Giải bài tập SBT Lịch Sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

Nội dung giải SBT môn Lịch sử lớp 8 trang 76-78 được eLib biên soạn và tổng hợp bên dưới đây sẽ giúp các em học sinh học vừa ôn tập kiến thức vừng củng cố kĩ năng làm bài. Thông qua hệ thống 5 bài tập có hướng dẫn giải chi tiết để các em có thể đối chiếu với bài làm của mình từ đó có kế hoạch học tập phù hợp. Mời các em cùng tham khảo!

Giải bài tập SBT Lịch Sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX

1. Giải bài 1 trang 76 SBT Lịch sử 8

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời em cho là đúng nhất

Câu 1. Thành tựu đặc biệt về Vật Lý mà con người đạt được trong nửa đầu thế kỉ XX là

A. định luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng

B. thuyết vạn vật hập dẫn

C. lí thuyết tương đối

D. phát minh ra năng lượng nguyên tử

Câu 2. Câu nói nổi tiếng ‘’ tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ rút ra được từ những phát minh khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu” là của .

A. An-be Anh-xtanh

B. Nô-ben

C. Xi-ôn-cốp-xki

D. Lô-mô-nô-xốp.

Câu 3. Sự kiện lịch sử mở đường cho việc xây dựng nền văn hoá Xô Viết là

A. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga.

B. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

C. Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc (1918)

D. Liên Xô bắt tay vào công cuộc xây dựng CHXH (1931)

Câu 4. Thành tựu của công cuộc xây dựng nền văn hoá Xô viết được thẻ hiện trong việc

A. Xoá nạn mù chữ, tiến hành phổ cập giáo dục ở các cấp học

B. Hoàn thành phổ cập giáo dục ở các cấp học

C. Xoá bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học, sáng tạo ra chữ viết cho các dân tộc trong Liên bang Xô viết, phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, chống các tàn dư tư tưởng của chế độ cũ…

D. Hệ thống giáo dục quốc dân được hình thành

Câu 5. Sự phát triển của khoa học-kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX có tác dụng

A. Loại bỏ các công cụ sản xuất thô sơ, ứng dụng công cụ kĩ thuật hiện đại vào sản xuất

B. Cơ giới hoá toàn bộ nền sản xuất nông nghiệp trên thế giới

C. Giúp các dân tộc trên thế giới có đủ điều kiện để bảo vệ nền độc lập, chủ quyền của mình

D. Mang lại cuộc sống vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn cho con người

Phương pháp giải

Từ các kiến thức đã học kết hợp với nội dung mục 1. Sự phát triển của khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX, mục 2. Nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển được trình bày ở trang 109, 110 SGK Lịch sử 8 để phân tích từng câu và đưa ra lựa chọn chính xác nhất.

Hướng dẫn giải

1.C            2.B

3.B            4.C           5.D

2. Giải bài 2 trang 77 SBT Lịch sử 8

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước các câu sau

1. [ ] Trong nửa đầu thế kỉ XX, loài người trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới đó là độc lực quan trọng nhất thúc đẩy nền khoa học- kĩ thuật phát triển, đạt nhiều thành tựu kì diệu

2. [ ] mọi phát minh lớn về mặt Vật lí học của thế kỉ XX đều có liên quan đến li thuyết tương đối của A.Anh-xtanh.

3. [ ] máy bày là một thành tựu của con người trong nửa đầu thế kỉ XX.

4. [ ] nền văn hoá mới - nền văn hoá Xô viết- được hình thành trên cơ sở tư tưởng là chủ nghĩa Mác- Leenin.

5. [ ] Sự phát triển khoa học- kĩ thuật hoàn toàn đem lại những điều tốt đẹp cho con người.

Phương pháp giải

Từ các kiến thức được trình bày ở mục 1, mục 2 trang 109-110 SGK Lịch sử 9 về quá trình hình thành và phát triển của khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX để phân tích và đưa ra lựa chọn đúng, sai.

Hướng dẫn giải

Đúng 2, 3, 4

Sai 1, 5

3. Giải bài 3 trang 77 SBT Lịch sử 8

Hãy nối ô tên nhân vật ở cột bên trái với thành tựu văn hoá, khoa học - kĩ thuật của thế giới và Liên Xô ở ô bên phải cho phù hợp.

Phương pháp giải

Dựa vào các kiến thức đã học về sự phát triển của khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX trang 109 SGK Lịch sử 8 để trả lời.

Ví dụ: An-be Anh-xtanh tìm ra thuyết tương đối

O-vin và Uyn-bơ Rai đã chế tạo ra chiếc máy bay đầu tiên

Hướng dẫn giải

1.B          2.D            3.C

4.E          5.G            6.H

4. Giải bài 4 trang 78 SBT Lịch sử 8

Bên cạnh những mặt tích cực, tiến bộ thì những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật đầu thế kỉ XX còn có mặt trái như thế nào?

Phương pháp giải

- Từ những kiến thức về sự phát triển của khoa học – kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX được trình bày ở trang 109 SGK Lịch sử 8 để phân tích câu hỏi.

- Tình trạng ô nhiễm, tại nạn lạo động, sản xuất các loại vũ khí sinh học...

Hướng dẫn giải

Bên cạnh những mặt tích cực, tiến bộ thì những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật đầu thế kỉ XX còn có mặt trái:

- Xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, tai nạn lao động,...

- Những thành tựu khoa học - kĩ thuật có thể được sử dụng để sản xuất những vũ khí giết người hàng loạt.

5. Giải bài 5 trang 78 SBT Lịch sử 8

Nền văn hoá Xô viết hình thành và phát triển trên cơ sở nào?

Phương pháp giải

- Dựa vào hiểu biết của bản thân và các kiến thức đã học về nền văn hóa Xô Viết hình thành và phát triển trang 110-111 SGK Lịch sử 8 để trả lời.

- Hình thành và phát triển trên cơ sở:

+ Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga

+ Thành tựu to lớn về văn hóa, khoa học, kĩ thuật...

Hướng dẫn giải

Nền văn hoá Xô Viết hình thành và phát triển trên cơ sở:

- Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã mở đường cho việc xây dựng một nền văn hóa mới, đó là nền văn hóa Xô Viết, dựa trên những tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và kế thừa những tinh hoa của di sản văn hóa nhân loại.

- Nền văn hóa Xô Viết đã đạt được những thành tựu to lớn và rực rỡ:

+ Xóa bỏ tình trạng mù chữ và nạn thất học, sáng tạo chữ viết cho những dân tộc trước đây chưa có chữ viết.

+ Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân với chế độ phổ cập bắt buộc 7 năm, trở thành một đất nước mà đa số người dân có trình độ văn hóa cao cùng một đội ngũ trí thức có năng lực sáng tạo.

- Nền khoa học - kĩ thuật Xô Viết đã chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao của khoa học - kĩ thuật thế giới.

- Nền văn hóa - nghệ thuật Xô Viết đã có những cống hiến xuất sắc vào kho tàng văn hóa - nghệ thuật nhân loại.

Ngày:23/09/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM