Giải bài tập SGK Sinh học 6 Bài 29: Các loại hoa

Nhằm giúp các có thể phân chia các nhóm hoa một cách dễ dàng đồng thời giúp các em rèn luyện các kỹ năng làm bài Sinh học 6 một cách dễ dàng và hiệu quả thông qua nội dung bài học dưới đây!

Giải bài tập SGK Sinh học 6 Bài 29: Các loại hoa

1. Giải bài 1 trang 98 SGK Sinh học 6

Căn cứ vào đặc điểm nào để phân biệt hoa lưỡng tính và hoa đơn tính ? Hãy kể tên ba loại hoa lưỡng tính và ba loại hoa đơn tính mà em biết.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Các loại hoa
 • Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu có thể chia hoa thành hai nhóm : hoa lưỡng tính (có đủ nhị và nhuỵ), hoa đơn tính (chỉ có nhị là hoa đực hoặc chỉ có nhuỵ là hoa cái).
 • Căn cứ vào cách xếp hoa trên cây có thể chia hoa thành hai nhóm: hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm.

Hướng dẫn giải

- Dựa vào sự xuất hiện của các bộ phận sinh sản cả nhụy và nhị trên 1 hoa mà người ta chia hoa ra thành hoa lưỡng tính và hoa đơn tính.

- Nêu trên hoa có cả bộ nhụy và bộ nhị thì hoa đó là hoa lưỡng tính.

- Nếu trên hoa chỉ xuất hiện bộ nhị hoặc bộ nhụy thì ho đó được gọi là hoa đơn tính.

- Ví dụ:

 • Ba loại hoa lưỡng tính là: hoa cải, hoa bưởi, hoa cam.
 • Ba loại hoa đơn tính là: hoa mướp, hoa bí, dưa chuột.

2. Giải bài 2 trang 98 SGK Sinh học 6

Có mấy cách xếp hoa trên cây ? Cho ví dụ.

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Các loại hoa
 • Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu có thể chia hoa thành hai nhóm : hoa lưỡng tính (có đủ nhị và nhuỵ), hoa đơn tính (chỉ có nhị là hoa đực hoặc chỉ có nhuỵ là hoa cái).
 • Căn cứ vào cách xếp hoa trên cây có thể chia hoa thành hai nhóm: hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm.

Hướng dẫn giải

- Có 2 cách xếp hoa trên cây là hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm.

- Ví dụ:

 • Hoa mọc đơn độc như hoa sen, hoa súng, hoa thài lài
 • Hoa mọc thành cụm như hoa cải, hoa cúc, hoa ngâu.

3. Giải bài 3 trang 98 SGK Sinh học 6

Những hoa nhỏ thường mọc thành từng cụm có tác dụng gì đối với sâu bọ và đối với sự thụ phấn của hoa ?

Phương pháp giải

 • Xem lý thuyết Các loại hoa
 • Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu có thể chia hoa thành hai nhóm : hoa lưỡng tính (có đủ nhị và nhuỵ), hoa đơn tính (chỉ có nhị là hoa đực hoặc chỉ có nhuỵ là hoa cái).
 • Căn cứ vào cách xếp hoa trên cây có thể chia hoa thành hai nhóm: hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm.

Hướng dẫn giải

 • Những hoa nhỏ thường mọc thành cụm có tác dụng thu hút sâu bọ và có lợi cho sự thụ phấn của hoa. Sâu bọ từ xa đã có thể phát hiện ra chúng nên bay đến hút mật hoặc lấy phấn rồi lại bay sang hoa khác, chính vì thế có thể giúp cho nhiều hoa được thụ phấn, quả sẽ đậu được nhiều hơn.
 • Nhiều hoa tập trung lại giúp nâng cao số hoa được thụ phấn, quả nhiều hơn, khả năng duy trì thế hệ cao hơn.
Ngày:16/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM