Giải bài tập SGK Vật lý 8 Bài 19: Các chất được cấu tạo như thế nào?

Nội dung hướng dẫn Giải bài tập Lý 8 Bài 19 dưới đây sẽ giúp các em học sinh nắm vững phương pháp giải bài tập và ôn luyện tốt kiến thức về cấu tạo của các chất. Mời các em cùng theo dõi.

Giải bài tập SGK Vật lý 8 Bài 19: Các chất được cấu tạo như thế nào?

1. Giải bài C1 trang 69 SGK Vật lý 8

 Thí nghiệm mô hình: Đổ 50 \(cm^3\) cát vào bình đựng 50 \(cm^3\) ngô, lắc nhẹ. 

Bình đựng hỗn hợp ngô và cát

Hãy lấy 50cm3 cát đổ vào 50cm3 ngô rồi lắc nhẹ xem có được 100cm3 hỗn hợp ngô và cát không? Hãy giải thích tại sao?

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi trên ta cần nắm: 

  • Vật chất không liền một khối mà các chất được cấu tạo từ những hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử.
  • Giữa các nguyên tử, phân tử của bất kỳ chất nào cũng có khoảng cách.

Hướng dẫn giải

  • Trộn 50 \(cm^3\)  ngô vào 50 \(cm^3\) cát, hỗn hợp thu được nhỏ hơn 100 \(cm^3\) .

  • Vì giữa các hạt ngô có khoảng cách nên khi đổ cát vào ngô, các hạt cát đã xen vào những khoảng cách này làm cho thể tích của hỗn hợp nhỏ hơn tổng thể tích của ngô và cát.

2. Giải bài C2 trang 70 SGK Vật lý 8

Hãy cố gắng dùng cách giải thích sự hụt thể tích trong thí nghiệm trộn cát vào ngô để giải thích sự hụt thể tích trong thí nghiệm trộn rượu với nước.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi trên ta cần nắm: 

- Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử.

- Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.

Hướng dẫn giải

  • Thể tích của hỗn hợp rượu và nước giảm vì giữa các phân tử nước cũng như các phân tử rượu đều có khoảng cách.
  • Khi trộn rượu với nước, các phân tử rượu đã xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước và ngược lại.

3. Giải bài C3 trang 70 SGK Vật lý 8

Thả một cục đường vào một cốc nước rồi khuấy lên, đường tan và nước có vị ngọt?

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi trên ta cần nắm: 

- Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử.

- Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.

Hướng dẫn giải

Khi khuấy lên, các phân tử đường xen lẫn vào khoảng cách giữa các phân tử nước cũng như các phân tử nước xen vào khoảng cách giữa các phân tử đường nên nước đường có vị ngọt.

4. Giải bài C4 trang 70 SGK Vật lý 8

Giải thích tại sao quả bóng cao su hoặc quả bóng bay bơm căng, dù có buộc thật chặt cũng cứ ngày một xẹp dần.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi trên ta cần nắm: 

- Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử.

- Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.

Hướng dẫn giải

Thành bóng cao su hay bóng bay được cấu tạo từ các phân tử cao su, giữa các phân tử này có khoảng cách.

⇒ Các phân tử không khí ở trong bóng có thể chui qua những khoảng cách này để ra ngoài làm cho bóng xẹp dần.

5. Giải bài C5 trang 70 SGK Vật lý 8

Cá muốn sống được phải có không khí, nhưng ta thấy cá vẫn sống được trong nước.

Phương pháp giải

Để trả lời câu hỏi trên ta cần nắm: 

- Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử.

- Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.

Hướng dẫn giải

Ta thấy, cá vẫn sống được trong nước vì các phân tử không khí có thể xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước.

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM