Giải bài tập SGK Sinh học 6 Bài 21: Quang hợp

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 6 sẽ giúp các em củng cố các kiến thức như: Thực vật có thể tự mình chế tạo chất hữu cơ để sử dụng. Vậy nhờ bộ phận nào mà cây xanh chế tạo được chất hữu cơ? Trong điều kiện nào thì cây thực hiện được chức năng đó? Mời các em tham khảo!

Giải bài tập SGK Sinh học 6 Bài 21: Quang hợp

A. Bài tập Quang hợp

1. Giải bài 1 trang 70 SGK Sinh học 6

Làm thế nào để biết được lá cây chế tạo tinh bột khi có ánh sáng?

Phương pháp giải

 • Xem lại Quang hợp
 • Lá chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng.
 • Trong quá trình chế tạo tinh bột, lá nhả khí ôxi ra môi trường ngoài.
 • Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi.
 • Từ tinh bột cùng với muối khoáng hoà tan, lá cây còn chế tạo được những chất hữu cơ khác cần thiết cho cây.

Hướng dẫn giải

- Thí nghiệm:

 • Lấy một chậu trồng cây khoai lang để vào chỗ tối 2 ngày.
 • Dùng băng giấy đen bịt kín một phần lá ở cả 2 mặt.
 • Đặt chậu cây đó ngoài sáng (nơi có nắng gắt) từ 4- 6.
 • Ngắt chiếc lá, bỏ băng giấy đen và cho vào cồn 90o đun sôi cách thủy để tẩy hết chất diệp lục ở lá.
 • Rửa sạch lá trong cốc nước ấm, bỏ lá vào cốc đựng thuốc thử tinh bột (dung dịch iốt loãng).

- Kết quả: dựa vào phản ứng màu của tinh bột với i-ôt (tạo hợp chất có màu xanh tím). Chỗ lá cây không bịt giấy đen có màu xanh tím, chỗ bịt giấy đen (không thu nhận ánh sáng) không có tinh bột nên không bị biến màu, nghĩa là lá cây chỉ chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng.

2. Giải bài 2 trang 70 SGK Sinh học 6

Tại sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong ?

Phương pháp giải

 • Xem lại Quang hợp
 • Lá chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng.
 • Trong quá trình chế tạo tinh bột, lá nhả khí ôxi ra môi trường ngoài.
 • Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi.
 • Từ tinh bột cùng với muối khoáng hoà tan, lá cây còn chế tạo được những chất hữu cơ khác cần thiết cho cây.

Hướng dẫn giải

 • Khí ôxi trong nước ở bể cá rất ít, thả thêm rong vào bể để rong quang hợp tạo ra nhiều khí ôxi, cung cấp ôxi trong nước cho cá cảnh hô hấp tốt hơn.

3. Giải bài 3 trang 70 SGK Sinh học 6

Vì sao phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng ?

Phương pháp giải

 • Xem lại Quang hợp
 • Lá chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng.
 • Trong quá trình chế tạo tinh bột, lá nhả khí ôxi ra môi trường ngoài.
 • Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi.
 • Từ tinh bột cùng với muối khoáng hoà tan, lá cây còn chế tạo được những chất hữu cơ khác cần thiết cho cây.

Hướng dẫn giải

 • Phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng để lá có thể quang hợp, tạo ra tinh bột nuôi cây. 

B. Bài tập Quang hợp (tiếp theo)

1. Giải bài 1 trang 72 SGK Sinh học 6

Lá cây sử dụng những nguyên liệu nào đế chế tạo tinh bột? Lá lấy những nguyên liệu đó từ đâu?

Phương pháp giải

 • Xem lại Quang hợp
 • Lá chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng.
 • Trong quá trình chế tạo tinh bột, lá nhả khí ôxi ra môi trường ngoài.
 • Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi.
 • Từ tinh bột cùng với muối khoáng hoà tan, lá cây còn chế tạo được những chất hữu cơ khác cần thiết cho cây.

Hướng dẫn giải

- Lá cây sử dụng những nguyên liệu đế chế tạo tinh bột là:

 • Nước: rễ hút từ đất
 • Khí Cacbonic: lá lấy từ không khí
 • Ánh sáng: từ bên ngoài
 • Diệp lục: thành phần trong lục lạp

2. Giải bài 2 trang 72 SGK Sinh học 6

Viết sơ đồ tóm tắt của quang hợp. Những yếu tố nào là điều kiện cần thiết cho quang hợp ?

Phương pháp giải

 • Xem lại Quang hợp
 • Lá chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng.
 • Trong quá trình chế tạo tinh bột, lá nhả khí ôxi ra môi trường ngoài.
 • Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi.
 • Từ tinh bột cùng với muối khoáng hoà tan, lá cây còn chế tạo được những chất hữu cơ khác cần thiết cho cây.

Hướng dẫn giải

- Sơ đồ tóm tắt của quá trình quang hợp.

                                         ánh sáng

 • Nước + Khí cacbonic → Tinh bột + Khí oxi

                                       diệp lục

- Những yếu tố cần thiết cho quang hợp là: Ánh sáng và chất diệp lục.

Quang hợp chỉ có thể xảy ra khi có ánh sáng, và chỉ có chất diệp lục mới có khả năng chuyển hóa năng lượng ánh sang thành năng lượng trong các liên kết hóa học của tinh bột.

3. Giải bài 3 trang 72 SGK Sinh học 6

Thân non có màu xanh, có tham gia quang hợp được không? Vì sao? Cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do bộ phận nào của cây cảm nhận? Vì sao em biết?

Phương pháp giải

 • Xem lại Quang hợp
 • Lá chế tạo được tinh bột khi có ánh sáng.
 • Trong quá trình chế tạo tinh bột, lá nhả khí ôxi ra môi trường ngoài.
 • Quang hợp là quá trình lá cây nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic và năng lượng ánh sáng mặt trời chế tạo ra tinh bột và nhả khí ôxi.
 • Từ tinh bột cùng với muối khoáng hoà tan, lá cây còn chế tạo được những chất hữu cơ khác cần thiết cho cây.

Hướng dẫn giải

 • Thân non có màu xanh cũng quang hợp được khi có đủ ánh sáng. Màu xanh của thân chứng tỏ trong tế bào có lục lạp chứa diệp lục có chức năng quang hợp.
 • Những cây không có lá hoặc lá sớm rụng (xương rồng, cành giao) thì chức năng quang hợp do thân hoặc cành đảm nhiệm. Vì ở những cây này, thân và cành cũng có lục lạp chứa diệp lục.
Ngày:16/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM