Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 41: Thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê và kênh đào Panama

Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 41: Thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê và kênh đào Panama là tài liệu được eLib sưu tầm và đăng tải. Hi vọng sẽ giúp các em giải bài tập nhanh chóng và chính xác. Chúc các em đạt kết quả cao trong học tập.

Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 41: Thực hành viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê và kênh đào Panama

1. Giải bài 1 trang 60 Tập bản đồ Địa lí 10

Dựa vào số liệu về khoảng cách quãng đường qua Xuy-ê và vòng châu Phi trong bảng trên, hãy:

A. Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn: Số hải lí và số % so với tuyến đường đi vòng châu Phi.

B. Nêu đặc điểm của kênh đào Xuy-ê và những lợi ích của nó đối với ngành hàng hải thế giới.

- Đặc điểm …………………......…………

- Lợi ích …………………………............

Phương pháp giải

- Để tính quãng đường được rút ngắn và phần trăm được rút ngắn ta sử dụng công thức:

+ Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách vòng châu Phi - Khoảng cách qua Xuy-ê

+ Phần trăm được rút ngắn = (Quãng đường rút ngắn)/(Khoảng cách vòng châu Phi).100%

- Dựa vào kiến thức về kênh Xuy-ê để trình bày đặc điểm và lợi ích:

+ Đặc điểm: thời gian xây dựng, nước quản lí, chiều dài, chiều rộng, trọng tải

+ Lợi ích: rút ngắn đường đi và thời gian vận chuyển, thúc đẩy giao lưu kinh tế,....

Hướng dẫn giải

A. Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn: Số hải lí và số % so với tuyến đường đi vòng châu Phi.

B. Nêu đặc điểm của kênh đào Xuy-ê và những lợi ích của nó đối với ngành hàng hải thế giới.

- Đặc điểm:

+ Khởi công năm 1859, đưa vào sử dụng năm 1869.

+ Chiều dài 195km, chiều rộng 120-150m.

+ Trọng tải tàu qua:

  • Thiết kế ban đầu là 150 nghìn tấn
  • Sau khi tu bổ năm 1984 thì cho phép tàu 250 nghìn tấn qua kênh.

+ Thời gian qua kênh trung bình từ 11 đến 12 giờ.

- Lợi ích

  • Rút ngắn được đường đi và thời gian vận chuyển
  • Giảm chi phí vận tải, tăng khả năng cạnh tranh hàng hoá.
  • Đảm bảo an toàn, có thể tránh được thiên tai khi vận chuyển đường dài.
  • Thúc đẩy giao lưu kinh tế giữa các quốc gia, các châu lục, tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ cho các quốc gia.

2.  Giải bài 2 trang 61 Tập bản đồ Địa lí 10

Dựa vào số liệu về khoảng cách quãng đường qua kênh Panama và vòng qua Nam Mỹ trong bảng dưới đây, em hãy:

A. Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn: Số hải lí và số % so với tuyến đường đi vòng qua Nam Mỹ.

B. Nêu đặc điểm của kênh Panama và những lợi ích của nó trong giao lưu kinh tế giữa vùng châu Á – Thái Bình Dương và Hoa Kì.

Phương pháp giải

- Để tính quãng đường được rút ngắn và phần trăm được rút ngắn ta sử dụng công thức:

+ Quãng đường rút ngắn = Khoảng cách vòng châu Phi - Khoảng cách qua Panama

+ Phần trăm được rút ngắn = (Quãng đường rút ngắn)/(Khoảng cách vòng châu Phi).100%

- Dựa vào kiến thức về kênh Panama để trình bày đặc điểm và lợi ích:

+ Đặc điểm: thời gian xây dựng, nước quản lí, chiều dài, chiều rộng

+ Lợi ích: con đường ngắn nhất nối Thái Bình Dương, giảm cước phí vận chuyển,...

Hướng dẫn giải

A. Tính quãng đường vận chuyển được rút ngắn: Số hải lí và số % so với tuyến đường đi vòng qua Nam Mỹ.

B. Đặc điểm và lợi ích của kênh đào Panama trong giao lưu kinh tế giữa vùng châu Á – Thái Bình Dương và Hoa Kì

- Đặc điểm:

+ Thời gian xây dựng: từ năm 1882 đến năm 1914

+ Nước quản lí: Từ 1904 đến tháng 12 năm 999 do Mỹ quản lí. Từ 12/1999 đến nay do Pa –ra-ma quản lí.

+ Chiều dài: 64 km

+ Chiều rộng mặt kênh: 200m

+ Trọng tải tàu chứa khoảng 65 nghìn tần và 80 nghìn tấn ( trọng tải dằn).

+ Thời gian qua kênh: 16 kênh

- Lợi ích:

+ Là con đường ngắn nhất nối Thái Bình Dương

+ Giảm cước phí vận chuyển

+ Tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa.

+ Đẩy mạnh giao lưu giữa các vùng thuộc châu Á – Thái Bình Dương với Hoa Kì, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Ngày:09/11/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM