Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 27: Vai trò, đặc điểm, nhân tố ảnh hưởng tới nông nghiệp. Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trong Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 27: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp được eLib biên soạn và tổng hợp dưới đây, mời các em jhọc sinh cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 27: Vai trò, đặc điểm, nhân tố ảnh hưởng tới nông nghiệp. Hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

1. Giải bài 1 trang 36 Tập bản đồ Địa lí 10

Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền tiếp vào sơ đồ dưới đây các đặc điểm của sản xuất nông nghiệp:

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về đặc điểm của sản xuất nông nghiệp để hoàn thành sơ đồ:

- Đất trồng là tư liệu sản xuất

- Đối tượng của nông nghiệp

- Tính mùa vụ

- Phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên

- Nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 36 Tập bản đồ Địa lí 10

Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền vào chỗ chấm (...) ở bảng sau những nội dung phù hợp thể hiện ảnh hưởng của từng nhân tố tới phân bố nông nghiệp.

Phương pháp giải

Để hoàn thành bảng trên cần nắm được kiến thức về nhân tố tới phân bố nông nghiệp:

- Tự nhiên: đất, khí hậu, nước, sinh vật

- Kinh tế- xã hội: Dân cư lao động, sở hữu ruộng đất, khoa học kĩ thuật, thị trường tiêu thụ

Hướng dẫn giải

Ngày:07/11/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM