Soạn bài Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết Ngữ văn 10 siêu ngắn

eLib xin gửi đến các em nội dung bài soạn dưới đây nhằm giúp các em nắm được các phương tiện cơ bản và yếu tố hỗ trợ, về từ ngữ và câu văn trong ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Soạn bài Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết Ngữ văn 10 siêu ngắn

1. Soạn câu 1 trang 88 SGK Ngữ văn 10 siêu ngắn

Đặc điểm của ngôn ngữ viết thể hiện qua các yếu tố:

- Sử dụng một hệ thống các thuật ngữ của ngành ngôn ngữ học.

- Ba ý lớn được tách thành ba dòng để trình bày luận điểm một cách rõ ràng, mạch lạc.

- Dùng các từ chỉ thứ tự.

- Có phần giải thích rõ ràng.

2. Soạn câu 2 trang 88 SGK Ngữ văn 10 siêu ngắn

Phân tích cử chỉ, điệu bộ, từ ngữ trong lời nói cá nhân:

- Có sự đổi vai người nói và người nghe, sự chuyển lượt lời.

- Có sự phối hợp lời nói với cử chỉ, điệu bộ: cười như nắc nẻ, cong cớn, vuốt mồ hôi trên mặt cười,...

- Dùng nhiều khẩu ngữ: kìa, có... thì, có khối ... đấy, này, nhà tôi ơi,..

- Nhiều câu tỉnh lược chủ ngữ, câu cảm thán, câu cầu khiến,...

3. Soạn câu 3 trang 89 SGK Ngữ văn 10 siêu ngắn

- Để câu văn phù hợp hơn với ngôn ngữ viết, có thể sửa lại như sau:

a. Cần bỏ từ “trong” (để câu có chủ ngữ) và từ “thì”; thay từ “hết ý” bằng từ “rất” hoặc “vô cùng”.

b. Thay từ “vống lên” bằng “quá”, thay “vô tội vạ” bằng “vô căn cứ”.

c. Bỏ từ “sất”; thay từ “thì” (từ thứ 2) bằng từ “đến”. Tuy nhiên, câu này còn tối nghĩa.

Ngày:25/09/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM