nghiệp với nông nghiệp, và không có kế hoạch dài hạn cho sự cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng → Dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933.

2. Giải bài 2 trang 95 SGK Lịch sử 8

Vì sao nước Mĩ thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933?

Phương pháp giải

- Dựa vào các kiến thức đã học và nội dung mục II SGK Lịch sử 8 trang 95 để lí giải.

- Dựa vào chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven

Hướng dẫn giải

- Nước Mĩ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng vì Tổng thống mới đắc cử cuối năm 1932 là Ru-dơ-ven đã thực hiện Chính sách mới.

- Chính sách này nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi các ngành kinh tế - tài chính, đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò kiểm soát, điều tiết của Nhà nước đối với việc sản xuất và lưu thông hàng hóa.

3. Giải bài 3 trang 95 SGK Lịch sử 8

Trình bày nội dung chủ yếu của chính sách mới của Ph. Ru-dơ-ven.

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung mục II SGK Lịch sử 8 trang 95 để phân tích và đưa ra câu trả lời.

- Giải quyết nạn thất nghiệp

- Các đạo luật phục hưng công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng

- Cải tổ hệ thống ngân hàng, tổ chức lại sản xuất,

Hướng dẫn giải

* Nội dung chủ yếu của chính sách mới của Ph. Ru-dơ-ven:

- Các biện pháp nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của nền kinh tế - tài chính.

- Ban hành các đạo luật phục hưng công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng... với những quy định chặt chẽ, đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.

- Nhà nước tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ hệ thống ngân hàng, tổ chức lại sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định tình hình xã hội.

→ Nhờ những nội dung trên của Chính sách mới nước Mĩ đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933.

Ngày:19/09/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM