Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 39: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành GTVT

Mời các em cùng eLib củng cố kiến thức và rèn luyện các kỹ năng làm bài về Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải với tài liệu Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 39. Mời các em cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 39: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành GTVT

1. Giải bài 1 trang 56 Tập bản đồ Địa lí 10

Với sự hiểu biết của mình, em hãy nêu rõ vai trò của ngành giao thông vận tải trong phát triển kinh tế và đời sống.

Phương pháp giải

Liên hệ thực tế cuộc sống để chỉ ra vai trò của ngành giao thông vận tải :'

- Giúp cho quá trình sản xuất diễn ra liên tục, bình thường

- Đảm bảo nhu cầu đi lại 

- Thúc đẩy hoạt động kinh tế – văn hóa 

- Giao lưu kinh tế – xã hội,...

Hướng dẫn giải

Vai trò của ngành giao thông vận tải trong phát triển kinh tế và đời sống:

- Giúp cho quá trình sản xuất xã hội diễn ra liên tục, bình thường.

- Đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân.

- Nhân tố quan trọng phân bố sản xuất và dân cư.

- Thúc đẩy hoạt động kinh tế – văn hóa ở các vùng núi xa xôi.

- Củng cố tính thống nhất của nền kinh tế, tăng cường sức mạnh quốc phòng.

- Thực hiện mối giao lưu kinh tế – xã hội giữa các vùng, các nước trên thế giới.

2. Giải bài 2 trang 56 Tập bản đồ Địa lí 10

Dựa vào nội dung bài học trong SGK, điền vào bảng sau những thông tin phù hợp thể hiện đặc điểm của ngành giao thông vận tải.

Phương pháp giải

Để hoàn thành bảng trên cần nắm được đặc điểm của ngành giao thông vận tải:

- Sản phẩm: chuyên chở người, hàng hóa

- Thước đo: tốc độ chuyên chở

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 56 Tập bản đồ Địa lí 10

Điền vào bảng dưới đây những nội dung thể hiện sự tác động của nhân tố tự nhiên đến phân bố ngành giao thông vận tải.

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về sự tác động của nhân tố tự nhiên đến phân bố ngành giao thông vận tải:

- Địa hình: công tác thiết kế, khai thác công trình

- Khí hậu, thời tiết: hoạt động phương tiện

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 4 trang 57 Tập bản đồ Địa lí 10

Hoàn thành sơ đồ sau để chứng minh vai trò quyết định của sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế đến sự phát triển, phân bố và hoạt động của ngành giao thông vận tải.

Phương pháp giải

Để hoàn thành sơ đồ trên cần nắm được vai trò của sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế đến sự phát triển, phân bố và hoạt động của ngành giao thông vận tải:

- Khách hàng của giao thông vận tải: yêu cầu về khối lượng, cự li, tốc độ vận chuyển

- Trang bị cơ sở vật chất kĩ thuật: đường á, cầu cống, phương tiện

Hướng dẫn giải

5. Giải bài 5 trang 57 Tập bản đồ Địa lí 10

Dựa vào bảng số liệu: Khối lượng vận chuyển và khối lượng luân chuyển của các phương tiện vân tải nước ta năm 2008, hãy tính cự li vận chuyển trung bình về hàng hóa của các loại phương tiện vận tải ở nước ta và điền vào cột trống trong bảng.

Phương pháp giải

Để tính cự li vận chuyển trung bình về hàng hóa của các loại phương tiện vận tải, ta sử dụng công thức:

Cự li vận chuyển trung bình = Khối lượng luận chuyển / Khối lượng vận chuyển

Hướng dẫn giải

Ngày:09/11/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM