Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 31: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trong Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 31: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia được eLib biên soạn và tổng hợp dưới đây, mời các em học sinh cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 31: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

1. Giải bài 1 trang 42 Tập bản đồ Địa lí 10

Dựa vào bảng số liệu về sản lượng lương thực và dân số của một số nước trên thế giới năm 2007, em hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng lương thực và dân số của các nước này:

Phương pháp giải

Từ số liệu về sản lượng lương thực và dân số để vẽ biểu đồ cột theo yêu cầu của đề bài

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 42 Tập bản đồ Địa lí 10

Em hãy tính bình quân lương thực theo đầu người, điền vào chỗ chấm (...) ở bảng trên và nêu nhận xét:

- Những nước có dân số đông........................................

- Những nước có sản lượng lương thực lớn.................................

- Những nước có bình quân lương thực/đầu người cao...........................

- Những nước có bình quân /đầu người thấp...............................

- Việt Nam..........................................................

Phương pháp giải

- Để tính bình quân lương thực đầu người của các nước ta sử dụng công thức: Bình quân lương thực = Sản lượng/Dân số

- Từ bảng số liệu đã xử lí ở trên để xác định nước có:

+ Dân số đông

+ Sản lượng lớn

+ Bình quân lương thực/đầu người cao, thấp

+ Việt Nam so với các nước khác

Hướng dẫn giải

- Những nước có dân số đông: Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kì, Inđônêxia,...

- Những nước có sản lượng lương thực lớn: Trung Quốc, Hoa Kì, Ấn Độ,...

- Những nước có nình quân lương thực/đầu người cao: Hoa Kì, LB Nga,,...

- Những nước có bình quân /đầu người thấp: Ấn Độ, Trung Quốc.

- Việt Nam: Là nước có sản lượng lương thực và số dân thấp nhất trong các quốc gia trên. Tuy nhiên, nước ta lại có bình quân lương thực trên đầu người ở mức tương đối cao (475,1 kg/người/năm)

Ngày:08/11/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM