Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 44: Thị trường thế giới

eLib xin chia sẻ nội dung giải bài tập Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 44: Thị trường thế giới bên dưới đây. Với nội dung đầy đủ các bài tập đi kèm phương pháp và hướng dẫn giải chi tiết. Hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các em học tập tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 44: Thị trường thế giới

1. Giải bài 1 trang 66 Tập bản đồ Địa lí 10

Nêu rõ đặc điểm của thị trường thế giới

- Sự phát triển của thị trường.............................................

- Những cường quốc về xuất nhập khẩu và ngoại tệ mạnh trong hệ thống tiền tệ thế giới................................................

- Cơ cấu hàng xuất khẩu trên thế giới...............................................................

Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức về thị trường thế giới để trình bày về đặc điểm:

- Sự phát triển của thị trường: là một hệ thống toàn cầu

- Những cường quốc về xuất nhập khẩu và ngoại tệ mạnh trong hệ thống tiền tệ thế giới:Hoa Kì, Eu, Anh,...

- Cơ cấu hàng xuất khẩu trên thế giới: Chiếm tỉ trong ngày càng cao

Hướng dẫn giải

Đặc điểm của thị trường thế giới:

- Sự phát triển của thị trường:

+ Thị trường thế giới hiện nay là một hệ thống toàn cầu, ngày càng phức tạp và tỏ ra chật hẹp đối với các nước phát triển.

+ Trong nhiều năm qua, thị trường thế giới có nhiều biến động. Sự sa sút của nền kinh tế thế giới thể hiện ở sự suy giảm giá trị xuất nhập khẩu của hầu hết các mặt hàng thế giới.

- Những cường quốc về xuất nhập khẩu và ngoại tệ mạnh trong hệ thống tiền tệ thế giới:

+ Cường quốc về xuất nhập khẩu: Hoa Kì, Eu, Anh, Nhật Bản,...

+ Các đồng ngoại tệ mạnh: Đô la Mỹ, Ơrô, Bảng Anh, Yên Nhât,...

- Cơ cấu hàng xuất khẩu trên thế giới: Chiếm tỉ trong ngày càng cao là các sản phẩm của công nghiệp chế biến, các mặt hàng nông sản có xu hướng giảm.

2. Giải bài 2 trang 66 Tập bản đồ Địa lí 10

Dựa vào bảng số liệu sau:

Tỉ trọng của một số khu vực và một số nước trong xuất khẩu và nhập khẩu trên thế giới năm 2008 (đơn vị: %)

- Nhận xét tỉ trọng của Hoa Kì, Liên minh châu Âu, Nhật Bản trong cơ cấu xuất nhập khẩu của thế giới.

- Vai trò của Trung Quốc và các nước ASEAN trong thị trường xuất nhập khẩu thế giới.

Phương pháp giải

- Dựa vào số liệu về tỉ trọng xuất, nhập khẩu trong bảng trên để:

+ Nhận xét về Hoa Kì, Liên minh châu Âu, Nhật Bản

+ Vai trò của Trung Quốc và ASEAN: trong hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu

Hướng dẫn giải

- Nhận xét: Dựa vào bảng số liệu trên ta thấy:

+ Hoa Kì chiếm tỉ trọng khá cao trong cơ cấu xuất nhập khẩu của thế giới, với tỉ trong xuất khẩu chiếm 8% trong cơ cấu xuất khẩu toàn thế giới và tỉ trọng nhập khẩu chiếm 13,2% trong cơ cấu nhập khẩu của thế giới.

+ Liên minh châu Âu dẫn đầu thế giới về thương mại, tỉ trọng xuất khẩu đạt 26,2%, chiếm đến 1/4 trong cơ cấu xuất khẩu của thế giới. Tỉ trong nhập khẩu đạt 37,9%, chiếm hơn 1/3 trong cơ cấu nhập khẩu của thế giới.

+ Nhật Bản là quốc gia có tỉ trọng tương đối cao trong cơ cấu xuất, nhập khẩu của thế giới. Tỉ trọng xuất, nhập khẩu của Nhật Bản trong cơ cấu xuất khẩu, nhập khẩu của thế giới lần lượt là 4,9% và 4,6 % (cao hơn tỉ trọng xuất, nhập khẩu của cả châu Phi).

- Vai trò của Trung Quốc và ASEAN trong thị trường xuất nhập khẩu thế giới:

+ Trong hoạt động xuất khẩu, Trung Quốc và ASEAN đóng góp 15,1%. Trong đó, Trung Quốc đóng góp 8,9% và các nước ASEAN đóng góp 6,2%.

+ Trong hoạt động xuất khẩu, Trung Quốc và ASEAN đóng góp 15,1%. Trong đó, Trung Quốc đóng góp 8,9% và các nước ASEAN đóng góp 6,2%.

=>Trung Quốc và các nước ASEAN có đóng góp tương đối lớn trong thị trường xuất nhập khẩu thế giới.

3. Giải bài 3 trang 67 Tập bản đồ Địa lí 10

Dựa vào hình sau, nêu rõ vai trò của thị trường Châu Âu trong buôn bán toàn thế giới

Phương pháp giải

Cần có kĩ năng nhận xét, khai thác sơ đồ kết hợp với số liệu về tỉ trọng để xác định vai trò của thị trường Châu Âu: là một thị trường rộng lớn, quan trọng hàng đầu thế giới

Hướng dẫn giải

Vai trò của thị trường Châu Âu trong buôn bán toàn thế giới:

Châu Âu là một thị trường rộng lớn, quan trọng hàng đầu thế giới với tỉ trọng buôn bán nội vùng cũng như tỉ trọng buôn bán với toàn thế giới đứng đầu thế giới. Năm 2004, thị trường châu Âu chiếm đến 45% trong cơ cấu buôn bán của thế giới, tỉ trọng buôn bán nội vùng đạt 73,8%.

Ngày:09/11/2020 Chia sẻ bởi:Nguyễn Minh Duy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM