Giải bài tập SGK Sinh học 6 Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu?

eLib xin giới thiệu tài liệu giải bài tập SGK Sinh học 6 về lượng nước vào cây đi đâu nhằm giúp các em củng cố kiến thức đã học. Đồng thời rèn luyện các kỹ năng làm bài Sinh học để chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp tới.

Giải bài tập SGK Sinh học 6 Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu?

1. Giải bài 1 trang 82 SGK Sinh học 6

Hãy mô tả một thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá?

Phương pháp giải

 • Xem lại Phần lớn nước vào cây đi đâu
 • Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra môi trường bằng hiện tượng thoát hơi nuởc qua các lỗ khí ở lá.
 • Hiện tượng thoát hơi nước qua lá giúp cho việc vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và giữ cho lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh nắng mặt trời.
 • Cần phải tưới đủ nước cho cây nhất là vào thời kì khô hạn, nắng nóng và gió mạnh.

Hướng dẫn giải

 • Lấy 2 chậu cây, 1 chậu có lá và 1 chậu không có lá. Chùm túi nilông lên cả hai chậu.
 • Sau một thời gian thì thấy ở chậu cây có lá xuất hiện hơi nước trong túi nilông. Còn chậu không có lá thì không có hiện tượng.
 • Chứng tỏ cây thoát hơi nước qua lá.

2. Giải bài 2 trang 82 SGK Sinh học 6

Vì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây?

Phương pháp giải

 • Xem lại Phần lớn nước vào cây đi đâu
 • Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra môi trường bằng hiện tượng thoát hơi nuởc qua các lỗ khí ở lá.
 • Hiện tượng thoát hơi nước qua lá giúp cho việc vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và giữ cho lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh nắng mặt trời.
 • Cần phải tưới đủ nước cho cây nhất là vào thời kì khô hạn, nắng nóng và gió mạnh.

Hướng dẫn giải

 • Thoát hơi nước qua lá tạo ra sức hút làm cho nước và muối khoáng hòa tan vận chuyển được từ rễ lên lá. Đồng thời cũng làm cho lá được dịu mát, cây tránh khỏi bị ánh nắng và nhiệt độ cao đốt nóng.

3. Giải bài 3 trang 82 SGK Sinh học 6

Tại sao khi đánh cây đi trồng ở nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn?

Phương pháp giải

 • Xem lại Phần lớn nước vào cây đi đâu
 • Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra môi trường bằng hiện tượng thoát hơi nuởc qua các lỗ khí ở lá.
 • Hiện tượng thoát hơi nước qua lá giúp cho việc vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và giữ cho lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh nắng mặt trời.
 • Cần phải tưới đủ nước cho cây nhất là vào thời kì khô hạn, nắng nóng và gió mạnh.

Hướng dẫn giải

 • Khi đánh cây bộ rễ bị tổn thương, lúc mới trồng rễ chưa hồi phục nên chưa thể hút nước đế bù vào lượng nước vẫn bị thoát qua lá.
 • Lúc đó nếu để nhiều lá, cây bị mất quá nhiều nước sẽ héo và rất dễ chết.

→ Vì vậy, khi đánh cây đi trồng nơi khác, người ta phải chọn ngày râm mát, phải tỉa bớt lá hoặc cắt bớt ngọn nhằm giảm bớt sự mất nước do thoát hơi qua lá.

4. Giải bài 4 trang 82 SGK Sinh học 6

Từ thí nghiệm của nhóm 1, hãy cho biết nhóm 2 có thể thay cân bằng dụng cụ gì mà vẫn chứng minh được phần lớn nước do rễ hút vào cây thoát hơi qua lá?

Phương pháp giải

 • Xem lại Phần lớn nước vào cây đi đâu
 • Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra môi trường bằng hiện tượng thoát hơi nuởc qua các lỗ khí ở lá.
 • Hiện tượng thoát hơi nước qua lá giúp cho việc vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và giữ cho lá khỏi bị đốt nóng dưới ánh nắng mặt trời.
 • Cần phải tưới đủ nước cho cây nhất là vào thời kì khô hạn, nắng nóng và gió mạnh.

Hướng dẫn giải

 • Nhóm 2 có thể thay chiếc cân bằng 2 túi nilon trong suốt để bọc kín 2 lọ cây có lá và không có lá.
 • Quan sát sau một giờ ta sẽ thấy mức nước trong lọ A bị giảm đi rõ rệt do rễ cây đã hút một lượng nước, thành túi nilon cây bị mờ đi do nước được hút vào cây đã thoát hơi qua lá và đọng lại thành những giọt nhỏ.
 • Trong khi đó, mức nước ở lọ B gần như giữ nguyên. Thành túi bọc cây không có lá vẫn còn trong suốt, chứng tỏ trong thời gian thí nghiệm, cây không lá hầu như không hút nước và nước hầu như không thoát ra ngoài.
Ngày:16/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM