Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 46: Môi trường và sự phát triển bền vững

Để giúp các em học sinh học tập thật tốt bộ môn Địa lí 10, eLib xin giới thiệu nội dung Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 46: Môi trường và sự phát triển bền vững bên dưới đây. Tài liệu gồm tất cả các bài tập có phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết. Mời các em cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 46: Môi trường và sự phát triển bền vững

1. Giải bài 1 trang 70 Tập bản đồ Địa lí 10

Thế nào là sự phát triển bền vững?

Phương pháp giải

Cần nắm được khái niệm sự phát triển bền vững: sự phát triển có thể đáp ứng được những nhu cầu hiện tại, không ảnh hưởng đến đáp ứng nhu cầu của tương lai

Hướng dẫn giải

Phát triển bền vững là sự phát triển có thể đáp ứng được những nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng, tổn hại đến những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai...

2. Giải bài 2 trang 70 Tập bản đồ Địa lí 10

Vì sao sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường?

Phương pháp giải

Để giải thích vì sao sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường ta cần ghi nhớ: Không có nguồn tài nguyên nào là vô hạn, khi các nguồn tài nguyên được con người khai thác, nó đều bị suy giảm

Hướng dẫn giải

Không có nguồn tài nguyên nào là vô hạn, khi các nguồn tài nguyên được con người khai thác, nó đều bị suy giảm. Do đó, phải sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường để đảm bảo phát triển bền vững, sự phát triển của hôm nay không làm hạn chế sự phát triển của ngày mai mà phải tạo nền tảng cho sự phát triển của tương lai.

3. Giải bài 3 trang 70 Tập bản đồ Địa lí 10

Nêu rõ vấn đề môi trường và phát triển ở các nước phát triển bằng sơ đồ sau:

Phương pháp giải

Để hoàn thành sơ đồ trên cần nắm được vấn đề môi trường và phát triển ở các nước phát triển:

- Gắn những tác động đến môi trường

- Những vấn đề toàn cầu đều từ trung tâm khí thải

- Chuyển cơ sở sản xuất

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 4 trang 70 Tập bản đồ Địa lí 10

Trình bày vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển.

- Đặc điểm chung về dân số, tài nguyên...........................

- Vấn đề khai thác và chế biến khoáng sản..............................

- Vấn đề khai thác tài nguyên nông, lâm nghiệp..............................

Phương pháp giải

Cần nắm được kiến thức về vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển:

- Đặc điểm chung về dân số, tài nguyên: tỉ lệ diện tích lục địa và dân số so với thế giới, tài nguyên thiên nhiên,...

- Vấn đề khai thác và chế biến khoáng sản: là nguồn xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ, môi trường bị ô nhiễm

- Vấn đề khai thác tài nguyên nông, lâm nghiệp: phổ biến tình trạng đốt rừng, phá rừng,...

Hướng dẫn giải

Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển.

- Đặc điểm chung về dân số, tài nguyên:

+ Chiếm hơn ½ diện tích lục địa, chiếm ¾ dân số thế giới

+ Là khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên

+ Sự chậm phát triển – sự hủy hoại môi trường – sự bùng nổ dân số là những vấn đề nan giải của các nước đang phát triển.

- Vấn đề khai thác và chế biến khoáng sản:

+ Khai thác và chế biến khoáng sản là nguồn xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ ở các nước đang phát triển ( các nước Tây Á, nhiều nước Châu Phi, Mĩ La Tinh)

+ Việc khai thác mỏ lớn mà không chú trọng đến biện pháp bảo vệ -> môi trường bị ô nhiễm.

- Vấn đề khai thác tài nguyên nông, lâm nghiệp:

+ Nền nông nghiệp quảng canh, năng suất thấp nên ở nhiều nước còn phổ biến tình trạng đốt rừng, phá rừng để lấy đất canh tác, phát quang rừng làm đồng cỏ chăn nuôi... làm suy giảm diện tích rừng, đất bị thoái hóa.

+ Tài nguyên rừng rất phong phú

+ Việc đốt rừng làm nương rẫy, phá rừng lấy củi,lấy lâm sản xuất khẩu, mở rộng diện tích canh tác,… dẫn tới rừng bị suy giảm về diện tích, chất lượng, thúc đẩy quá trình hoang hoá ở vùng nhiệt đới

5. Giải bài 5 trang 71 Tập bản đồ Địa lí 10

Tại sao việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của các quốc gia và toàn thể loài người?

Phương pháp giải

Để giải thích vì sao việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của các quốc gia và toàn thể loài người, ta dựa vào: nếu môi trường của một quốc gia bị ô nhiễm thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu

Hướng dẫn giải

Môi trường vô cùng rộng lớn, mỗi nước không chỉ biết bảo vệ môi trường cuả quốc gia mình mà còn phải biết hợp tác với quốc tế để thực hiện toàn diện các mục tiêu bảo vệ môi trường, điển hình là việc tổ chức các hội nghị quốc tế vì môi trường. Nếu môi trưòng của một quốc gia bị ô nhiễm thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn cầu. Điển hình, Trái Đất đang nóng lên, nước biển dâng lên và Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hường đầu tiên và cũng có lẽ là nặng nhất, trongkhi đó lượng khí thải ở Việt Nam vẫn chưa "sánh kịp" các nước tiên tiến trên thế giới....

Vì vậy, việc giải quyết vấn đề môi trường đòi hỏi sự nỗ lực chung của các quốc gia và toàn thể loài người.

Ngày:09/11/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM