Giải bài tập SGK Sinh học 6 Bài 22: Ảnh hưởng của điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa quá trình

Đê giúp các em rèn luyện các kỹ năng làm bài Sinh học. Đồng thời củng cố các kiến thức về ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài đến qua trình quang hợp, eLib xin giới tiệu tài liệu dưới đây!

Giải bài tập SGK Sinh học 6 Bài 22: Ảnh hưởng của điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa quá trình

1. Giải bài 1 trang 76 SGK Sinh học 6

Nêu những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp?

Phương pháp giải

 • Xem lại Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp
 • Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp là : ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbonic và nhiệt độ. Các loài cây khác nhau đòi hỏi các điêu kiện đó không giống nhau.
 • Các chất hữu cơ và khí ôxi do quang hợp của cây xanh tạo ra cần cho sự sống của hầu hết sinh vật trên Trái Đất kể cả con người.

Hướng dẫn giải

 • Ánh sáng cần thiết cho quang hợp, nhưng nhu cầu ánh sáng của các loại cây khác nhau thì khác nhau. Có những cây ưa ánh sáng mạnh (lúa. ngô. khoai...) là cây ưa sáng, có những cây ưa ánh sáng yếu hơn, sống ở nơi có bóng râm (lá lốt. trầu không...) là cây ưa bóng. 
 • Nước vừa là nguyên liệu của quang hợp vừa là thành phần chiếm nhiều nhất trong cây. Nước là phương tiện vận chuyển các chất trong cây và tham gia điều hòa mọi hoạt động của cây, điều hòa nhiệt độ của cây...
 • Khí cacbônic là nguvên liệu của quá trình quang hợp. Với hàm lượng khí cacbônic bình thường của không khí là 0,03%, cây có thể quang hợp được, nếu hàm lượng này tăng gấp rưỡi hay gấp đôi thì sản phẩm quang hợp sẽ tăng. Nhưng lên quá cao (0,2% cây sẽ bị chết).
 • Nhiệt độ cũng ảnh hưởng đến quá trình quang hợp. Cây quang hợp bình thường trong khoảng nhiệt độ từ 20°C - 30°C. Nếu nhiệt độ quá cao hay thấp quá thì quá trình quang hợp bị giám hoặc bị ngừng trệ.

2. Giải bài 2 trang 76 SGK Sinh học 6

Vì sao cần trồng cây theo đúng thời vụ?

Phương pháp giải

 • Xem lại Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp
 • Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp là : ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbonic và nhiệt độ. Các loài cây khác nhau đòi hỏi các điêu kiện đó không giống nhau.
 • Các chất hữu cơ và khí ôxi do quang hợp của cây xanh tạo ra cần cho sự sống của hầu hết sinh vật trên Trái Đất kể cả con người.

Hướng dẫn giải

 • Người ta phải trồng cây đúng thời vụ là vì: các loại cây khác nhau có nhu cầu khác nhau về các điều kiện ngoại cảnh.
 • Cho nên, muốn cho cây sinh trưởng, phát triển tốt thì phải trồng cây vào thời điểm có khí hậu, thời tiết phù hợp nhất đổi với cây.
 • Có như vậy cây mới sử dụng được các yếu tố ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm... của môi trường phù hợp nhất và hiệu quả nhất.

3. Giải bài 3 trang 76 SGK Sinh học 6

Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên Trái Đất, điều đó có đúng không? Vì sao?

Phương pháp giải

 • Xem lại Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp
 • Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp là : ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbonic và nhiệt độ. Các loài cây khác nhau đòi hỏi các điêu kiện đó không giống nhau.
 • Các chất hữu cơ và khí ôxi do quang hợp của cây xanh tạo ra cần cho sự sống của hầu hết sinh vật trên Trái Đất kể cả con người.

Hướng dẫn giải

- Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay trên Trái Đất. Vì:

 • Cây xanh quang hợp tạo ra chất hữu cơ nuôi sống một cách trực tiếp hoặc gián tiếp mọi sinh vật trên Trái Đất.
 • Cây xanh quang hợp tạo ra khí O2 và hấp thụ khí CO2 góp phần duy trì nồng độ các chất khí trong khí quyển phù hợp nhu cầu của mọi cơ thể sống trên Trái Đất.

4. Giải bài 4 trang 76 SGK Sinh học 6

Là một học sinh em có thể làm gì để tham gia vào việc bảo vệ và phát triển cây xanh địa phương?

Phương pháp giải

 • Xem lại Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp
 • Các điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp là : ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbonic và nhiệt độ. Các loài cây khác nhau đòi hỏi các điêu kiện đó không giống nhau.
 • Các chất hữu cơ và khí ôxi do quang hợp của cây xanh tạo ra cần cho sự sống của hầu hết sinh vật trên Trái Đất kể cả con người.

Hướng dẫn giải

 • Tích cực tham gia phong trào trồng cây gây rừng.
 • Tham gia chăm sóc bảo vệ cây.
 • Gương mẫu thực hiện những quy định về bảo vệ môi trường, không chặt đốn, bẻ cành làm hư hại cây xanh.
 • Tuyên truyền mọi người xung quanh không chặt cây, phá rừng.
Ngày:16/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM