Giải bài tập SGK Sinh học 6 Bài 23: Cây hô hấp không?

Cùng eLib rèn luyện các kỹ năng về kiến thức hô hấp. Đồng thời, củng cố các kiến thức về quá trình hô hấp của cây. Mời các em cùng tham khảo nội dung tài liệu dưới đây!

Giải bài tập SGK Sinh học 6 Bài 23: Cây hô hấp không?

1. Giải bài 1 trang 79 SGK Sinh học 6

Muốn chứng minh được cây có hô hấp, ta phải làm những thí nghiệm gì?

Phương pháp giải

 • Các thí nghiệm chứng minh hô hấp ở cây
 • Cần chứng minh cây lấy đi O2 và thải CO2 ra ngoài

Hướng dẫn giải

 • Lấy 2 cốc nước vôi trong giống nhau, đặt lên 2 tấm kính ướt rồi dùng 2 chuông thuỷ tinh A và B úp vào, trong chuông A có đặt một chậu cây.
 • Cho cả 2 chuông thí nghiệm vào chỗ tối. Sau khoảng 6 giờ, thấy cốc nước vôi ở chuông A bị đục và trên mặt có một lớp váng trắng dày, cốc nước vôi ở chuông B vẫn còn trong và trên mặt chỉ có một lớp váng trắng rất mỏng. Điều đó chứng tỏ cây hô hấp.
 • Quá trình cây hô hấp sẽ lấy khí oxi bên ngoài môi trường và thải ra môi trường khí cacbonic.

2. Giải bài 2 trang 79 SGK Sinh học 6

Hô hấp là gì? Vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây ?

Phương pháp giải

 • Xem lại Cây có hô hấp được không
 • Cây hô hấp suốt ngày đêm. Tất cả các cơ quan của cây đều tham gia hô hấp.
 • Trong quá trình hô hấp, cây lấy ôxi để phân giải các chất hữu cơ, sản ra năng lượng cần cho các hoạt động sống, đồng thời thải ra khí cacbônic và hơi nước.
 • Phải làm cho đất thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho hạt mới gieo và rễ hô hấp tốt để góp phần nâng cao năng suất cây trồng.

Hướng dẫn giải

 • Hô hấp là cây lấy khí ôxi để phân giải các chất hữu cơ, sản ra năng lượng cần cho các hoạt động sống, đồng thời thải ra khí cacbônic và hơi nước.
 • Hô hấp có ý nghĩa quan trọng là vì hô hấp giải phóng ra năng lượng cần cho mọi hoạt động sống của cây.

3. Giải bài 3 trang 79 SGK Sinh học 6

Vì sao ban đêm không nên để nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa ?

Phương pháp giải

 • Xem lại Cây có hô hấp được không
 • Cây hô hấp suốt ngày đêm. Tất cả các cơ quan của cây đều tham gia hô hấp.
 • Trong quá trình hô hấp, cây lấy ôxi để phân giải các chất hữu cơ, sản ra năng lượng cần cho các hoạt động sống, đồng thời thải ra khí cacbônic và hơi nước.
 • Phải làm cho đất thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho hạt mới gieo và rễ hô hấp tốt để góp phần nâng cao năng suất cây trồng.

Hướng dẫn giải

Vào ban đêm cây ngừng quang hợp nhưng vẫn duy trì hô hấp. Nếu trong phòng ngủ, đóng kín cửa mà để nhiều cây hoặc hoa thì rất dễ bị ngạt thở vì trong quá trình hô hấp cây đã lấy rất nhiều khí ôxi của không khí trong phòng, đồng thời lại thải ra rất nhiều khí cacbônic.

4. Giải bài 4 trang 79 SGK Sinh học 6

Hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ: "Một hòn đất nỏ bằng một giỏ phân".

Phương pháp giải

 • Xem lại Cây có hô hấp được không
 • Cây hô hấp suốt ngày đêm. Tất cả các cơ quan của cây đều tham gia hô hấp.
 • Trong quá trình hô hấp, cây lấy ôxi để phân giải các chất hữu cơ, sản ra năng lượng cần cho các hoạt động sống, đồng thời thải ra khí cacbônic và hơi nước.
 • Phải làm cho đất thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho hạt mới gieo và rễ hô hấp tốt để góp phần nâng cao năng suất cây trồng.

Hướng dẫn giải

Ý nghĩa của câu tục ngữ "một hòn đất nỏ bằng giỏ phân" là: Khi được phơi nỏ, nước trong đất bốc hơi hết nhường chỗ cho không khí, tạo điều kiện cho rễ hô hấp tốt, hút được nhiều muối khoáng. Mặt khác, khi đất được phơi nỏ thì nhiều trứng sâu bệnh, mầm cỏ dại cũng bị diệt tạo điều kiện cho cây phát triển tốt.

5. Giải bài 5 trang 79 SGK Sinh học 6

Vì sao hô hấp và quang hợp trái ngược nhau nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau ?

Phương pháp giải

 • Xem lại Cây có hô hấp được không
 • Cây hô hấp suốt ngày đêm. Tất cả các cơ quan của cây đều tham gia hô hấp.
 • Trong quá trình hô hấp, cây lấy ôxi để phân giải các chất hữu cơ, sản ra năng lượng cần cho các hoạt động sống, đồng thời thải ra khí cacbônic và hơi nước.
 • Phải làm cho đất thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho hạt mới gieo và rễ hô hấp tốt để góp phần nâng cao năng suất cây trồng.

Hướng dẫn giải

- Hô hấp và quang hợp là 2 quá trình trái ngược nhau là vì:

 • Quang hợp là quá trình lá cây tổng hợp chất hữu cơ, tích lũy năng lượng gì từ CO2 và nước nhờ có diệp lục và sử dụng ánh sáng, còn hô hấp là quá trình sử dụng O2 phân giải chất hữu cơ giải phóng năng lượng cung cấp cho hoạt động sống của cơ thể, đồng thời thải ra khí CO2 và nước.
 • Hai quá trình này liên quan chặt chẽ với nhau: Hô hấp sẽ không thực hiện được, nếu không có chất hữu cơ do quang hợp tạo ra. Ngược lại, quang hợp cũng không thể thực hiện được, nếu không có năng lượng do trình hô hấp giải phóng ra.
Ngày:16/08/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM