Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 36: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 36: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới được eLib tổng hợp lại, hy vọng là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các em học sinh. Mời các em cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 36: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

1. Giải bài 1 trang 52 Tập bản đồ Địa lí 10

Dựa vào bảng số liệu tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới thời kì 1950 – 2007, em hãy vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp.

Phương pháp giải

- Ta lấy số liệu sản phẩm năm 1950 là 100% và tính tỉ lệ phần trăm những năm còn lại theo năm  1950: 

Tỉ lệ tốc độ tăng trưởng = (sản phẩm năm 1960/1970/1980/1990/2007)/(sản phẩm năm 1950).100%

- Từ số liệu đã xử lí để vẽ biểu đồ đường

Hướng dẫn giải

Tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp thời kỳ 1950 - 2007 (%)

Biều đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp thời kỳ 1950 - 2007

2. Giải bài 2 trang 52 Tập bản đồ Địa lí 10

Nhận xét biểu đồ và giải thích:

- Than: Được sử dụng từ lâu, nhịp độ tăng trưởng khá đều, thời kì 1980 – 1990 có dừng lại vì ........................................., vào cuối những năm 1990 có tốc độ tăng trưởng trở lại vì ..............................

- Dầu............................................................................................................

- Điện............................................................................................................

- Thép............................................................................................................

Phương pháp giải

Từ biểu đồ đã vẽ để nhận xét và giải thích về  tình hình sản xuất:

- Than: nhịp độ tăng trưởng khá đều do tìm được nguồn năng lượng thay thế

- Dầu: tăng trưởng khá nhanh và ổn định, do có nhiều ưu điểm

- Điện: tốc độ tăng trưởng rất nhanh do có vai trò rất quan trọng

- Thép có tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định vì được sử dụng rộng rãi 

Hướng dẫn giải

- Than: Được sử dụng từ lâu, nhịp độ tăng trưởng khá đều, thời kì 1980 – 1990 có dừng lại vì tìm được nguồn năng lượng thay thế, vào cuối những năm 1990 có tốc độ tăng trưởng trở lại vì trữ lượng lớn, phát triển mạnh công nghiệp hóa học.

- Dầu: Tốc độ tăng trưởng khá nhanh và ổn định, do có nhiều ưu điểm (khả năng sinh nhiệt lớn, không có tro, dễ nạp nhiên liệu, nguyên liệu cho công nghiệp hóa dầu).

- Điện: Có tốc độ tăng trưởng rất nhanh do đây là ngành công nghiệp trẻ, có vai trò rất quan trọng, gắn liền với tiến bộ khoa học kĩ thuật

- Thép có tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định vì được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp cơ khí, trong xây dựng và đời sống.

Ngày:09/11/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM