Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 45: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Hướng dẫn trả lời câu hỏi trong Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 45: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên được eLib biên soạn và tổng hợp dưới đây, mời các em học sinh cùng tham khảo.

Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 45: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

1. Giải bài 1 trang 68 Tập bản đồ Địa lí 10

Phân biệt môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo

Phương pháp giải

Cần nắm được kiến thức về môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo để phân biệt hai loại môi trương này về:

- Nguồn gốc phát sinh

- Thành phần

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 68 Tập bản đồ Địa lí 10

Nêu rõ chức năng của môi trường và ghi vào sơ đồ sau:

Phương pháp giải

Để hoàn thành sơ đồ cần ghi nhớ chức năng của môi trường:

- Là không gian sống của con người. 

- Là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên.

- Là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 68 Tập bản đồ Địa lí 10

Trình bày vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loài người

Phương pháp giải

Để trình bày vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loài người, dựa vào các ý chính sau:

- Có vai trò rất quan trọng với xã hội loài người.

- Không có vai trò quyết định đến sự phát triển xã hội loài người.

Hướng dẫn giải

Vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loài người:

- Môi trường tự nhiên có vai trò rất quan trọng đối với xã hội loài người nhưng không có vai trò quyết định đến sự phát triển của xã hội.

- Môi trường có ảnh hưởng sâu sắc đến xã hội loài người thông qua việc con người làm nâng cao hay suy thoái chất lượng môi trường.

4. Giải bài 4 trang 69 Tập bản đồ Địa lí 10

Lập sơ đồ phân loại tài nguyên theo khả năng hao kiệt trong quá trình sử dụng. Nêu ví dụ cụ thể:

Phương pháp giải

Dựa vào sự phân loại tài nguyên theo khả năng có thể bị hao kiệt trong quá trình sử dụng của con người để hoàn thành sơ đồ:

- Tài nguyên không khôi phục được

- Tài nguyên khôi phục được

- Tài nguyên không bị hao kiệt

Hướng dẫn giải

5. Giải bài 5 trang 69 Tập bản đồ Địa lí 10

Nêu những dấu hiệu của sự suy thoái tài nguyên đất và tài nguyên sinh vật nếu bị khái thác không hợp lí

Phương pháp giải

Dựa vào thực trạng hiện nay để chỉ ra những dấu hiệu của sự suy thoái tài nguyên đất và tài nguyên sinh vật:

- Tài nguyên đất bị suy thoái: đất bạc màu, xói mòn trơ sỏi đá,...

- Tài nguyên sinh vật: rừng bị tàn phá, diện tích đất trống,...

Hướng dẫn giải

- Tài nguyên đất bị suy thoái: đất bạc màu, xói mòn trơ sỏi đá, đất bị ô nhiễm, đất bị đá ong hóa, đất bị sa mạc hóa,…

- Tài nguyên sinh vật: rừng bị tàn phá, diện tích đất trống, đồi trọc tăng lên nhiều, nhiều loại bị tuyệt chủng hoặc đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng, số lượng cá thể trong mỗi loài ít dần đi…

Ngày:09/11/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM