Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 35: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Để các em có thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích chúng tôi xin giới thiệu đến các em học sinh nội dung Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 35: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp dưới đây. Tài liệu được eLib biên soạn và tổng hợp với nội dung các bài tập có phương pháp và hướng dẫn giải đầy đủ chi tiết, rõ ràng. Mời các em cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 35: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

1. Giải bài 1 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 10

Dựa vào nội dung SGK, em hãy điền vào bảng sau các thông tin cần thiết thể hiện đặc điểm chính của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Phương pháp giải

Để hoàn thành bảng trên cần nắm được kiến thức về đặc điểm chính của các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp:

- Điểm công nghiệp: gồm nhiều xí nghiệp nhỏ lẻ

- Khu công nghiệp tập trung: tập trung nhiều xí nghiệp hợp tác, sản xuất cao

- Trung tâm công nghiệp: gồm nhiều điểm công nghiệp

- Vùng công nghiệp: Gồm nhiều điểm công nghiệp, trung tâm công nghiệp, khu công nghiệp

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 51 Tập bản đồ Địa lí 10

Em hãy nêu ví dụ cụ thể các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp trên thế giới và ở Việt Nam vào bảng sau:

Phương pháp giải

Dựa và kiến thức về các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp để nêu ví dụ trên thế giới và ở Việt Nam về:

- Điểm công nghiệp

- Khu công nghiệp tập trung

- Trung tâm công nghiệp

- Vùng công nghiệp

Hướng dẫn giải

Ngày:09/11/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM